Střelba skupiny I.

Palba ve skupině

přidáno: 20. 11. 2010 13:12, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 11. 2010 13:14 ]Hráč stojí ze strany pod košem a střílí střídavě levou
rukou zleva 10 střel a pravou rukou zprava 10 střel.
Střelba je prováděna tak, že se hráč odráží z jedné
nohy, ostře švihne kolenem vzhůru a shodnou rukou
střílí o desku. Při doskoku stáhne míč pod bradu a
vytrčí lokty (nejbezpečnější držení míče).
Hráč 1 dribluje od poloviny, zastaví se na vrcholu 3
bodového oblouku. Přihrává nabíhajícímu hráči 2,
který zakončuje - po dvojtaktu nebo střelou z jumpu o
desku. Hráč 1 doskakuje míč před jeho dopadem na
zem.

Střelba s doskakováním a přihrávkou

přidáno: 29. 5. 2010 12:36, autor: Tomas Cada
2 míče

Dva týmy se střídají ve střelbě z pole kolem vymezeného území. Každý tým má jeden míč. Hráči obou týmů střílí na jednou. Pokud oba promění, skóre je vyrovnané. Jestliže promění jen jeden z nich, vede jeho družstvo o bod. Hrajeme do rozdílu 3 bodů.


Střelba – nastřílej po sprintu jako první 20 bodů

přidáno: 29. 5. 2010 12:34, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 29. 5. 2010 12:35 ]
2 míče

Hráči jsou rozděleny na dvě stejně početné skupiny, které jsou připraveny na koncových čarách. První hráč vystřelí za 2 body, doskočí, dribluje na druhou stranu, kde zakončuje dvojtaktem. Doskočí míč, dribluje zpět, kde střílí trestný hod. Potom přihraje dalšímu hráči. Druhá skupina provádí totéž. 

Hráči musí nastřílet 20 bodů, přičemž každý koš je za 1 bod.


Driblink a střelba

přidáno: 25. 11. 2009 13:11, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:36 ]1

Cvičení pro : 6 nebo více hráčů, každý druhý hráč má míč
Potřeby : 4 mety pro zajištění běhu okolo.

Hráč 1 běží směrem do rohu, provede změnu směru a po přihrávce střílí. Hráč 4 nejdříve dribluje a potom přihrává hráči 1. Důležitá je neverbální komunikace, vizuální kontakt, aby hráč 1 dostal přihrávku včas, když se uvolní.
2

Hráč 1 se musí chytá míč, zastavuje s oběma nohama na podlaze, musí být v pozici trojí hrozby. (střelba, únik, přihrávka). 
Hráč 1 střílí a střelu doskakuje.
Hráč 4 pokračuje do protějšího rohu. 

3

Po doskočení hráč 1 dribluje kolem mety a zařazuje se nakonec řady. Hráč 4 běží za koncovou metu a zařazuje se za hráče 3.

Varianty : Můžeme určit jiné směry pohybu. Hráč může provádět obrátku a místo střelby udělat jednoúderový driblink a zakončit dvojtaktem.
Při větším počtu hráčů můžeme posunovat druhou metu blíž k protějšímu koši. 
Cvičení lze použít také na rozcvičení před utkáním.


Dvojtakt z tříbodové čáry

přidáno: 25. 11. 2009 13:11, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:38 ]

1

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče

Popis : Tento předzápasový zahřívací dril pomáhá zlepšit přihrávky hráčů, úniky a schopnost proměňování košů.
Dva hráči začnou na vrcholu, jeden hráč v pravém rohu a zbytek hráčů stojí za sebou na půlce hřiště, blízko pravé postranní čáry. 
První dva hráči v řadě mají míče.
Hráč 1 přihrává na hráče 2 a běží podél pravé postranní čáry, potom dělá ostrou změnu směru směrem ke koši. Hráč 2 přihrává míč zpět na hráče 1, který střílí z pod koše. 
2

Po střelbě hráč 1 jde na vrchol. 
Hráč 2 doskakuje střelu a přihrává na hráče 4 v rohu. Hráč 2 potom následuje přihrávku a běží do rohu. Hráč 4 přihrává na dalšího hráče v řadě, následuje přihrávku a jde na konec řady.

Můžeme místo přihrávky hráče 4 na dalšího v řadě zařadit driblink do zástupu. Provádíme z obou stran.


Přihrávka a střela

přidáno: 25. 11. 2009 13:10, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:40 ]

1

Cvičení pro : minimálně 6 hráčů 
Potřeby : 4 míče

2 hráči s míčem jsou v prostoru kruhu u čáry trestného hodu. 
Hráči 1 a 2 běží na povel na opačnou stranu hřiště směrem k vyznačené metě, která je na úrovni čáry tříbodové střelby. Před metou provádí prudkou změnu směru.
Hráči 3 a 5 přihrávají míč hráčům 2 a 1, kteří po přihrávce střílí.
2

Hráči 2 a 1 střílí, po střelbě doskakují, po doskočení se zařazují za hráče 4 a 6.
Hráči 5 a 3 startují po přihrávce míče na druhou stranu.
Dáváme pozor na správné provedení přihrávek na střílející. Střed hřiště by měl být volný.

Varianty : Místo střelby hned po přihrávce, zařadíme krátký driblink a střelbu z výskoku nebo fintu na střelbu, jednoúderový driblink, rychlý dvojtakt se střelbou nebo smeč do koše. Místo přihrávky můžeme zařadit předání míče.


Základní střelba II.

přidáno: 25. 11. 2009 13:09, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:43 ]

1

Cvičení pro : 6 nebo více hráčů
Potřeby : Hráči v rohu mají míč.

Popis : Hráč 6 přihrává hráči 1.
Hráč 1, jestliže je pravoruký, vykračuje levou nohou. Kontrolujeme pokrčení nohou. 
Hráč chytí míč a hřbet pravé ruky obrátí k tváři.  (také toto je pozice trojí hrozby). V této pozici pravoruký hráč dostává přihrávku od těla, levoruký na tělo. 
Pravá noha pokračuje mírně před levou nohu. Hráč vystřelí s výskokem, nejde doskakovat, ale po střele následuje rukou míč. (sklopit zápěstí, uvědomit si styl střelby) tzv. "follow through". 
2

Kontrola levé ruky je jen použita pro balancování míče a nepohybuje se po střelbě ve směru střely.  Levé rameno by mělo být stabilizováno. 
Hráč 4 doskakuje a zařazuje se nakonec řady přihrávajících.  
Hráč 1 se zařazuje po střelbě do zástupu doskakujících hráčů a hráč 6 se zařazuje do zástupu střílejících hráčů. 
Varianty : Přihrávky z druhé strany a dále můžete určit jiné střelecké pozice. 


Základní střelba III.

přidáno: 25. 11. 2009 13:09, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:45 ]

1

Cvičení pro : 6 hráčů nebo více
Potřeby : V prostředním zástupu mají hráči míč.

Popis : Hráč 6 přihrává hráči 1, který střílí z výskoku. Po střele se hráč 1 běží zařadit do zástupu doskakujících hráčů. Hráč 6 se zařazuje do zástupu střelců a hráč 4 dribluje do zástupu na středu.  
Několik postřehů :
1) Pro pravoruké hráče : Pravá noha je vedoucí noha (mírně předkročená).
2) Prstem (zápěstím) musí hráči sledovat cíl.
3) Při střelbě se musí hráč otočit celým tělem směrem ke koši.
4) Střílející ruka je ve středu míče a v ose.
2

5) Dávejte pozor, aby míč byl správně na ruce (v košíku), neležel na dlani. Mezi míče a dlaní na dva prsty místo. 
6) Sklopit zápěstí po odhodu až dolů.
7) Pokrčit kolena, těžiště níž, než při chůzi.
8) Ruka směrem k obroučce.
9) Následuj střelu rukou (follow through), loket nad obočím
10) Fixujte "follow through". Střelcovu rovnováhu ovlivňuje snaha jít ihned po střele doskakovat.
Varianty : Střelba z jiných míst,


Pacer drill

přidáno: 25. 11. 2009 13:08, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:46 ]
Cvičení : pro skupiny
Potřeby : Polovina hráčů má míč, meta (nejlépe vysoká)

Popis cvičení : Základní postavení hráčů je dle obrázku. Jako meta může sloužit asistent trenéra nebo i trenér sám, může simulovat pasivnější obranu apod. Hráč 1 vyběhne přímo proti míči, po obdržení přihrávky od hráče 3 bleskově udělá úkrok stranou a zakončí dvojtaktem nebo střelou. Hráč 3 přihrává, po přihrávce doskakuje a přihrává hráči 1 dle obrázku. Oba se zařadí do zástupů na konec. 
Cvičení je velmi dobré na možnosti obměn. Můžeme zakončovat dvojtaktem nebo střelou. Samotné uvolnění s míčem provádíme :
- před tělem, úkrokem stranou
- obrátkou, zády k metě
- únikem back door, přihrávku dostává hráč 1 až za zády asistenta nebo za metou
- můžeme provést i odclonění (překřížení hráčů)
Dbáme na přesvědčivost fint a úniků, změnu rychlost a směru, na přesnost střelby a doskakování.
 Můžeme při zakončení použít i nesignalizovanou přihrávku.

Střelba po uvolnění I.

přidáno: 25. 11. 2009 13:07, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:47 ]Cvičení pro : skupiny
Potřeby :
 2 míče 

Popis : Hráči stojí dle obrázku. Na povel hráč 1 přihraje hráči 3 a běží bránit přihrávku (zpočátku pasivněji, později se ji snaží skutečně bránit). Hráč 4 s přihrávkou hráče 1 vyrazí směrem ke středu čáry TH pro přihrávku od hráče 2. Po obdržení provádí zpětnou obrátku do protisměru, zády se obtočí kolem hráče bránícího přihrávku a zakončuje dvojtaktem. Hráč 1 se zařazuje na místo hráče 3, hráč 3 na místo hráče 4, hráč 4 s míčem na místo hráče 1.
Později můžeme zakončovat střelbou.
Pozn. : Cvičení je velmi dobré, avšak je třeba zpočátku provádět pomalu, aby si hráči uvědomili správný pohyb nohou při příjmu přihrávky a zakončení.Dáváme pozor na správné provedení přihrávky, aby ji hráči dostávali vně od obránce.
Cvičení je dobré na uvolnění a střelbu.

1-10 of 19