Střelba jednotlivci

Step back

přidáno: 15. 2. 2012 13:10, autor: Tomas CadaStutter step střelba

přidáno: 11. 9. 2011 2:04, autor: Tomas Cada

Hlava zůstává nahoře, hráč provede zároveň s míčem pohyb in and out a tzv. stutter step, tedy řekněme zadrobení nohama, které vyvolá reakci obránce, který se připraví na únik a buď zastaví close out nebo dokonce ustoupí.
Hra na 50 bodů

přidáno: 23. 5. 2011 12:57, autor: Tomas Cada
Hra na 50 bodů obsahuje 32 střel. Střelba je vedena z míst označených na diagramu.

Může být prováděna s vlastním doskokem nebos e spoluhráčem, který doskakuje a přihrává.

Střelba 1, 4, 7, 16 a 19-32(šestky) jsou za 1 bod
Střelba 2, 5, 8, 11, 14 a 17 jsou za 2 body
Střelba 6, 9,12 a 18 jsou za 3 body

Střelba po driblinku s couváním

přidáno: 13. 2. 2011 9:52, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 13. 2. 2011 10:05 ]


Rozmístíme židle na perimetru do prostoru dle vlastní úvahy. Hráč stojí ve vzdálenosti 2 driblinků od židle
Dvěma prudkými údery se hráč přiblíží k židli (obránce)


Stále čelem k židli dvěma údery vycouvá hráč zpět

 
 Hráč provede jeden z vybraných pohybů s míčem – crossover, in and out atd a jde těsně kolem židle driblinkem a za židlí po jednom úderu jde do jumpu
Hráč dbá především na následující :

- údery míč jsou velmi prudké
- při zpětném driblinku si chrání míč
-na koš jde těsně okolo obránce(židle),nehraje východ – západ, ale sever-jih
- při změně driblinku nezvedá těžiště – to je ztráta rychlosti
- hlavu má neustále nahoře, hráči mají tendenci např. při prvním úderu sklopit hlavu
-vše provádí v maximální rychlosti, samozřejmě pokud to technicky zvládá, jinak se rychlost přidává postupně


zdroj www.e-basket.cz

Dvojtakt po zátěži

přidáno: 25. 11. 2009 11:55, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:23 ]

1


Cvičení pro : skupiny, jednotlivce
Potřeby : každý hráč má míč

Popis : Trenér s míčem stojí u půlicí čáry (nebo mezi trojkovou čárou a půlicí čárou) a má míč. Před ním stojí hráč 1 čelem ke koši. Cvičení zahajuje trenér tím, že vyhodí míč obloukem libovolným směrem tak. Hod nesmí být plochý, protože pak se míč odráží ven ze hřiště. Úkolem hráče 1 je vystartovat za míčem a chytit ho po maximálně jednom dopadu na zem. Míč nesmí dopadnout na zem dvakrát. Jakmile zachytí míč, ihned jej přihrává zpět trenérovi a připraví se na další start. Hráč 1 nesmí před přihrávkou zpět driblovat.


2

Jakmile trenér dostane míč hází jej opět libovolným směrem a hráč 1 opět startuje za míčem a opět jej musí chytit maximálně po jednom dopadu. Po zachycení jej opět přihrává trenérovi. Trenér může fintovat přihrávku, může být směřována kamkoliv, avšak musí mít vždy příslušný oblouk. Později tímto hodem trenér reguluje intenzitu cvičení. Čím nižší oblouk, tím rychleji se musí hráč přesouvat. Hráč 1 přihraje třikrát trenérovi a pod a dalším jeho hodu, zachytí hráč 1 míč a co nejjednodušším a nejrazantnějším způsobem se uvolňuje směrem ke koši a zakončuje dvojtaktem.

Obměny : Můžeme zařadit střelbu z krátké a střední  vzdálenosti místo dvojtaktu a po střelbě doskok.
Jakmile letí poslední hod pro hráče 1, nastupuje na jeho místo další hráč.
Cvičení je třeba provádět s maximální snahou o zachycení míče před dopadem a maximálním nasazením. Hráči často a prudce mění směr a zastavují, cvičení je fyzicky náročné.


Dvojtakt po zachycení míče

přidáno: 25. 11. 2009 11:54, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:27 ]1

Cvičení pro : skupiny, jednotlivce
Potřeby : každý hráč má míč
Popis : Trenér stojí na čáře TH zády ke koši, hráč 1 stojí čelem proti němu. Cvičení zahájí trenér nadhozením míče výrazně na některou stranu (nalevo  nebo napravo). Hráč 1 musí být ve střehu připraven vystartovat, jakmile trenér míč nadhodí a musí jej zachytit ještě před dopadem na zem. Jakmile jej zachytí ihned vrací míč trenérovi.

2

Trenér míč nadhodí na druhou stranou, hráč se musí rychle přesunout a opět chytit míč před dopadem a opět jej přihrává zpět trenérovi. Hráč 1 třikrát vrátí míč trenérovi. Hráč 1 se musí maximálně snažit o zachycení míče, přihrávky reguluje trenér.

3

Po dalším zachycení (hráč 1 třikrát vrátil míč trenérovi), pokračuje hráč 1 jednoúderovým, razantním únikem do koše, zakončuje dvojtaktem. Na jeho místo nastupuje další hráč.
Cvičení je fyzicky náročné, hráč provádí prudké změny směru, zastavení. Hráč musí cvičit s maximální snahou a nasazením.  


Vzestupná pyramida

přidáno: 25. 11. 2009 11:54, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:28 ]Cvičení pro : jednotlivce

Popis cvičení : Rozdělíme hráče na oba koše, na povel střílí na koš vně vymezeného území. Pokud promění střelu, po doskočení hráč dribluje na druhý koš, kde střílí a doskakuje, dokud nedá dva koše. Opět dribluje na druhou stranu, kde musí proměnit tři koše, ... atd.
Vítězí hráč, který dříve promění 9 (x) košů.
Možná varianta : Proměňuje koše podle schématu 1-2-3-4-5-4-3-2-1. Čísla znamenají počet proměněných střel na jednotlivých koších.
Můžeme taktéž použít libovolnou střelu, nikoliv jen vně vymezeného území. Toto cvičení má výhodu, že hráči musí  reagovat na situace na jednotlivých koších tzn., že nemohou všichni střílet z dvojtaktu, ale musí se rozhodovat, jaký způsob střelby použijí.

Střelba za vodičem

přidáno: 25. 11. 2009 11:53, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:29 ]Cvičení pro : jednotlivce (podle výšky, věku apod.)

Popis : Libovolně střelba za určeným vodičem. Za 5-10 dosažených košů si hráč započítá 1 bod. Vítězí ten, kdo získá největší počet bodů za stanovený časový úsek.

Cvičení pro : jednotlivé libovolné skupiny na koš
Popis : Určíme mety pro střelbu nebo můžeme střílet za vodičem. Hráči střílí buď jednu střelu z mety nebo dvě střely. Když první hráč promění musí hráč za ním proměnit také. Můžeme soutěžit na body nebo vyřazovacím způsobem. Ten předpokládá ještě jeden koš navíc, na kterém individuálně střílí vyřazení hráči. 

Lze střílet za vodičem i s doskakováním a to tak, že ve skupině je o jeden míč méně, hráč bez míče je v prostoru vymzeného území a doskakuje střelu střílejícího hráče, který pak doskakuje střelu hráče, který je za ním. Hráč po doskočení míče se zařadí na konec zástupu. První střílející hráč vybírá místo střelby i způsob střelby.

1-8 of 8