V pohybu

přidáno: 20. 6. 2010 11:08, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 6. 2010 12:12 ]

Všechny soutěže ve dvojicích


I. varianta: Hladký

Před metami jsou připravena dvojčlenná družstva. Hráči si přihrávají až k poslední metě, kde hráč s míčem probíhá za metou driblinkem a předává spoluhráči, který dále dribluje v opačném směru. Zpět se vrací opět s příhrávkami.

Soutěží se na 1 až 3 kola
II. varianta: Križování v driblingu

Mety jsou rozmístěny podle schématu. Hráč s míčem dribluje vpřed, hráč bez míče vybíhá. Před první metou musí hráč s míčem změnit směr a předá jej spoluhráči (tzv. vnějšímu hráči), který dribluje na druhou stranu. Před další metou dojde opět k výměně míče.

Soutěží se na 1 až 3 kolaIII. varianta: Změna strany

Hráč bez míče vyběhne vpřed, dostane přihrávku a dribluje k metě křížem na druhou stranu. Hráč, který přihrál, běží na druhou stranu, za metou dostane přihrávku a driblinkem přejde křížem na druhou stranu. 


Soutěží se na 1 až 3 kola


Systém soutěže 
a) dvojčlenná družstva soutěží každý s každým
b) dvojčlenná družstva soutěží ve skupiných každý s každým
c) dvojčlenná družstva soutěží vyřazovacím způsobem

Comments