Dvojtakt po zachycení míče

přidáno: 25. 11. 2009 11:54, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:27 ]


1

Cvičení pro : skupiny, jednotlivce
Potřeby : každý hráč má míč
Popis : Trenér stojí na čáře TH zády ke koši, hráč 1 stojí čelem proti němu. Cvičení zahájí trenér nadhozením míče výrazně na některou stranu (nalevo  nebo napravo). Hráč 1 musí být ve střehu připraven vystartovat, jakmile trenér míč nadhodí a musí jej zachytit ještě před dopadem na zem. Jakmile jej zachytí ihned vrací míč trenérovi.

2

Trenér míč nadhodí na druhou stranou, hráč se musí rychle přesunout a opět chytit míč před dopadem a opět jej přihrává zpět trenérovi. Hráč 1 třikrát vrátí míč trenérovi. Hráč 1 se musí maximálně snažit o zachycení míče, přihrávky reguluje trenér.

3

Po dalším zachycení (hráč 1 třikrát vrátil míč trenérovi), pokračuje hráč 1 jednoúderovým, razantním únikem do koše, zakončuje dvojtaktem. Na jeho místo nastupuje další hráč.
Cvičení je fyzicky náročné, hráč provádí prudké změny směru, zastavení. Hráč musí cvičit s maximální snahou a nasazením.  


Comments