Střelba soutěže

Střelba kombo soutěžní

přidáno: 24. 9. 2012 12:57, autor: Tomas Cada

Každý hráč má míč, kouč stojí na protější straně bez míče. Hráč 1 vydribluje ze clony (kužele imitují obránce, který předskakuje na míč). Hráč 1 jde útočným pohybem do obránce a zpět a dribluje okolo něj. Po dalším driblingu jde hráč 1 do jumpu v oblasti šestkové čáry.


Hráč 1 si doskakuje svoji střelu a přihrává na kouče. Poté běží podél koncové čáry okolo clony (kužel) a dostává přihrávku od kouče a stříli 3 bodový pokus. Poté doskakuje střelu a jde na konec zástupu. 


Zatímco toto probíhá, začíná hráč 2 v zástupu driblovat ze clony a postupuje stejně jako hráč 1.

Každý hráč si zaznamenává počet úspěšných střel.

Střelba z pozic soutěžně

přidáno: 12. 5. 2012 14:06, autor: Tomas Cada

¨

Tento dril rozvíjí správnou přihrávku, střeleckou techniku a učí hráče sledovat svoji střelu, doskočit ji a skórovat.


1 Dvě skupiny po pěti hráčích, každá na jednom koši, v každé skupině 1 míč

2 První hráč vystřelí z určené pozice a sleduje pohybem ke koši míč. Jestliže padne koš, přihrává míč po doskoku dalšímu hráči v zástupu
3 Jestliže míč nepadne do koše, musí střelec míč doskočit předtím, než dopadne na zem. Když se jim to podaří, mohou znovu vystřelit na koš.
4 Poté, co všichni vystřelí z první pozice, přesunou se hráči do druhé pozice a začínají znovu.
5 Střela z jumpu je za dva body a doskočený míč a střelba po doskočení je za jeden bod. Tým s více body na konci cvičení vyhrává.


Člověče nezlob se

přidáno: 25. 11. 2009 13:17, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:03 ]Cvičení pro : skupiny na jednotlivých koších

Popis : Určíme mety, po kterých se hráči musí postupně pohybovat. Střelba začíná na čáře trestného hodu, pokud hráč promění, střílí postupně dál. Kolikrát dá (maximálně však 3 koše), o tolik míst se posune v pomyslném hracím plánu na další mety. Jakmile je na metě soupeř, úspěšný střelec ho vrací zpět na začátek. 
a) Po trestném hodu hráč střílí dokud dává
Hraje se na počet kol. Je potřeba rozdělit skupiny na koše tak, aby střelba měla spád

Malá školka

přidáno: 25. 11. 2009 13:16, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:05 ]Cvičení pro : 2-3 dvojice

Popis : Určíme 8 met + 3 TH za sebou. Dokud první hráč dvojice dává koše, střílí on. Pokud nedá koš, vymění se dvojice a opět střílí první hráč druhé dvojice. Jakmile mine, nastupuje druhý hráč první dvojice a střílí on. Která dvojice přejde dříve všechny mety získává 1 bod do celkového hodnocení.Aby cvičení mělo spád, musí všichni hráči sledovat vývoj a být rychle připraveni na střelbu.

Přičítačka - odčítačka

přidáno: 25. 11. 2009 13:15, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:07 ]Cvičení pro : jednotlivce, dvojice, družstva
Popis : Určíme x střeleckých met. 

Jednotlivci - každý hráč, jakmile dá koš postoupí o jednu metu dopředu, nedá-li koš o jednu metu jde zpět. Vítězí ten, kdo nejdříve projde stanovené mety.
Dvojice - střílí střídavě - pokud oba hráči z jedné mety dají koš postupují na další metu, pokud jeden dá a druhý nedá, zůstávají na metě, pokud oba nedají, vrací se o jednu metu zpět.
Družstva - za proměněné 2-x košů (podle počtu družstva) z jedné mety postupuje na další metu, nedá-li jde o metu zpět celé družstvo. 
Varianty : Hráč má 10 (x, žádný-podle vyspělosti) bodů, začíná z první mety, pokud promění 1 bod přičte a postoupí, pokud nepromění 1 bod (2 body) odečte a jde o metu zpět. Střílíme do 20-30 bodů.

Stíhačka

přidáno: 25. 11. 2009 13:15, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:09 ]Cvičení pro : družstva

Popis : Určíme 4 (6) met. Obě družstva začínají ze stejné mety zrcadlově. Po 3-5 koších z mety se přesunou na další metu. Vítězí družstvo, které dostihne (předstihne) družstvo před sebou na metě.

Oko - dvacet jedna

přidáno: 25. 11. 2009 13:14, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:10 ]Cvičení pro : jednotlivce ve dvou družstvech
Zaměření :  střelba 

Popis : na každé polovině hřiště určíme mety, každá o jiném počtu  bodů. Hráči střílí jeden za druhým postupně od mety s nejvyšším počtem bodů 11 (všichni), dále 10 a pak podle bodů. Nikdo nesmí dvakrát střílet ze stejného místa. Vítěz dosáhne nejdříve hranice 21 bodu. Pokud dosáhne více bodů pak odečítá a znovu přičítá body z dalších met.

Šestky a doskok

přidáno: 25. 11. 2009 13:14, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:17 ]

1

Cvičení pro : 4 nebo více hráčů
Potřeby : 2 míče popř. každý hráč má míč

Cvičení začíná první hráč na čáře TH. Hráč 1 střílí.
Jenom střílející může doskakovat míč, pokud nedá koš a míč se dotkne obroučky.
V tomto případě hráč 1 minul a jde doskočit míč.


2

Hráč 1doskakuje a střílí na koš další střelu z místa, kde doskočil.
V ten samý okamžik střílí hráč 2 z čáry TH.
Jestliže míč hráče 2 projde síťkou dřív než míč hráče 1, hráč 1 je vyřazen ze hry a jde stranou nebo jde si střílet na boční koš.3

V tomto případě hráč 1 minul a hráč 2 proměnil. Hráč 1 je vyřazen.
Hráč 2 doskakuje míč a po doskoku jej přihrává hráči 3 nebo 4 a zařazuje se na konec řady střelců TH.


4

Hráč 1 dokončí svoji účast v soutěži přihrávkou míče hráči 4 po doskoku.5

Hráč 3 proměňuje střelu.


6

Cvičení pokračuje, dokud hráči proměňují šestky.
Jakmile hráč mine, musí co nejrychleji doskočit a proměnit střelu dřív, než další hráč promění šestku, jinak je tento hráč vyřazen ze hry.
Toto cvičení simuluje částečně tlak na hráče při proměňování TH.
Obměny : Můžeme provádět z kterékoli pozice na hřišti. Dále mohou mít všichni hráči míč a pak pokud nepromění střelu např. dva hráči a třetí promění dříve, než oba dva, jsou oba vyřazeni.
Vítězství bodujeme.


Kdo dřív

přidáno: 25. 11. 2009 13:13, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 12:18 ]Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 1  míč do skupiny

Popis : Dvě družstva stojí v řadě za sebou na čáře TH. První hráč má míč. Na povel hráč s míčem střílí na koš a po střelbě běží pro míč. Když promění trestný hod počítá si družstvo 1 body. Když nepromění, ale doskočí míč dříve než dopadne na zem, může vystřelit ještě jednou z místa doskoku, pokud promění, přičítá si družstvo opět 1 bod. Po střelbě přihrává míč zpět do zástupu dalšímu hráči a běží na konec zástupu. Soutěžíme do 50 bodů nebo na čas.
Obměny : Podle toho, co chceme nacvičovat můžeme zvýhodnit bodování. Můžeme provádět z kteréhokoliv místa. Dále můžeme použít dva míče a můžeme střílet, i když nemá střelbu dokončenou předchozí hráč (po doskoku).

1-9 of 9