Střelba po pohybu

přidáno: 25. 11. 2009 12:13, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 12:01 ]
1

Cvičení pro : čtveřice
Potřeby : 2 míče na polovině hřiště, 5 kuželů (met)Popis : Na polovině hřiště jsou 4 hráči v postavení 1, 2, 3, a 4. Míče mají hráči 1 a 4. Cvičení začíná hráč 1 přihrávkou na hráče 2. Hráč 4 přihrává vybíhajícímu hráči 3, který zakončuje dvojtaktem.  
2

Poté co hráč 2 převezme míč, dribluje podél postranní čáry k metě, která je u středové čáry. 
Po přihrávce na hráče 3, běží hráč 4 k metě, která je u středové čáry. 
Současně, vybíhá hráč 1 k metě, která je v úrovni vrcholu oblouku čáry TH. 
  

3

Hráč 2 přihrává hráči 4.
Hráč 3 přihrává hráči 1.

  


4

Hráč 1 střílí na koš z výskoku a jde míč doskočit. Hráč 3 běží zpět do své výchozí pozice.   
5

Hráč 4 přihrává míč hráči 3.
Hráč 2 a hráč 4 běží k metě u vrcholu oblouku.   


6

Jakmile hráči přiběhnou k metě u čáry TH : 
Hráč 2 prudce změní směr a běží směrem k hráči 3, od kterého obdrží přihrávku. 
Hráč 4 běží kolem mety u čáry TH a přijímá přihrávku od hráče 1. 

  


7

Hráči 2 a 4 střílí na koš  (způsob střelby může být změněn trenérem-z výskoku, po fintě apod.).

Hráč 1 běží do pozice hráče 2 na začátku cvičení.  
  

8

Hráči 4 a 2 si doskakují  své vystřelené míče. 

Hráči 3 a 1 se uvolňují bez míče, aby mohli přijmout přihrávku.  

  9

Hráč 4, poté co doskočil míč, skočí za koncovou čáru, aby mohl přihrát uvolňujícímu se hráči 1. 

Po doskočení míče hráč 2 se vytáčí směrem k postranní čáře (nebo se uvolní jednoúderovým driblinkem) a přihrává uvolňujícímu se hráči 3.  


 
 

10

Po přihrávce hráči 3, běží hráč 2 k postranní čáře, dotýká se jí a běží zpět ke koši a dostává zpět přihrávku od hráče 3. Hráč 4 přihrává hráči 1. 
Hráči se tak vrátili do výchozího postavení a cvičení může nepřetržitě pokračovat. 

Rotace hráčů :
1 jde na místo 2
2 jde na místo 3
3 jde na místo 4
a 4 jde na místo 1

Provádíme na obě strany. 


Comments