Satelit

přidáno: 20. 6. 2010 12:04, autor: Tomas Cada

Ve všech variantách je stejný postup přihrávek - od prvního přes druhého až k šestému a zpět k prvnímu a znovu dokola.

Hráči se pohybují jako družice (satelit) v maximální vzdálenosti 6 až 7 m od předcházejícího hráče, od kterého přijímají přihrávku.I. varianta: Kdo dá víc

Ve dvou šestičlenných družstvech se přidělí míč hráči 1, když jsou druřstva na vyšší úrovni i hráči 4.
Na znamení tito hráči přihrají míč následujícímu spoluhráči. Poslední hráč 6 počítá svoje přihrávky.

Vítězí družstvo, které dá více přihrávek za časový limit 2-3 min.

II. varianta: Déle udržet míč ve hře
Jako varianta I., ale míče mají hráči 1,3 (nebo 4), ve vyspělejších družstvech i 5. 

Soutěž trvá do doby, kdy jedno združstev ztratí alespoň jeden míč ze hry. Poslední hráč počítá svoje přihrávky a pokud žádné družstvo neztratí míč do časového limitu (2 - 3 min), rozhodne počet přihrávek.

III. varianta: Přidávaná
Stejně jako varianta jedna s jedním míčem. Po 20 sekundách přidává trenér nebo asistent další míč do hry. 


Comments