Velký čtverec

přidáno: 24. 11. 2009 13:27, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:10 ]

1

Cvičení pro : 8 hráčů na polovině hřiště
Potřeby : 2 míče


Popis : Hráči se postaví do základního postavení dle obrázku. Míče jsou úhlopříčně proti sobě, na povel začínají hráči s míčem přihrávkou na vybíhající hráče bez míče ze sousedních rohů a to buď doleva nebo doprava a vymění si místo úhlopříčně s protějším hráčem. Hráči, kteří obdrželi míč jej přihrávají proti sobě na druhého hráče a běží za míčem do protilehlého rohu.Mohou použít krátký driblink. Celá situace se pak opakuje. Cvičení je náročně na pohyb, přesnost přihrávek, orientaci, protože jednou hráč přihrává doprava, přijímá přihrávku zleva a přihrává ji před sebe. Velmi dobré cvičení.
Hráč si také musí uvědomovat co dělá, nejde jen o bezduché provádění činnosti (rychlost reakce).

2

Pokračování cvičení. Comments