Na místě

přidáno: 19. 6. 2010 8:26, autor: Tomas Cada

I. varianta: Ve dvojici k metě
Hráči se rozdělí do dvojic a postaví se čelem  sobě ve středním pasmu hřiště (na šířku 5 m). Za nimi a vedle nich jsou ve vzdálenosti 3 m postavené mety.

Na znamení si začnou přihrávat míč tak, že v 1.kole běží po příhrávce k metě za sebou, v druhém kole k pravé a ve třetím kole k levé metě (dotyk) a vždy se vacejí na původní místo. Další možností je po každé přihrávce běžet k jiné metě.

Vítězí v každém kole dvojice, která za určený časový limit (1 až 3 min) dá více přihrávek nebo si přihraje 30-40 krát dříve než soupeřící dvojice.
II. varianta: V trojici k metě
Hráči se rodělí do trojic a postaví se do rovnostranného trojúhelníku (a = 6 m). Ve středu trojúhelníku je meta.

Na znamení si hráčí začnou přihrávat proti směru hodinových ručiček; každý hráč se musí po každé přihrávce dotknout mety a vrátit se zpět. Vítězí družstvo, které za časový limit (1-3 min) dá více přihrávek nebo se hraje na rychlejší čas za daný počet přihrávek.

III.varianta: V trojici - odběhnutí a odběhnutí dozadu

Trojice hráčů sa rozostaví podle schématu:
a) úlohou hřáčů je po přihrávce odběhnout k hráči, kterému nepřihrál, ten si běží pro míč do středu

b) úlohou hráče je po přihrávce běžet za hráče, kterému přihrál. Hráči nahlas počítají každou přihrávku.

Vítězí družstvo, které za časový limit dá více přihrávek.


Comments