Basketbalová cvičení‎ > ‎Útok‎ > ‎

Útok pětice

3 na 2 s vysunutým obráncem

přidáno: 30. 6. 2011 12:54, autor: Tomas CadaProtiútok 3 na 2. Jeden obránce na vybíha zároveň s první přihrávkou.

autor A.Avakumovič

3 na 2 na polovině a zpět 2 na 1

přidáno: 26. 6. 2011 12:09, autor: Tomas Cada


3 na 2 na polovině hřiště. Hráč, který vystřelí na koš, přihrává obránci a obránci útočí 2 na 1 na druhý koš.

autor A.Avakumovič

Nácvik kombinace tři na dva

přidáno: 27. 5. 2010 12:36, autor: Tomas Cada
5 hráčů, míč

Tři útočníci jsou rozestaveni dle obrázku. Jeden z nich má míč. Dva obránci jsou připraveni na druhé polovině hřiště za sebou. Jeden na půlící čáře a druhý asi 2 až 3 metry za ním. Obránci mohou stát také vedle sebe. 


3 na 2 a zpět 2 na 1

přidáno: 29. 11. 2009 11:50, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:17 ]1

Cvičení pro : skupiny, pětice
Potřeby : 1 míč do skupiny

Popis : Útočníci s míčem zahajují protiútok 3/2 na protější koš, kde libovolným způsobem zakončují. Samozřejmě s cílem dát koš.


2

Středový hráč 2 se v tomto případě přesune na kraj čáry TH, aby vzniklo přečíslení. Pokud ho nebude obránce 1 bránit dostává míč on a zakončuje střelou. Pokud je bráně, jako na obrázku, dostává přihrávku hráč 3, který zakončuje.
3

Jakmile útočníci zakončí útok střelou, střelec se stává obráncem a sprintuje zpět bránit. Obránci doskakují míč a ihned zakládají protiútok 2/1 zpět na druhou stranu.Musí využít toho, že obránce je v pohybu zpět a rychle a jednoduše zakončit.
Obměny : Doskakují všichni útočníci a ten, který dá koš se stává obráncem. Pokud doskočí obránci neúspěšnou střelu, stává se obránce střelec.
Obměny : Pokud střílí na koš křídla, vrací se zpět jako obránce střední hráč. Pokud střílí na koš střední hráč, vrací se silnostranné křídlo. Toto je výborné na čtení vlastní situace útočníků.
Střídání : Po dokončení útoku 2/1, vyhazuje ze zámezí střední hráč a běží na křídlo
Organizace : Můžeme provádět skupinově se dvěma útočnými zástupy na jedné straně, jedním hráčem uprostřed a dvěma obránci na druhé straně. Cvičení pak pokračuje neustále kontinuálně.


Nácvik rychlého protiútoku a návrat

přidáno: 29. 11. 2009 11:48, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:18 ]
Cvičení pro : Pětice
Potřeby : 1 míč 

Popis : Tři obránce stojí v řadě pod košem a dva útočníci stojí na krajích čáry TH. Trenér s míčem za postranní čarou. Cvičení zahajuje trenér přihrávkou na bližšího útočníka. Útočníci přebíhají na druhou stranu pomocí přihrávek, bez driblinku a snaží se zakončit. Obránci v okamžiku přihrávky startují a snaží se doběhnout útočníky, bránit, popř. zblokovat. Po střelbě se z obránců stávají útočníci a z útočníků obránci a zpět útočníci útočí 3/2 a snaží se využít současného návratu obránců k maximálně rychlému a jednoduchému zakončení.
Důraz klademe na ostrý start obránců do obrany, snahu o blok, po
 střelbě o co nejrychlejší založení protiútoku a u obránců co nejrychlejší návrat do obrany. Po útoku 3/2 dohráváme cvičení až do konce tj. až obránci doskočí míč nebo až útočníci dají koš.
Trenér má možnost regulovat rychlost přihrávky její volbou (např. o zem)
Obměna : Oba útočníci mohou driblovat, přihráváme u obou stran.  

Uvolnění po cloně

přidáno: 29. 11. 2009 11:48, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:21 ]

1
Cvičení pro : pětice, skupiny (šestice)
Potřeby : 1 míč

Popis : Cvičení provádíme u postranních čar. Útočník 2 staví clonu pro útočníka 1. Ten se uvolňuje kolem clony. Jakmile útočník využije clonu, clonící hráč 2 se uvolní směrem k míči pro druhou přihrávku. Přihrávající hráč přihrává volnému útočníkovi (v tomto případě hráči 2). Je třeba dávat pozor na správnou práci nohou při clonění i při uvolnění zejména clonícího hráče. Ten vlastně odblokuje při přebrání odcloněného útočníka a uvolní se k míči.

2
Hráč, který obdržel přihrávku po uvolnění, míč vrací zpět přihrávajícímu a jde postavit clonu pro druhého útočníka.
Provádíme 4 clony útočníků a vyměníme role hráčů. Pokud provádíme v šestici, obránci jdou přihrávat, přihrávající útočit, útočníci bránit. V pětici střídáme obránce po třech uvolněních. 
Pozn. : Clony stavíme libovolně bez ohledu na koš. Jde jen o procvičení clony a uvolnění po cloně. Obránci brání normálně. Je třeba dávat pozor na to, aby cloněný útočník nezahájil pohyb dříve, než je postavená clona. Jinak se clony budou míjet. Clonící útočník musí dostat nohy obránce mezi své nohy. 


Uvolnění a střelba po cloně

přidáno: 29. 11. 2009 11:46, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:24 ]

1
Cvičení pro : pětice - 3 útočníci, 2 obránci
Potřeby : 1 míč


Popis : Základní postavení je na obrázku, dva útočníci v dolním postavení pivota, u nich dva obránci. Obránci jsou z počátku pasivní, neodstupují a slabostranný obránce brání úmyslně z obou stran, kvůli volbě správného uvolnění. Cvičení zahajuje hráč 1 přihrávkou na hráče 2 a svým uvolněním pro přihrávku od hráče 2, který je v postavení zády ke koši. Hráč 2 přihrává a běží postavit clonu pro hráče 3.

2
Hráč 3 se uvolňuje kolem clony pro přihrávku a jakmile míjí hráče 2, hráč 2 blokuje jeho obránce, provádí obrátku a jakmile dojde k přebrání obráncem hráče 2, uvolňuje se směrem k míči též pro přihrávku. Hráč 1 jednomu, lépe postavenému hráči, přihrává a ten střílí. Poté si pivoti vymění místa a cvičení pokračuje. Po dvou střelách útočníků vyměníme role.
Obměny : Hráč 1 může mít obránce, který pasivněji brání, reaguje na fintu a tito se střídají každou přihrávku.. Později útočníci brání aktivněji i mohou odstupovat.
Cvičení je na nácvik střelby (útočníci musí mít zvládnuty techniky střelby po uvolnění, po obrátce zády ke koši), na techniku clonění a uvolnění.


Mlýn

přidáno: 29. 11. 2009 11:44, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:27 ]

1

Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč

Hráč 1 dribluje na křídlo a hráč 2 staví clonu pro hráče 5, který se uvolňuje k míči na silnou stranu. 


2

Hráč 1 sleduje možnost přihrávky na hráče 5 uvolňujícího se po cloně nebo možnost lobu na hráče 4, který se uvolňuje po cloně od hráče 3.

 

Cvičení lze provádět v rámci rozcvičení, s pasivní obranou nebo s aktivní obranou. 


Poloprotiútok

přidáno: 29. 11. 2009 11:42, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 12. 3. 2010 13:36 ]

1

Cvičení pro : pětici
Potřeby : 1 míč

Po koši.

Hráč 5 přihrává hráči 1
Hráč 4 je na opačné straně hřiště, než hráč 1.

Jestliže hráči 1 nelze přihrát , hráč 5 přihrává hráči 4 a hráč 4 přihrává hráči 1.

2

Hráči 2 a 3 běží podél postranní čáry.

Hráč 1 dribluje na střed hřiště.

Hráči 4 a 5 jsou traileři.


3

Hráč 1 přihrává na hráče podél postranní čáry.

Křídlo na opačné straně běží až ke koncové čáře.

Hráč 1 odbíhá od míče na druhé křídlo.

Hráč 4 se uvolňuje k míči pro zpětnou přihrávku.

Hráč 5 je vysoký post.4

Hráč 2 může přihrát hráči 4 nebo 5.

Jestliže post dostane míč, druhý post se musí uvolňovat do vymezeného území.
5

Jestliže hráč 4 má míč nemůže vystřelit, hráč 5 se musí uvolnit do vymezeného území.


6

Jestliže hráč 5 dostane míč a nemůže vystřelit nebo se uvolňuje sám do koše hráč 4 se musí nabídnout pro přihrávku. 
7

Jestliže nelze přihrát na posta..

Hráč 4 vybíhá na opačnou stranu a hráč 5 běží do dolního postavení posta na silnou stranu.

Hráč 2 přihrává míč hráči 1, který se uvolňuje na střed pro přihrávku a hráč 3 se uvolňuje na jeho místo. 

Pokračuje postupný útok.8

Hráč 2 běží ke koncové čáře a uvolňuje se na protilehlou stranu.

Hráči 4 a 5 staví clonu pro hráče 2.

Hráč 1 přihrává hráči 3.

Hráč 3 přihrává hráči 2.
9

Hráč 2 může střílet nebo vniknout ke koši..

Jestliže toto nelze provést pokračuje útok dále.


1-9 of 9