Uvolňování dvojice

Nácvik uvolňování po přihrávce

přidáno: 8. 7. 2010 12:53, autor: Tomas CadaÚtočník se uvolňuje pro přihrávku (obr. 1). První obměnou je zpětná přihrávka přihrávajícímu a ještě jedno uvolnění. Dalších obměn dosáhneme přidáním obránce k přihrávajícímu (obr. 2) nebo uvolňováním v různém prostoru
vzhledem k přihrávajícím a koši (obr. 3 a obr. 4).Nácvik uvolňování v situaci 2/2


Nácvik uvolňování hráče v prostoru
Nácvik uvolňování přes přihrávající středové hráče 1 - 3

Nácvik uvolnění hráče bez míče s následnou hrou 1 na 1

přidáno: 29. 5. 2010 12:06, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Dvojice hráčů kolem koše mají přidělena čísla (1, 2, 3). Trenér s míčem stojí pod košem a zavolá číslo hráče, který se uvolňuje do vnitřního prostoru. 
Obměna: hráči mají míč, trenér hlásí číslo hráče a ten zahajuje únik do koše (hra 1 na 1). Trenér určí pravidla: např. kdo dá koš útočí, nedá-li, stává se obráncem.

Cvičení lze provádět na čas nebo na počet dosažených košů.


Nácvik uvolnění hráče bez míče a hra jedna na jedna

přidáno: 29. 5. 2010 12:04, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Uvolnění pro přihrávku, hra 1 na 1 s dohrávkou a doskakování. Hráči se střídají v přihrávání, obraně a útočení pravidelně za sebou. Počítají se koše jako dosažené body.

Cvičení lze provádět na čas nebo na počet dosažených košů.


Driblink ve dvojici s vodičem

přidáno: 29. 5. 2010 11:58, autor: Tomas Cada
2 hráči, 2 míče

Hráč 1 se pohybuje po celém hřišti driblinkem. Mění driblující ruku i směr, kterým se pohybuje. Hráč 2 také dribluje a kopíruje pohyb hráčea 1. 

Trenér určí dobu, po které si hráči vymění role.


Zig zag dril s obráncem

přidáno: 29. 5. 2010 11:54, autor: Tomas Cada
2 hráči, 1 míč

Útočník 1 provádí uvolnění s míčem v pohybu. Mění směr pohybu a driblující ruku. Obránce 1 stínuje pohyb útočníka s míčem. Hráči provádí cvičení od koncové čáry ke koncové čáře, bez zakončení na koš. Vymění si role a pokračují ve cvičení zpět na druhou stranu. 


Uvolnění s míčem v pohybu

přidáno: 29. 5. 2010 11:52, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Hráč 1 dribluje z obranné poloviny na útočnou, obránce 1 je připraven na čáře TH. Obránce vyráží proti útočníkovi. Obránce z počátku pouze vyrazí proti útočníkovi, později brání na 100%, aby zabránil útočníkovi ve skórování. 

Cvičení lze provádět na čas nebo na počet dosažených košů.


Uvolnění hráče s míčem s dobíhajícím obráncem I

přidáno: 29. 5. 2010 11:50, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Hráč 1 s míčem stojí v křídelním prostoru a uniká ke koši. Obránce 2, který stojí na druhé straně, se snaží hráče dostihnout a zabránit mu v dosažení koše. Hráč 1 se uvolňuje únikem (změnou rychlosti, směru) do koše. Zakončuje dvojtaktem nebo střelbou z krátké vzdálenosti. 


Uvolnění hráče s míčem s dobíhajícím obráncem II

přidáno: 29. 5. 2010 11:48, autor: Tomas Cada2 hráči, míč

Útočník 1 s míčem stojí na půlící čáře čelem ke koši. Vedle něj ve vzdálenosti 1 metr za ním je připraven obránce 2. Útočník 1 se uvolňuje driblinkem do koše tak, aby jej obránce nedostihl. Obránce 2 se snaží doběhnout útočníka a zabránit mu v dosažení koše. Poté si hráči role vymění a pokračují z druhé strany. 


Uvolnění hráče s míčem po přihrávce

přidáno: 29. 5. 2010 11:45, autor: Tomas Cada

2 hráči, míč

Hráč 1 s míčem nahrává hráči 2, který stojí na půlící čáře. Hráč 2 chytí míč a uvolňuje se driblinkem do koše a zakončuje dvojtaktem. Hráči si poté vymění role. 


Obměna: Hráči 1 přihrává na kratší vzdálenost. Hráč 2 si nabíhá proti přihrávce. Zakončuje střelbou ze střední, krátké vzdálenosti.


Uvolnění hráče s míčem pomocí změny směru, hra 1 na 1

přidáno: 29. 5. 2010 11:42, autor: Tomas Cada
2 hráči, míč

Hráč 1 je útočník, hráč 2 obránce. Útočník jde nejdřív do poloviny hřiště pomyslným cca. 3 metry širokým pásem podél postraní čáry, rychle mění směr, ale tak, aby neutekl obránci. Od poloviny hrají 1 na 1 s doskokem. Po doskoku si hráči vymění role a jdou z opačné strany hřiště.


1-10 of 11