Nácvik uvolnění hráče bez míče přes celé hřiště kolem obráncem

přidáno: 29. 5. 2010 12:07, autor: Tomas CadaJednotlivci, míč

Hráči stojí pod košem, každý má míč. Na hřišti jsou střídavě vlevo a vpravo dva hráči. Přibližně na stejné úrovní, ale zrcadlově proti hráčům  na osu hřiště stojí obránci. Hráč má za úkol hodit míč stojícímu hráči a u obránce provést rychlou změnu směru – uvolnění se pro míč. Obránci se snaží zabránit přihrávce. Hráči zakončují cvičení dvojtaktem. 

Cvičení lze provádět na čas nebo na počet dosažených košů.


Comments