Basketbalová cvičení‎ > ‎Útok‎ > ‎

Útok skupiny

3 týmy

přidáno: 6. 3. 2012 12:01, autor: Tomas Cada


1. Na hodinách se nastaví 12 minut, střídá se po 4 minutách

2. Tým “A” hraje proti týmu “B”, hráči týmu “C” mezitím mají trenérem určený způsob střelby

3. Když je obrana úspěšná, zůstává pro další hru v obraně

4. Když je útočící tým zastaven, musí sprintovat na opačný konec hřiště a zpět. Mají 6 vteřin na to dostat se zpět do útoku a 18 vteřin na útok

5. Když dá útočící tým koš, tak jde bránit a tým, který bránil, sprintuje.

6. Po 4 minutách dojde ke střídání týmů, např. tým A jde střílet a proti sobě hrají týmy B a C a totéž nastane po dalších 4 minutách.


Rychlý protiútok pro 11 hráčů

přidáno: 13. 10. 2010 14:10, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 10. 2010 14:14 ]

1

Postavení hráčů - 3 hráči na středu 2 hráči pod košem na obou stranách hřiště. 2 a 2 hráči jsou zrcadlově postaveni na čarách v 1/3 hřiště. Dril začíná hrou ( fast break ) 3 na 2.
Po doskočení míče jedním z obránců např. hráčem 2 následuje přihrávka na stranu hřiště hráči 7, který si jde pro míč a stává se z něj střední hráč.


2

Do hry k hráči 7 se zapojuje z druhé strany hráč 6 a k nim doskakující hráč 2 a spolu jdou rychlý protiútok na obránce 3 a 4, kteří jsou připraveni na druhé straně hřiště.
Hráč 1 jde ( za přihrávkou ) na pozici hráče 7 a hráč 2 jde na pozici hráče 6.
Poznámka Tento dril je také zaměřen na přihrávku, ovládání driblingu, obranu a kondici.

Nácvik hry 3 na 2

přidáno: 2. 8. 2010 12:08, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 8. 2010 22:17 ]


Cvičení pro : min. 11 hráčů na celé hřiště nebo min. 7 hráčů na polovině.

Celoplošné cvičení zdůrazňující útok 3/2, obranu, doskakování, přihrávku, přechod do útoku a kondici. Hráči neustále ve cvičení běhají.  V druhém diagramu je naznačena verze na polovině hřiště, která se dá používat i na zahřátí hráčů (minimálně 7 hráčů) před zápasem.

Na celé hřiště:
Postavení dle diagramu. Začíná se s útočníky 1, 2 a 3 proti obráncům 4 a 5.  Další dva obránci čekají na druhé straně hřiště, další dva hráči ve čtyřech liniích stojí u postranních čar.

Cvičení zahajují hráči 1, 2 a 3 a pokouší se překonat obránce 4 a 5 a dát koš.Jakmile útočníci vystřelí, všichni doskakují (útočníci také). Po doskočení hráč, který doskočil se ihned uvolní k bližší postranní čáře jednoúderovým driblinkem nebo bez něho a přihrává hráči 6 nebo 7, kteří čekají u postranní čáry. Doskakující hráč s hráči 6 a 7 tvoří novou útočnou trojici a pokračují na protější koš, kde zakončují proti obraně dalších dvou obránců. Hráči opět doskakují a pokračují zpět stejně s hráči 8 a 9 jako na začátku cvičení. 

Pravidla :
1.  Je povolena jenom jedna střela.
2.  Není rozhodující, kdo doskočí míč. Ten hráč, který doskočí ihned přihrává na stranu a vyráží do útoku. Jestliže získá míč obránce (např. špatnou přihrávkou útočníků), vyráží do útoku s novou dvojicí on.
3. Z pěti hráčů původního útoku 3-2, čtyři, kteří nedoskočili nebo nezískali míč, ihned křičí "obrana". První dva, kteří to zakřičí, se stávají dalšími dvěma obránci a zbylí dva jdou k postraním čarám. 


Na polovinu hřiště:
Může se používat jako zahřívací cvičení před utkáním. 
Postavení :
Opět hrají hráči 3 na 2. Začínají u koncové čáry s jedním hráčem na středu a dvěma hráči u postranních čar, dle diagramu. 
Obránci 4 a 5 stojí v svých pozicích. Hráč 1 přihrává buď na hráče 2 nebo 3. Všichni tři útočníci sprintují nebo rychle driblují na půlicí čáru, dotýkají se půlící čáry, otáčejí se a  provádějí útok 3 - 2 proti dvěma obráncům. 
 
Platí stejná pravidla jako při cvičení na celé hřiště, kromě toho, že hráč, který doskočí nebo vypíchne míč, místo toho, aby přihrával na stranu, běží rychle za koncovou čáru doprostřed pod koš (kde začínal původně hráč 1) a potom vhazuje do hřiště jednomu z dalších dvou hráčů v řadě (hráč 6 nebo 7).
Opět čtyři, kteří nedoskočili, křičí obrana, první dva, kteří to zakřičeli, se stávají dalšími dvěma obránci a ostatní jdou na konce řad. 

Pět na čtyři s dobíhajícím obráncem

přidáno: 27. 5. 2010 12:26, autor: Tomas Cada
Skupina, míč

Útočníci stojí na koncové čáře dle obrázku. Trenér na postranní čáře má míč. Obránci stojí v úrovni horního postavení pivotmana a jsou očíslováni. Trenér zahajuje cvičení tím, že přihraje kterémukoliv útočníkovi. Útočníci okamžitě zahajují rychlý protiútok, obránci se jej pokouší zastavit. Obránce, jehož útočník dostal od trenéra přihrávku, nejdříve sprintuje na koncovou čáru, dotkne se jí a potom sprintuje zpět. Útočníci se pokusí zakončit útok košem. Jestliže obránci získají míč, vypíchnou jej, nebo doskočí, cvičení tím končí. 


4 na straně

přidáno: 29. 11. 2009 11:58, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:23 ]
1

Cvičení pro :skupiny, 8 hráčů a více
Potřeby : 2 míče
Popis : Toto cvičení provádíme na celém hřišti. Zahrnuje přihrávání, běh, obrannou a útočnou práci nohou, uvolňování, komunikaci, driblování a střelbu. Dobře se obměňuje.
Hráči jsou srovnáni na postranní čáře dle obrázku.
Modrý hráč 1 a 2  jsou jeden tým,  červený hráč 1 a 2 jsou další tým.

Červený hráč 1 má míč a dribluje směrem ke koši, kde zakončuje dvojtaktem.Ostatní tři hráči ho hned následují stále pohromadě.
Modrý hráč 1 doskočí míč, skočí za čáru a přihrává uvolňujícímu se spoluhráči 2. 23
 

4

Jakmile modrý hráč 2 dostane přihrávku, má spolu s hráčem 1celé hřiště na hru 2 na 2. Útočníci mají omezený čas na zakončení útoku. 15 až 20 sekund by mělo stačit.

Jestliže červený hráč 1 nebo 2 vypíchnou míč nebo zastaví útok jinak, útok končí a všichni 4 hráči se staví za modrého hráče 4 na postranní čáru. Útok dostane trest – 10 rychlých výskoků nebo sklapovaček. 

56
 7

Útok může zakončit buď střelbou z výskoku nebo dvojtaktem.
(Při střelbě z dálky střelec musí následovat svoji střelu tak, aby si doskočil míč.)
 

8

Všichni 4 hráči musí bojovat o doskok!
Po skončení se hráči seřadí na postranní čáru.
Jestliže hráč doskočil míč, druhá skupina začíná s an inbounds.

Obměny:

Červený hráč 1 a 2 zdvojují modrého hráče 2 jakmile dostane přihrávku. Jestliže modrý  hráč 2 přihraje zpět na modrého hráče 1, červený hráč 1 a 2 si musí vyměnit útočníky, takže červený hráč 2 brání modrého hráče 1.
Můžete přidat zvláštního obránce nebo útočníka na půlku hřiště. Pouze pomáhá svému týmu tehdy, když útočníci již překročili půlicí čáru (Vždycky se musí dotknout středového kruhu, než se zapojí do útoku).5 na nikoho a zpět 3 na 2

přidáno: 29. 11. 2009 11:57, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:27 ]1

Cvičení pro : Skupiny
Potřeby : 1 míč do skupiny
Popis : Pět útočníků zahajuje cvičení přihrávkami z postavení, jak je uvedeno na obrázku. Přihrávají si úplně libovolně a přesunují se na protější koš kde zakončují střelbou. Je třeba neustále hlídat správné provedení přihrávek, protože tato část často vede k ležérnímu provádění přihrávek.
V této části můžeme zakázat driblink nebo povolit jednoúderový driblink.2

Na protějším koši v tomto případě zakončuje střelbou nebo dvojtaktem hráč 3, který obdržel přihrávku od hráče 1. Tito dva se stávají obránci a sprintují zpět na svoji obrannou polovinu hřiště. Ostatní hráči se stávají útočníky. Zde můžeme povolit i technické přihrávky za zády, za zády o zem apod.


3

Útočníci po doskočení míče zahajují ihned rychlý protiútok 3/2 na protější koš. Musí využít návratu obránců a snažit se rychle, jednoduše a agresivně zakončit protiútok. Cvičení končí doskokem. Můžeme končit cvičení pouze košem. Za neproměnění protiútoku můžeme udělit trest v podobě kliků, výskoků apod.
Po skončení cvičení nastupuje další skupina.  


Clonění kolem posta

přidáno: 29. 11. 2009 11:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:32 ]

1
Cvičení pro : skupiny


Popis : Hráč 3 dribluje ke středové čáře, odkud přihrává hráči 1, který si pro míč vyběhl od koncové čáry. Zároveň od postranní čáry na prodloužené čáře TH vybíhá hráč 5, který dostává přihrávku od hráče 1.

Pozn. : Pozor na správný timing.
2
Hráč 1 po přihrávce následuje přihrávku a běží kolem hráče 5. Po něm běží kolem hráče 5 hráč 3, který dostává míč a zakončuje střelbou z dvojtaktu.Hráč 5 a 1 doskakují míč, hráč 1 se potom zařazuje do řady za hráče 6, hráč 5 dribluje do řady za hráče 4, pokud je více hráčů, tak přihrává míč hráči bez míče a hráč 3 se zařazuje do řady za hráče 2.
Cvičením procvičujeme timing, dbáme na načasování pohybů tak, aby vše probíhalo plynule, dále střelbu, doskakování a clonění. Hráč na postu fintuje přihrávku na prvního hráče, který kolem něj běží a přihrává až druhému.
Obměny : Při více hráčích můžeme provádět zrcadlově současně na obou stranách, doskakující hráči se pak zařazují do protějšího zástupu. Můžeme použít různé druhy střelby. Dále můžeme změnit přihrávky, nechat na hráčích výběr řešení tj. buď přihrávka na prvního křížícího hráče nebo druhého nebo vlastní únik hráče na postu. Můžeme použít i jiné druhy přihrávek. 


Práce nohou

přidáno: 29. 11. 2009 11:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:34 ]Cvičení pro : skupiny

Potřeby : 1 míč nebo hráči na úrovni TH mají míče


Popis : Toto cvičení pro úplně základní činnosti pro práci nohou. Každý hráč se musí učit jak zastavit skokem, pivotové obrátky (vpřed I vzad), V-únik, musí se naučit postavení “trojí hrozba” (triple-threat). V tomto cvičení tyto základní činnosti hráči provádějí všechny.

Hráče rozdělíme do dvou skupin, jedni (v prostoru TH) mají míč (nebo můžeme provádět s jedním míčem), druzí jsou bez míče. První hráč u postranní čáry zahajuje cvičení, běží podél postranní čáry, provádí zastavení skokem (JS), provádí zadní obrátku (RP) a běží k vymezenému území. Tam provádí prudkou změnu směru (VC) , V-únik, a vybíhá k trojkové čáře, tam provádí přední obrátku (FP) a přijímá přihrávku do postavení trojí hrozby. Nakonec provádí střelbu, sleduje míč, provádí doskok a přihrává dalšímu hráči v zástupu na čáře TH a zařazuje se na konec tohoto zástupu. Přihrávající, běží po přihrávce do zástupu u postranní čáry.

Poznámky : Je třeba dávat pozor na správné provádění obrátek, zastavení, prudkou změnu pohybu, změnu rychlosti.

Zastavení provádíme na obě nohy současně.

Zadní obrátku provádíme v tomto případě na levé noze, jako když otevíráme dveře.

V únik – odraz provádíme pravou nohou, levou natočíme do směru úniku a ostře vyrazíme k čáře.

Přední obrátku v tomto případě provádíme na pravé noze, tváří dopředu k přihrávajícímu.

Zpočátku provádíme cvičení pomalu s důrazem na všechny činnosti, instruujeme hráče a procházíme cvičení s nimi. Jakmile zvládnout základy, zrychlíme. Cvičení provádíme 5 – 10 minut každý trénink I v rámci rozběhání.


Uvolnění bez míče

přidáno: 29. 11. 2009 11:54, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:36 ]


1
Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče 


Popis : Hráč 1 s míčem stojí u půlicí čáry. Cvičení zahajuje hráč 3, který se uvolňuje směrem ke koncové čáře, poté mění směr a vybíhá do prostoru oblouku TH. Hráč 1 přihrává míč hráči 3 a potom provádí uvolnění dle obrázku, chytá míč od hráče 3 a s jednoúderovým driblinkem zakončuje střelbou na koš. Hráč 3 po přihrávce běží doskakovat.2
Hráč 3 po doskočení míče dribluje podél postranní čáry na místo hráče 1. Hráč 1 se zařazuje do opačného zástupu. Je třeba dávat pozor na správné  načasování uvolnění, přihrávku, doskočení a stažení míče. Cvičení končí zaujetím míst v opačných zástupech. Pokud je více hráčů, provádíme vše v pohybu tj. hráč 3 přihrává hráči za hráčem 2 a cvičení se opakuje. Provádíme z obou stran.
Obměny : Před zástupy postavíme obránce, kteří se pohybují pouze na fintu. Místo střelby dvojtaktem provádíme střelbu z krátké nebo střední vzdálenosti.  


Bráněný driblink a přihrávka

přidáno: 29. 11. 2009 11:53, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 3. 2010 13:38 ]Cvičení pro : skupiny

Potřeby : 3 míče


Popis : Hráči stojí ve dvou řadách na půlicí čáře, tři obránci stojí na úrovni trojkové čáry. Jakmile hráč s míčem začne driblovat, sprintuje k němu obránce a agresivně jej brání, vytlačuje k postranní čáře. Útočník se snaží postupovat směrem ke koši. Z druhého zástupu vybíhá další útočník. Hráč 1 se mu snaží přihrát, obránce mu v tom aktivně brání. Jakmile hráč 2 dostává míč, střílí na koš, po střelbě se běží zařadit do zástupu bráněných útočníků. Obránce doskakuje míč a běží na konec zástupu střílejících útočníků a přihrává míč do prvního zástupu. Obránce 1 po přihrávce jde do zástupu obránců.

Obránce musí být aktivní, aby útočník neměl čas promyslet si přihrávku. Dáváme pozor na dobře provedenou přihrávku. Útočník nesmí přihrát dříve než z úrovně trojkové  čáry.

Pozn. : Střílejícího útočníka můžeme zpomalit tj., že vybíhá později, a aby přihrávku musel hráč 1 časovat tak, aby ji útočník dostal, když si ukáže. 


1-10 of 11