Střelba skupiny II.


Challenge shot

přidáno: 14. 10. 2010 13:17, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 14. 10. 2010 13:22 ]


1

6 a více hráčů. 3 míče

Hráči 1, 4, 5 mají míč. Hráč 1 střílí a jde za míčem Hráč 5 přihrává hráči 2 a hráč 5 přijímá přihrávku na hořejším oblouku šestky od hráče 4. Hráč 4 se řadí po přihrávce na hráče 5 na levou stranu za hráče 2.
2

Hráč 1 po doskočení míče dribluje na protější čáru trojky.
Hráč 5 střílí ( s jedním driblingem nebo stop jumpem ) a jde si doskočit míč.. Hráč 1 přihrává hráči 6 a řadí se na horu za hráče 7. .
3

Hráč 5 po doskoku přihrává hráči 3 a řadí se také za hráče 3. Hráč 6 přihrává hráči 4 a hráč 6 přijímá přihrávku na hořejším oblouku šestky od hráče 3.

Přihrávka a variace střelby

přidáno: 14. 10. 2010 13:05, autor: Tomas Cada

1

Hráči se postaví do dvou zástupů za základní čáru viz. obrázek První hráč (1) v prvním zástupu má míč a druhý hráč (5) v druhém zástupu má míč. První hráč v druhém zástupu (4) vybíhá na roh šestkové čáry a provádí V – cut. Dostává přihrávku od prvního hráče (1) z prvního zástupu. Hráč (4) střílí na koš.


2

Po přihrávce na hráče (4), hráč (1) vybíhá na roh šestkové čáry a provádí V – cut. Dostává přihrávku od hráče (5) v druhém zástupu.

Po doskočení míče hráč (4) přihrává hráči (2) v prvním zástupu a řadí se také do prvního zástupu za hráče(3). Hráč (1) střílí, doskakuje a přihrává hráči (6).
Hráč (5) provádí V – cut a přijímá přihrávku
od hráče (2).

Variace: Hráči mohou herní situaci zakončovat dvojtaktem, střelbou z různých vzdáleností a dalšími tipy střelby.

Dvě přihrávky a variace střelby

přidáno: 14. 10. 2010 12:35, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 14. 10. 2010 12:47 ]1

Hráči jsou ve dvou řadách za půlící čárou. První hráč v druhé řadě a druhý hráč v první řadě mají míč. První hráč v první řadě (1) běží kolem obou kuželů a dostává přihrávku od prvního hráče v druhé řadě (2). Hráč 1 zakončuje střelbou na koš.
2

Po přihrávce na hráče 1, Hráč číslo 2 běží kolem obou kuželů a dostává přihrávku od hráče 3.

Jakmile hráč 1 doskočí svůj vystřelený míč dribluje do rohu za kužel a přihrává hráči 4. Hráč 1 se řadí do druhé řady za hráče 4 a hráč 2 za hráče 5.

V tomto drilu můžeme použít mnoho stylů v přihrávkách, střelbě, doskakování a únicích.

Variace: Mužeme použít více míčů a hráčů.

Toto cvičení může být na čas nebo na úspěšnosti střelby.

Dvojtakt po přihrávce

přidáno: 25. 11. 2009 12:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:30 ]

1

Cvičení pro : skupiny, min. 5 hráčů
Potřeby : 1 míč

Popis : Hráči jsou rozestaveni podle obrázku, hráč 1  v prostoru křídla, hráč 2 na vrcholu, na čáře trojky, hráč 3 v úrovni dolního postavení pivota. Cvičení začíná hráč 1 přihrávkou na hráče 2. Po přihrávce běží na místo hráče 2. Hráč 2 přihrává hráči 3 a uvolňuje se pro přihrávku (běží buď přímo nebo použije krátký S-únik) a po přihrávce od něj střílí z dvojtaktu na koš. Hráč 3 po přihrávce běží naznačeným způsobem do zástupu, který cvičení začínal.
2

Po střelbě hráč 2 stahuje míč, přihrává jej na dalšího hráče v začínajícím zástupu a sám se zařazuje na konec zástupu hráče, od kterého dostal míč. Cvičení pokračuje neustále dokola a přitom všichni hráči mění místa. Chceme po hráčích, aby cvičení prováděli rychle bez jakéhokoliv otálení. Můžeme použít i dva míče. Pokud použijeme jeden míč, hráč z vrcholu se uvolňuje pro míč prudkým vyražením přímo.
Obměny : Můžeme používat různou střelbu na koš,  obrátku ap. a při použití více míčů můžeme nechat volit zakončujícího hráče nejlepší variantu zakončení s ohledem na předchozího hráče, pohybujícího se ve  vymezeném území. 


Po přihrávce do běhu

přidáno: 25. 11. 2009 12:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:34 ]

1

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 1 míč (2 míče)


Popis : Hráči stojí v postavení dle obrázku, hráč 1 na úrovni dolního postavení pivota, hráč 2 na vrcholu na trojkové čáře, hráč 3 na křídle. Cvičení zahajuje hráč 1, který má míč, přihrávkou na hráče 2, který ihned přihrává na hráče 3. Hráč 1 sprintuje a obíhá hráče 2 směrem ke koši, dostává přihrávku od hráče 3 a zakončuje dvojtaktem. Hráč běží na místo hráče 2, který jde doskočit vystřelený míč.


2

Hráč 2 po doskočení přihrává míč hráči 4 a zařazuje se do řady za něj. Hráč 1 se po střelbě zařazuje na místo hráče 3. 


Po uvlonění I.

přidáno: 25. 11. 2009 12:58, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:35 ]Cvičení pro : skupiny (max. šest hráčů)
Potřeby : 2  míče

Popis :Dva hráči jsou postavení za koncovou čárou a oba mají míč. Ostatní hráči se pohybují v a kolem vym
ezeného území, libovolně se uvolňují (V-únik, S-únik, změnou rychlosti a směru). V okamžiku svého uvolnění si ukáží rukou pro míč. Mohou chtít přihrávku od libovolného hráče. Jakmile obdrží míč střílí a doskakují si střelu a míč opět vrací hráči za koncovou čáru. Když neobdrží míč pokračují v libovolném uvolňování.
Cvičení je pro uvolnění na střelbu, mimoverbální komunikaci, střelbu. Hráči s míčem nesmí přihrát jinému hráči, než tomu, který s nimi navázal vizuální kontakt, ale nemusí. Hráče střídáme po pěti (x) přihrávkách. Vše je nutno provádět s maximální přesvědčivostí tj. s přesvědčivou mimoverbální komunikací a maximálním zaujetím. 

Po uvolnění II.

přidáno: 25. 11. 2009 12:57, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:38 ]

1
Cvičení pro : skupiny
Potřeby : Každý hráč má míč

Popis : Uprostřed hřiště stojí zástup hráčů s míčem. Po stranách na křídlech jsou buď dva hráči nebo asistenti. První hráč přihraje míč hráči na křídle na libovolnou stranu odbíhá od míče, pak prudce mění směr a vyráží pro přihrávku. Jakmile ji obdrží provede jednoúderový driblink a střílí z výskoku. Druhý hráč v zástupu provádí totéž na druhou stranu. Přihrávající hráče střídáme po deseti přihrávkách.2
Další varianta je, že hráči běží pro míč a po jeho obdržení provádí únik do protisměru a střílí.
Obměny : Můžeme zakončovat střelou nebo únikem, bez driblinku, můžeme provést fintu na střelbu a pak únik, dále hráči mohou provádět únik obráceně tj. nejdříve k míči a pak od míče.
Klademe důraz na změnu směru a rychlosti, obojí musí být rychlé a na správnou a včasnou přihrávku. Sledujeme správné provádění úniku či uvolnění.
Organizaci cvičení můžeme uspořádat i tak, že střílející hráč doskočí míč, uvolní se na tu stranu od koho dostal přihrávku, tento hráč se uvolní k postranní čáře, dostává od střílejícího míč a zařazuje se do zástupu a na jeho místo se staví střelec.


Po uvolnění III.

přidáno: 25. 11. 2009 12:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:41 ]

1

Cvičení pro : skupiny
Potřeby : Hráči mají o jeden míč méně, než je počet hráčů.

Popis : Hráči s míčem se libovolně pohybují, driblují,  popř. procvičují techniku s míčem na místě. Hráč 5 bez míče se uvolní S (V) únikem, vyražením do směru, naváže s některým hráčem vizuální kontakt (v tomto případě s hráčem 2), ukáže si rukou, dostává od něj přihrávku a střílí.

2
Po střelbě hráč 5 doskočí míč, dribluje vně vymezeného území. Hráč, který přihrával, se uvolní, naváže vizuální kontakt s některým s hráčů, dostává od něj míč, střílí. Cvičení se tak neustále opakuje.
Zdůrazňujeme kvalitu uvolnění a střelby, včasnost a kvalitu přihrávky. Cvičením procvičujeme střelbu, přihrávku, uvolnění a mimoverbální komunikaci.
Cvičení provádíme na čas nebo na proměněné koše. 


Šestky a pohyb

přidáno: 25. 11. 2009 12:55, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:45 ]

1


Cvičení pro : skupiny, 8 hráčů a více
Potřeby : 4 míče


Popis : Cvičení pro procvičování střelby šestek. Hráči 1,2,5 a 6 mají každý míč a stojí za čárou TH. Hráči 3,4,7 a 8 jsou připraveni doskočit míč.
Hráči 1 a 5 střílí a po střelbě běží do rohu hřiště.

2

Hráči 3 a 7 doskakují a zařazují se za hráče střílejícího šestku. Hráči 1 a 5 sprintují protější stranu hřiště.


3

Hráči 2 a 6 střílí šestku. Hráči 1 a 5 po doběhnutí se připravují na doskok střely hráčů 3 a 7.


4

Místo dlouhého sprintu můžeme zařadit různé možnosti pohybu.
Příklad : Sprint na prodlouženou čáru TH, na půlicí čáru obranný pohyb, sprint na prodlouženou čáru TH a obranný pohyb na konec hřiště.
Nebo : Sprint na prodlouženou čáru TH, cval stranou na půlku, sprint na prodlouženou čáru TH, cval stranou na konec.
Můžeme zařadit také různé překážky.


Šestky a běh

přidáno: 25. 11. 2009 12:24, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 11. 3. 2010 11:46 ]Cvičení pro : 8 nebo více hráčů
Potřeby : 2 nebo více míčů

Popis : Jednoduché, ale efektivní cvičení na střelbu trestných hodů, které vyžaduje velkou koncentraci.
Hráč 2 střílí dva trestné hody. Jestliže mine jednou, hráč 1 musí běžet z koncové čáry na půlící čáru a zpět.Jestliže mine dvakrát musí hráč 1 běžet ještě navíc na protější koncovou čáru a zpět. Hráč 1 nejdříve doskakuje a po střelách jde popř. běhat.
V tomto případě hráč 1 minul 1x a hráč 6 minul 2x.
Obměny : Můžeme střílet i více šestek. Cvičení můžeme organizovat ve dvojicích.

1-10 of 18