Střelba trojice

Střelba po zátěži 3

přidáno: 30. 3. 2011 13:18, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 30. 3. 2011 13:38 ]
1 je doskakující hráč, 3 přihrávající, mají dva míče. 2 zahájí
cvičení sprintem, dotkne se desky (mladší hráči místo dotyku desky provedou pod košem zadní obrátku) a sprintuje do střelecké pozice, chytí míč a střílí z výskoku. Ihned po vystřelení provádí stejnou činnost (viz diagram). Trenér určí časový limit, nebo počet vystřelených / daných. Posun hráčů: 1 → 2 → 3 → 1.autor F.Rón

Střelba po zátěži 4

přidáno: 30. 3. 2011 13:04, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 30. 3. 2011 13:40 ]
3 zahájí cvičení přihrávkou na 2, ten přihraje 1. 3 sprintuje
kolem 2 chytá míč, který mu přihrál hráč 1, vystřelí z výskoku, doskočí míč, přihraje 1 a pokračuje v činnosti. Hráče 1 a 2 je možné umístit do různých pozic na hřišti, tím i 3 střílí z různých míst a vzdáleností, viz. diagramy:


a) varianta 1

b) varianta 2autor F.Rón

Střelba ve trojici po změně střelecké pozice a přihrávce

přidáno: 29. 5. 2010 12:51, autor: Tomas Cada
3 hráči, 2 míče

Hráč 1 vystřelí a jde si míč doskočit. Vzápětí vystřelí hráč 2. Po doskoku přihrává hráč 1 hráči 3 a hledá si novou střeleckou pozici. Hráč 2 po doskoku přihrává hráči 1. Hráč 3 po doskoku přihrává hráči 2 a vše se opakuje. 

Cvičení lze provádět po určitý časový interval nebo střílet daný počet střeleckých pokusů.


Střelba s přebíháním

přidáno: 29. 5. 2010 12:49, autor: Tomas Cada
3 hráči, 2 míče

Dva hráči stojí v dolním postavení s míčem. Střelec 3 je připraven rohu u čáry trestného hodu. Hráč 3 vystřelí a přesune se vpravo, dostane přihrávku od hráče 2 a střílí. Následně přebíhá zpět, kde dostává přihrávku od hráče 1. Hráči 1 a 2 doskakují a přihrávají míče.

Počet opakování a výměnu hráčů určuje trenér, doporučujeme výměnu po 10ti střeleckých pokusech.


Střelba po sprintu a vyhledání volného prostoru

přidáno: 29. 5. 2010 12:48, autor: Tomas Cada
3 hráči, 2 míče

Hráč 3 stojí na polovině hřiště. Hráči 1 a 2 jsou připraveni s míči pod koši. Na zvukový signál sprintuje hráč 3 na jednu stranu hřiště, kde dostává přihrávku od spoluhráče a střílí z pozice mimo vymezené území. Hráč 3 po vystřelení sprintuje na druhou stranu, kde dostává míč od druhého spoluhráče a střílí. Cvičení můžeme provádět po určitý časový interval nebo soutěživě na dosažení daného počtu košů. 

Možná obměna: 
Hráč musí dát 5 košů. Pokud na jednom koši proměňuje pokračuje stále na té samé straně. Když nepromění koš, přebíhá sprintem na druhou stranu hřiště.


Střelba – nastřílej jako první stanovený počet bodů

přidáno: 29. 5. 2010 12:46, autor: Tomas Cada
3 hráči, 3 míče

Trojice hráčů střílí postupně jeden za druhým z určeného místa. Každý hráč má svůj míč. Pokud hráč vstřelí koš prvním pokusem, získává 3 body. Když míč vstřelí do koše po doskoku ještě ze vzduchu, získává body 2. Pokud dosáhne koše po doskoku ze země, získává jeden bod. Míč se nesmí dotknout země. Hráč může doskakovat i v případě, že proměnil první střelecký pokus. Vítězí hráč, který první dosáhne stanoveného počtu bodů.


Střelba po přihrávce s obranou

přidáno: 29. 5. 2010 12:44, autor: Tomas Cada
3 hráči, 1 míč

Hráč 1 s míčem přihrává na hráče 2, který stojí nad vymezeným území a přenáší přihrávku na hráče 3, který střílí nebo uniká do koše po naznačení střely. Hráč 1 po přihrávce sprintuje proti střelci 3 a brání ho.

Hráči si vymění místa. Střelec jde bránit. Přihrávající utočit.


Střelba trojic

přidáno: 25. 11. 2009 12:10, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:22 ]Cvičení pro : 2 příp. více trojic
Výbava : 2 míče v trojici
Zaměření : střelba

Popis : Určíme dvě mety na každý koš. Hráč 1 s míčem střílí a jde doskakovat svoji střelu, hráč 3 pod košem s míčem přihrává hráči 2 a běží na metu odkud střílel hráč 1. Takto pokračujeme dkud trojice nedá 9 (x) košů.

Power slide

přidáno: 25. 11. 2009 12:09, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:24 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : 2 míče do trojice, jedna trojice na koš

Popis cvičení : Hráč 3 vystřelí z výskoku z levé strany. Po střelbě obíhá roh vymezeného území a po přihrávce od hráče 2 zakončuje střelbou z výskoku. Vrací se zpět na místo úvodní střely a pokračuje ve stejné činnosti.
Hráči 1 a 2 doskakují míče a připravují je tak, aby hráč 3 dostal vždy včas přihrávku, když zaujme stanovenou pozici.
Cvičení rozvíjí explozivitu při vyražení na koš, orientaci a střelbu při zatížení. Hráče střídáme po pěti (nebo více) střelách a dvojtaktech.
Cvičení provádíme jak zprava, tak i zleva. 

Po driblinku

přidáno: 25. 11. 2009 12:09, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:27 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : každý hráč má míč

Popis :Hráč 1 se uvolňuje driblinkem od poloviny hřiště a další dva, jako driblující obránci, se mu snaží míč vypíchnout, zabránit v postupu. Jakmile hráč 1 se uvolní a vystřelí, pokračuje ve cvičení další trojice. Hráč 1 si svůj míč doskakuje.
Cvičení rozvíjí driblink, ovládání míče, uvolnění s míčem a střelbu při obraně.Hráč 1 nesmí zakončovat uvnitř vymezeného území.  

1-10 of 15