Přihrávky skupiny III.


Přihrávky s dvěma míči a driblink

přidáno: 5. 4. 2012 10:07, autor: Tomas CadaTrojice na půli hřiště

přidáno: 16. 10. 2010 23:00, autor: Tomas CadaHráč 1 začíná driblovat směrem k hráči 2, v plovině délky naskočí na dvě nohy a přihrává hráči 2, který se současně s driblinkem přesune do poloviny středového kruhu, kde chytne míč. Hráč 1 jde po přihrávce na původní místo hráče 2. Hráč 2 po chycení míče dribluje do rohu a odtud přihrává hráči 3, který si vyběhl proti míči na prodlouženou čáru TH.

Hráč 2 po přihrávce nabíhá do střelecké pozice, kde dostává přihrávku od hráče 3. Hráč 3 doskakuje míč a zařadí se na konec zástupu a hráč 2 zaujme uvolněné místo po hráči 3.

Hráči mohou použít pro zakončení dvojtakt, zavřený únik, střelbu atd.

Ulička

přidáno: 8. 7. 2010 11:49, autor: Tomas Cada
Rozdělením družstva na útočníky a obránce, útočníci tvoří dvojice s jedním míčem, obránci se pohybují vpřed od dvojice k dvojici dle postavení míče s cílem zabránit přihrávce mezi útočníky.

Běh v kruhu

přidáno: 8. 7. 2010 11:41, autor: Tomas Cada
skupina útočníků, dva obránci, 1 míč

Útočníci běží po obvodu kruhu a přihrávají si napříč kruhem přes dva obránce, kteří jsou uprostřed kruhu (lze provádět i se dvěma míči).

Nácvik přihrávek ve dvojicích

přidáno: 8. 7. 2010 11:35, autor: Tomas Cada
Libovolný počet hráčů, tři obránci.

Hráči ve dvojicích na vzdálenost 3m se snaží v běhu překonat pomocí přihrávek trojici obránců, kteří se mohou pohybovat v rámci kruhu. Hráči mají povolen jednoúderový driblink. 

Změnu obránců řídí trenér nebo chyba přihrávajícího hráče.

Nácvik přihrávek ve trojicích

přidáno: 8. 7. 2010 11:27, autor: Tomas Cada
Trojice, jeden míč, čtyři obránci rozmístění ve volejbalovém hřišti (vymezeném území).

Útočníci se pouze pomocí přihrávek snaží překonat pohybující se obránce, kteří se je snaží zachytávat. Útočníci bez míče se musí pohybovat do volných koridorů, mohou se vracet, výhodou je udržování tvaru trojúhelníku, za což
odpovídá středový hráč. Není nutná maximální rychlost útočníků, důraz je na provedení přihrávky a překonání obránců. Změnu obránců řídí trenér (doporučujeme po určitém množství zisků míče).

Warriors dril

přidáno: 24. 11. 2009 12:38, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 29. 5. 2010 3:37 ]

1

Cvičení pro : skupiny


Tento dril kombinuje první a poslední přihrávku rychlého protiútoku, přihrávku z křídla na probíhajícího (trailera) do dolního postavení pivota.
Začíná  6 hráčů na hřišti dle obrázku, ostatní hráči jsou pod košem (označeni trojúhelníky).
Hráč 1 a hráč 4 začínají nahozením míče na zadní desku koše, doskočí míč a přihrají míč na hráče na straně (hráč 2  a hráč 5).

Hráč 1 a hráč 4 běží k protějšímu koši po vnitřních liniích rychlého protiútoku (od čáry trestného hodu na jedné straně k čáře trestného hodu na straně druhé).
Hráč 2 a hráč 5 přihrávají přihrávkou od prsou zpět hráčům 1 a 4, potom běží podél postranních čar, aby nahradili hráče 3 a 6.
Hráč 1 a hráč 4  hodí v běhu dlouhou přihrávku od prsou na hráče 3 a 6. Mladší hráči mohou před přihrávkou použít jedno- nebo dvouúderový driblink před přihrávkou. Hráč 3 a hráč 6 přihrají zpět hráčům 1a 4, kteří zakončují dvojtaktem nebo střelbou z dolního postavení pivota. Hráč 3 a hráč 6 následují svoji přihrávku, doskakují střelu a jdou na konec řady pod koš.
Hráč 1 a hráč 4 se po zakončení staví do pozic hráčů 2 a 5 na zahájení rychlého protiútoku.
2

Další hráč v řadě pod košem (označeni trojúhelníkem) se staví na místo před košem a nahazují míč na zadní desku koše a doskakují ho. Dril pokračuje stejným způsobem dále.
Trenér může měnit typ zakončení - dvojtakt, střela z výskoku nebo způsob pohybu v dolním postavení pivota.
Hráči by měli hlasitě komunikovat.50 přihrávek

přidáno: 24. 11. 2009 12:36, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 8. 3. 2010 22:49 ]Cvičení pro : skupiny
Potřeby : jeden míč do skupiny


Popis : Cvičení provádíme na polovině hřiště. První tým, který provede 50 přihrávek je  vítězem. Těm, kteří prohráli, můžeme zařadit trestný běh.
Nesmí se driblovat. Driblink, zisk míče nebo aut, mění držení míče. Po tom, co hráči přihrávají a předtím než mohou dostat přihrávku, se musí dotknout koncové čáry. Jestliže chytí jinou přihrávku před dotykem čáry, je to považováno za ztrátu míče a míč získává druhý tým. Na začátku a při každé změně držení se začíná u půlicí čáry.

 

2
První tým, který dosáhne 50ti  přihrávek vyhrál.
Můžete také přidat nové věci, které učiní dril více  soutěživým např. zakončení na signál, po určitém počtu přihrávek (tým musí dát koš, jinak změna držení míče apod).
Další varianty :
1) Můžete přidat zakončování. Stále se nesmí driblovat. Ale jestliže proměníte koš, získáte 5 bodů navíc. Tým, který doskočí míč, opět začíná na středu hřiště, dokonce i tehdy, jestliže doskočil míč po koši. 
2) Jestliže zakončíte po zadním úniku, získáte 10 bodů navíc. Tým, který doskočil míč, začíná na středu hřiště, i po proměněné střele.


  

3
Účel drilu :

Přihrávání, chytání, pivotování, pohyb bez míče, probíhání,
načasování, soutěživost, ukončování zápasů, vyboxovávání, doskakování, komunikace

Doporučení :
Vyhledávejte míč (zkrátit přihrávky)
Nečekané přihrávky
Přihrávky od  obránce
Koordinace těla
Chyť, vytvoř si prostor a sleduj koš
Chraň si míč (pevně oběma rukama)
Rychlá odbíhání
Mluv, křič "míč" pro zisk míče nebo řekni  "ne" když si myslíš, že jsi  bráněn


Čtverec (Banánový dril)

přidáno: 24. 11. 2009 12:36, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 8. 3. 2010 22:52 ]Cvičení  pro : skupiny, minimálně 8 hráčů

Potřeby : 1-3 míče do skupiny


Popis : Hráči jsou v rozích poloviny hřiště, na straně míče jsou v rozích tři hráči na druhé po jednom.

Hráč 1 má míč, přihrává hráči 2, běží diagonálně k hráči 3, dostává míč zpět od hráče 2, přihrává hráči 3 a zařazuje se za něj.

Hráč 2 běží po přihrávce hráči 1 diagonálně k hráči 4, dostává přihrávku od hráče 3, přihrává hráči 4 a zařazuje se za něj.

Hráč 3 běží směrem ke koši, dostává přihrávku od hráče 4, střílí na koš (z dvojtaktu nebo z výskoku) a běží na pozici hráče 2 !

Hráč 4 doskakuje, přihrává hráči na pozici 1 a zařazuje se za něj do zástupu. Cvičení pak pokračuje od znovu od začátku stejně.

Odměny : Cvičení můžeme stupňovat zařazením 2 nebo 3 míčů, čímž zvýšíme tempo, dále provádíme z druhé strany, můžeme cvičit i ve dvou skupinách soutěživě např. kdo dřív dosáhne 15 košů.

Cvičení je dobré na procvičení přihrávek v běhu, dvojtaktu, střelby z výskoku, časování a soustředění se na více činností ve skupině.


Machine gun I.

přidáno: 24. 11. 2009 12:34, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 8. 3. 2010 23:03 ]Cvičení pro : skupiny

Potřeby : 2 míče


Popis : Jeden hráč ve středu, ostatní vytvoří kolem kruh cca tři metry od středového hráče. Střední hráč má míč, druhý míč má jeden z hráčů v kruhu. Na povel hráč 1 přihraje míč hráči, která stojí v kruhu vedle hráče s míčem a hráč v kruhu s míčem  přihraje na středního hráče. Stejným způsobem cvičení pokračuje, jakmile dostane míč hráč, který začínal vystřídá se se středovým hráčem. Tento dribluje na střed a z driblinku přihrává dalšímu hráči.

Cvičení můžeme používat i jako soutěž mezi dvěma i více skupinami, vítězné družstvo nejdříve vystřídá všechny hráče. Můžeme zadat počet přihrávek, kdo dříve provede. Můžeme i střídat druhy přihrávek tak, aby nebyly dvě stejné za sebou.


1-10 of 20