Basketbalová cvičení‎ > ‎Útok‎ > ‎

Útok čtveřice

Protiútok 4 na 4

přidáno: 30. 6. 2011 13:05, autor: Tomas CadaProtiútok 4 na 4 s první přihrávkou k boční čáře, s pasivní obranou.

autor A.Avakumovič

Boj o míč a 2 na 2

přidáno: 8. 10. 2010 12:23, autor: Tomas Cada
Dvě mužstva o dvu hráčích.

Všichni hráči jsou otočení zády k míči. Na signál trenéra se hráči otočí a jdou pro míč. Kdo získá míč první haje se svým spouhráčem v útoku. Hráči hrají 2-na-2. To stejné se může hrát se třemi hráči - jeden hráč v útoku a dva v obraně.

Přihraj míč a uvolni se

přidáno: 27. 5. 2010 13:06, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 27. 5. 2010 13:08 ]
4 hráči, míč

Hráči stojí v rozích čtverce a přihrávají si různými druhy přihrávek. Např. hráč přihraje míč na jednu stranu a běží na druhou, nebo přihraje do úhlopříčky a běží doleva nebo doprava atd.


Nácvik clonění hráče bez míče

přidáno: 27. 5. 2010 12:04, autor: Tomas Cada
4 hráči, míč

Hráči jsou ve čtveřicích s jedním míčem. Hráči 1 a 2 útočí a dva brání. Útočník 1 s míčem přihraje na trenéra a jde zaclonit svého spoluhráče 2. Odcloněný spoluhráč si vybíhá pro přihrávku nad čáru tříbodového území a znovu přihrává na trenéra. Po třech výměnách útočník zbíhá ke koši a zakončuje dvojtaktem.


2 na 2 III.

přidáno: 29. 11. 2009 11:40, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:42 ]Cvičení pro : čtveřice
Potřeby : 1 míč pro čtveřici

Popis : Dva útočníci stojí na koncové čáře, pod košem stojí trenér a má míč. Obránci stojí v úrovni dolního postavení pivota. Cvičení zahájí trenér přihrávkou kterémukoliv útočníkovi. Jeho obránce okamžitě vyráží na koncovou čáru, dotýká se jí a sprintuje zpět bránit. Útočníci po přihrávce ihned zahajují protiútok 2/1, jejich úkolem je co nejrychleji a nejjednodušeji zakončit a využít přečíslení i toho, že druhý obránce se přesunuje na střed a nemá zaujmuté postavení. Obránce 2 má za úkol zpomalit útočníky do návratu drihého obránce. Cvičení končí doskokem. Útočníci vždy dohrávají do konce, tedy dokud nepadne koš. Po dokončení nastupuje další čtveřice, zatímco první se vrací postranách hřiště zpět. Po návratu první dvojice se role vymění.
Obměny : Cvičení můžeme organizovat soutěživě, počítat body za koše a za získané míče obránci.  

4 na 4 a rychlý protiútok

přidáno: 29. 11. 2009 11:39, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:43 ]Cvičení pro : čtveřice, skupiny
Potřeby : 1 míč

Popis : Toto cvičení je dobré na přechodovou fázi (přechodový útok I přechodová obrana), útočné a obranné dovednosti. Útočníci stojí na koncové čáře dle obrázku. Trenér na postranní čáře má míč. Obránci stojí v úrovni horního postavení pivota a jsou očíslováni. Trenér zahajuje cvičení tím, že zavolá čísla dvou hráčů (v tomto diagramu 2 a 4) a přihraje kterémukoliv útočníkovi. Útočníci okamžitě zahajují rychlý protiútok, obránci se jej pokouší zastavit. Dva obránci, jejichž číslo zavolal trenér, nejdříve sprintují na koncovou čáru, dotýkající se jí a potom sprintují zpět. Útočníci se pokusí zakončit útok košem. Jesliže obránci získají míč, vypíchnou jej, nebo doskočí, nebo jej získají po koši, zakládají vlastní rychlý protiútok a zakončují košem na výchozí koš. Jakmile dají koš, zastavuje se cvičení, míč se vrací zpět trenérovi, vymění se obránci a útočníci a cvičení se opakuje. Klademe důraz na rychlé zakončení útočníků, dříve než se vrátí obránci, kteří běželi na koncovou čáru. Cvičíme s maximální možnou motivací.
Obměny : Trenér volí přihrávkou rychlost zahajovaného útoku (čím je přihrávka na vzdálenějšího hráče, tím později bude protiútok založen, tedy obránci se vrátí rychleji. Můžeme upravovat libo
volně počet hráčů sprintujících ke koncové čáře.

2 na 2 - nabití pivota

přidáno: 29. 11. 2009 11:38, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:47 ]

1
Cvičení pro : čtveřice (složení 2 pivoti, dvě křídla)
Potřeby : 1 míč do čtveřice

Popis : Jedna čtveřice cvičí ve čtvrtině hřiště, ve druhé cvičí druhá čtveřice. Cvičení je zaměřeno na uvolnění pivota a jeho únik 1/1. Dvojice křídel zde slouží jako navození situace, kdy po přihrávce na pivota dochází k odstoupení křídla a zdvojení pivota.
Křídlo - hráč 1 s míčem může zahájit driblink ze středu hřiště do prostoru křídla tak, aby mohl přihrát na pivota, který je bráněn a dělá si prostor pro přijetí přihrávky. Obránce pivota 2 jej nebrání zepředu, max. polovičním krytím. Jakmile hráč 1 ukončí driblink a přihraje pivotovi 2, křídlo ihned odstupuje, současně s přihrávkou, zdvojit do dolního postavení pivota. Současně se však uvolňuje opět křídlo - hráč 1 do volného prostoru a ukazuje si rukou pro přihrávku.
Při použití driblinku je potřeba dávat pozor na to, aby křídlo zastavilo driblink, až když má pozici na přihrávku.


2
Jakmile pivot vrátí míč na křídlo, je úkolem obránce 1 okamžitě vystartovat proti hráči 1 a zamezit mu možnou střelbu. Tato fáze je velmi důležitá, obránce musí rychle vyrazit a současně pivot znovu upraví svoje postavení, kontakt s obráncem, pro novou možnost přihrávky. Útočník 1 vrací míč do nového postavení pivota, který zakončuje 1/1 některým z vhodných úniků (viz. obrazová metodika). Na tuto druhou přihrávku již obránce 1 neodstupuje. Po zakončení si hráči vymění role a cvičení pokračuje dále.
Obměny : Můžeme cvičení pojmout jako hru 2/2 na čtvrtině hřiště. Křídla mohou střílet a libovolně se pohybovat po čtvrtině hřiště.
Cvičení má jeden praktický účel. Pokud pivot je bráněn tak, že může dostat míč, dostává jej, avšak při odstoupení má málo času na správné zakončení. Zpětnou přihrávkou tedy nejen opět donutí obránce křídla, k pohybu zpět, ale ještě lépe upraví postavení a pak již není problém lehce zakončit. Cvičení předpokládá znalost úniků zády ke koši pivota a souboj o pozici pod košem. 


3 na 3 odběh

přidáno: 29. 11. 2009 11:36, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:53 ]
1

Cvičení pro : čtveřice

Odběh, clona bez míče (vertikální).
Hráč 1 má míč, přihrává jej hráči 2 a běží postavit clonu pro hráče 3.

Po přihrávce hráč 1 vyrazí pro přihrávku jako na hoď a běž, ale přitom běží postavit clonu pro hráče 3.

Hráč 3 se připravuje na clonu tak, že se posune směrem ke koši, aby nastavil svého obránce cloně.
2

Hráč 3 využívá clonu hráče 1 a uvolňuje se do středu vymezeného území.


Hráč 2 by si měl pamatovat, že toto je situace trojího ohrožení. V tomto případě míč přihrává, ale může také zakončit střelou z výskoku či dvojtaktem z pravé strany. 

Po cloně by měl se hráč 1 otočit k míči a zároveň blokovat svého obránce.


3

Hráč 3 dostává míč a zakončuje střelbou z výskoku.  


1-8 of 8