Přihrávky trojice

Přihrávka, přihrávka, dvojtakt

přidáno: 26. 6. 2011 9:15, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 26. 6. 2011 9:27 ]


Přihrávající hráč s pasivním obráncem. Zpětnou přihrávku hráč přebírá zastavením na dvě doby a vybíhá driblinkem na koš. 

Procvičovat na obou stranách hřiště.


autor A.Avakumovič

Kočka a myš

přidáno: 17. 10. 2010 0:11, autor: Tomas Cada

V trojici s jedním míčem. Dva útočníci se snaží udržet správný postoj (ne zády k obránci), tělem kryjí svůj míč. S míčem pracují (max.5 vteřin) v trojhrozbě tak, by mohli spoluhráči přihrát tam, kde ruce obránce právě nekopírují míč.

Obránce brání velmi těsně na hranici faulu, útočník musí přihrát tak, aby se obránce nedotkl míče.

Útočící hráči se nemohou pohybovat mimo své dané místo.

Výměna hráčů proběhne po určeném počtu přihrávek, respektivě po dotyku míče obráncem (po vypuštění míče útočníkem).


To samé cvičení je možné dělat se třemi útočníky a dvěma obránci, velmi oblíbená u hráčů je varianta 5 útočníků a 4 obránci.

Trojice ob jednoho

přidáno: 16. 10. 2010 12:45, autor: Tomas Cada
Cvičení je zaměřené na rozběhání a časování přihrávek v pohybu.

Nácvik přihrávek 2 na 1

přidáno: 8. 7. 2010 12:10, autor: Tomas Cada
Trojice hráčů, 1 míč.

Dva útočníci se pomocí určených druhů přihrávek snaží překonat obránce, kterému může trenér na začátku cvičení určit pasivitu (např. spojením rukou, nehybností nohou či paží). Obránce se po přihrávce přemisťuje k druhému
útočníkovi. 

Změnu obránců řídí trenér nebo chyba přihrávajícího útočníka. Důležitým prvkem cvičení je dodržení standardní vzdálenosti mezi útočníky (asi 3m). Druhý útočník začíná s přihrávkou až v okamžiku, kdy je přítomen obránce.

Přihrávky po doskoku a obrátce

přidáno: 29. 5. 2010 4:34, autor: Tomas Cada
3 hráči, míč

Dva hráči stojí na postranních čarách, třetí hráč mezi nimi. Míč má jeden hráč u postranní čáry. Prostřední hráč se rozběhne proti míči, obdrží přihrávku a zastavení skokem, nebo krokem. Po zastavení a chycení míče provede pivotovou obrátku a přihraje hráči na opačné straně. Jakmile přihraje, opět se rozběhne proti přihrávce. 

Počet přihrávek určuje trenér. Doporučujeme výměnu po deseti přihrávkách.


Přihrávky ve trojici na prostředního

přidáno: 29. 5. 2010 4:32, autor: Tomas Cada
3 hráči, míč

Hráči stojí v zástupu, krajní hráči si přihrávají míč, prostřední se snaží jej chytit nebo se jej alespoň dotknout. Pokud míč chytí nebo se jej dotkne, střídá hráče, který přihrávku zkazil. 


Přihrávky na bráněného hráče

přidáno: 29. 5. 2010 4:13, autor: Tomas Cada
3 hráči, míč

Hráč 1 stojí s míčem v křídelním prostoru. Na straně hráče s míčem stojí na okraji vymezeného území hráč 2, kterého brání jeden obránce. Post se musí uvolnit pro míč. Když přihrávku dostane, vrací míč zpět a opět se uvolňuje. Přihrávky mohou být libovolné. Dle vzniklé situace.

Počet přihrávek určuje trenér. Doporučujeme výměnu po deseti přihrávkách.


Dokola se změnou

přidáno: 24. 11. 2009 11:58, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:33 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : 2 míče do trojice

Popis : Hráči stojí v postavení dle obrázku. Dva hráči mají míč, na povel si začnou přihrávat v jednom směru. Na každý signál trenéra provedou změnu směru přihrávání.
Cvičení je dobré nejen pro přihrávky, ale rozvíjí distribuci pozornosti, reakční rychlost i obratnost. V jednom okamžiku se může stát, že na hráče poletí dva míče. Nutíme hráče co nejrychleji reagovat tak, aby míč nespadl na zem.
Obměny : Zařadíme tři míče, povolíme jiné druhy přihrávek

Trojice s odběhem

přidáno: 24. 11. 2009 11:57, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:36 ]

1

Cvičení pro : trojici
Potřeby : 1 míč do trojice


Popis : Hráči stojí na koncové čáře, míč má hráč 1 na postranní čáře. Cvičení začíná přihrávkou hráče 1 na středního hráče 2. Hráč 1 následuje přihrávku na střed. Hráč 2 přihrává k postranní čáře hráči 3. 

Střední hráč 2 po přihrávce na hráče 3 odbíhá od míče k postranní čáře. Hráč 1, který se přesunul na střed, obdrží přihrávku od hráče 3, přihraje hráči 2 a odbíhá na opačnou postranní čáru.  


Tři-dva

přidáno: 24. 11. 2009 11:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:40 ]


1

Cvičení pro : Trojice
Potřeby : 1 míč

Popis : Cvičení zahajuje hráč 1 přihrávkou na hráče 3 nebo 2. Ten vrací míč na střed a hráč 1 překračuje půlicí čáru driblinkem. Mezitím křídla 2 a 3 musí být 45° k driblujícímu hráči. Jakmile na hráče 1 vyrazí obránce ten přihrává na jedno křídlo a běží na roh čáry TH na tu stranu, kam přihrál. V ten okamžik vzniká přečíslení, protože obránce 2 musí bránit křídlo 2. Útočník 2 přihrává buď na křídlo 3 nebo, pokud se k němu stáhne obránce 1, na hráče 1, který zakončuje střelbou.
Je důležité zdůraznit činnost hráče 1, který se musí nabízet na přihrávku hráči, kterému přihrál, ale nesmí běžet pod koš. Jen takto vznikne přečíslení. Pokud zakončuje hráč 1, slabostranné křídlo zaujímá pozici pro doskok. Končíme košem nebo doskočením a dál pokračuje další trojice. Útočník, který střílel a který přihrával poslední přihrávku, jde bránit, doskakující se  staví na postranní čáru.


2

Po doskočení obránců nebo po koši, vybíhá hráč 3 od postranní čáry dostává míč do hráče 2, který jej obíhá k postranní čáře a cvičení pokračuje stejně na druhou stranu.
Cvičení je zaměřeno na správné řešení situace 3/2, přihrávky a obranu jednoho hráče při přesilové situaci i návrat do obrany.


1-10 of 15