Přičítačka - odčítačka

přidáno: 25. 11. 2009 13:15, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:07 ]


Cvičení pro : jednotlivce, dvojice, družstva
Popis : Určíme x střeleckých met. 

Jednotlivci - každý hráč, jakmile dá koš postoupí o jednu metu dopředu, nedá-li koš o jednu metu jde zpět. Vítězí ten, kdo nejdříve projde stanovené mety.
Dvojice - střílí střídavě - pokud oba hráči z jedné mety dají koš postupují na další metu, pokud jeden dá a druhý nedá, zůstávají na metě, pokud oba nedají, vrací se o jednu metu zpět.
Družstva - za proměněné 2-x košů (podle počtu družstva) z jedné mety postupuje na další metu, nedá-li jde o metu zpět celé družstvo. 
Varianty : Hráč má 10 (x, žádný-podle vyspělosti) bodů, začíná z první mety, pokud promění 1 bod přičte a postoupí, pokud nepromění 1 bod (2 body) odečte a jde o metu zpět. Střílíme do 20-30 bodů.

Comments