Přihrávky soutěže

Satelit

přidáno: 20. 6. 2010 12:04, autor: Tomas Cada


Ve všech variantách je stejný postup přihrávek - od prvního přes druhého až k šestému a zpět k prvnímu a znovu dokola.

Hráči se pohybují jako družice (satelit) v maximální vzdálenosti 6 až 7 m od předcházejícího hráče, od kterého přijímají přihrávku.I. varianta: Kdo dá víc

Ve dvou šestičlenných družstvech se přidělí míč hráči 1, když jsou druřstva na vyšší úrovni i hráči 4.
Na znamení tito hráči přihrají míč následujícímu spoluhráči. Poslední hráč 6 počítá svoje přihrávky.

Vítězí družstvo, které dá více přihrávek za časový limit 2-3 min.

II. varianta: Déle udržet míč ve hře
Jako varianta I., ale míče mají hráči 1,3 (nebo 4), ve vyspělejších družstvech i 5. 

Soutěž trvá do doby, kdy jedno združstev ztratí alespoň jeden míč ze hry. Poslední hráč počítá svoje přihrávky a pokud žádné družstvo neztratí míč do časového limitu (2 - 3 min), rozhodne počet přihrávek.

III. varianta: Přidávaná
Stejně jako varianta jedna s jedním míčem. Po 20 sekundách přidává trenér nebo asistent další míč do hry. 


V pohybu

přidáno: 20. 6. 2010 11:08, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 20. 6. 2010 12:12 ]


Všechny soutěže ve dvojicích


I. varianta: Hladký

Před metami jsou připravena dvojčlenná družstva. Hráči si přihrávají až k poslední metě, kde hráč s míčem probíhá za metou driblinkem a předává spoluhráči, který dále dribluje v opačném směru. Zpět se vrací opět s příhrávkami.

Soutěží se na 1 až 3 kola
II. varianta: Križování v driblingu

Mety jsou rozmístěny podle schématu. Hráč s míčem dribluje vpřed, hráč bez míče vybíhá. Před první metou musí hráč s míčem změnit směr a předá jej spoluhráči (tzv. vnějšímu hráči), který dribluje na druhou stranu. Před další metou dojde opět k výměně míče.

Soutěží se na 1 až 3 kolaIII. varianta: Změna strany

Hráč bez míče vyběhne vpřed, dostane přihrávku a dribluje k metě křížem na druhou stranu. Hráč, který přihrál, běží na druhou stranu, za metou dostane přihrávku a driblinkem přejde křížem na druhou stranu. 


Soutěží se na 1 až 3 kola


Systém soutěže 
a) dvojčlenná družstva soutěží každý s každým
b) dvojčlenná družstva soutěží ve skupiných každý s každým
c) dvojčlenná družstva soutěží vyřazovacím způsobem

Na místě

přidáno: 19. 6. 2010 8:26, autor: Tomas Cada


I. varianta: Ve dvojici k metě
Hráči se rozdělí do dvojic a postaví se čelem  sobě ve středním pasmu hřiště (na šířku 5 m). Za nimi a vedle nich jsou ve vzdálenosti 3 m postavené mety.

Na znamení si začnou přihrávat míč tak, že v 1.kole běží po příhrávce k metě za sebou, v druhém kole k pravé a ve třetím kole k levé metě (dotyk) a vždy se vacejí na původní místo. Další možností je po každé přihrávce běžet k jiné metě.

Vítězí v každém kole dvojice, která za určený časový limit (1 až 3 min) dá více přihrávek nebo si přihraje 30-40 krát dříve než soupeřící dvojice.
II. varianta: V trojici k metě
Hráči se rodělí do trojic a postaví se do rovnostranného trojúhelníku (a = 6 m). Ve středu trojúhelníku je meta.

Na znamení si hráčí začnou přihrávat proti směru hodinových ručiček; každý hráč se musí po každé přihrávce dotknout mety a vrátit se zpět. Vítězí družstvo, které za časový limit (1-3 min) dá více přihrávek nebo se hraje na rychlejší čas za daný počet přihrávek.

III.varianta: V trojici - odběhnutí a odběhnutí dozadu

Trojice hráčů sa rozostaví podle schématu:
a) úlohou hřáčů je po přihrávce odběhnout k hráči, kterému nepřihrál, ten si běží pro míč do středu

b) úlohou hráče je po přihrávce běžet za hráče, kterému přihrál. Hráči nahlas počítají každou přihrávku.

Vítězí družstvo, které za časový limit dá více přihrávek.


Přihrávky na celé hřiště bez driblinku – „ragby“

přidáno: 29. 5. 2010 3:38, autor: Tomas Cada
celý tým, míč (plný míč)

Pod oběma koši je položena žíněnka. Hráči jsou rozděleni do dvou družstev, které hrají proti sobě. Úkolem družstva je položit míč na soupeřovu žíněnku. Hráči mohou pouze přihrávat a nesmí s míčem běhat a nesmí se dopustit osobní chyby. Platí jako v basketbalu.
Délku cvičení určuje trenér. 


Dvojice

přidáno: 24. 11. 2009 13:35, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:28 ]Cvičení pro : dvojice, soutěž
Potřeby : 1 míč do dvojice

Popis :Hráč 1 je přihrávající, hráč 2 přijímající. Hráč 1 má tři příležitosti nafintovat nebo přihrát. Hráč 2 má ruce na prsou, za zády ap.
Soutěž hodnotíme takto :
Hráč 2 pohne rukama - hráč 1 má bod
Hráč 2 míč pustí - hráč 1 má bod
Hráč 2 se nepohne při fintě - hráč 2 má bod
Hráč 2 míč chytí - hráč 2 má bod
Cvičíme přihrávky, přesvědčivost fint, postřeh, reakční rychlost.

Honička na míč

přidáno: 24. 11. 2009 13:34, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:29 ]Cvičení pro : skupiny, šest nebo i více hráčů
Potřeby : míče o jeden méně, než je hráčů

Popis : Jeden hráč honí ostatní hráče, kteří mají míč. Ti se snaží uniknout buď driblinkem nebo tak, že přihrají hráči, který míč nemá. Jakmile však hráč špatně přihraje někomu, kdo míč nečeká, nebo jej nemůže přijmout tzn. s kým nemá navázanou mimoverbální komunikaci, stává se sám honičem.
Obměny : Můžeme měnit počet míčů, počet honičů
Cvičení můžeme zařazovat do úvodní části tréninku, je dobré na mimoverbální komunikaci, přihrávku a je zábavné.
Hráče, který do určitého limitu stanoveného trenérem nikoho nechytil, musíme vystřídat za jiného. 

Honička na hráče bez míče

přidáno: 24. 11. 2009 13:33, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2010 11:31 ]Cvičení pro : skupiny, šest nebo i více hráčů
Potřeby : míče o dva (tři) méně, než je hráčů

Popis : Cvičení provádíme na polovině hřiště. Jeden hráč honí ostatní hráče, kteří nemají míč a libovolně se pohybují. Ti se snaží uniknout nebo získat od spo
luhráče míč tak, že s ním naváží mimoverbální komunikaci (pohledem, ukáží si) a vyžádá si přihrávku. Jakmile však hráč špatně přihraje někomu, kdo míč nečeká, nebo jej nemůže přijmout tzn. s kým nemá navázanou mimoverbální komunikaci, stává se sám honičem.
Obměny : Můžeme měnit počet míčů, počet honičů. Můžeme zařadit pouze jeden míč a honící hráč sám musí driblovat. Ostatní hráči si pak mohou přihrávat mezi sebou pro vytvoření pozice pro přihrávku.
Cvičení můžeme zařazovat do úvodní části tréninku, je dobré na mimoverbální komunikaci, přihrávku a je zábavné.
Hráče, který do určitého limitu stanoveného trenérem nikoho nechytil, musíme vystřídat za jiného. 

1-7 of 7