Stíhačka družstev

přidáno: 24. 11. 2009 13:27, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:07 ]
1

Cvičení pro : 2 šestičlenná družstva
Doba cvičení : 1-3 kola


Popis : Postavíme 2 mety dle obrázku. Družstva jsou rozestavena podle obrázku zrcadlově na hřišti. Na povel obě se družstva snaží co nejrychleji přemístit zpět do výchozího postavení nebo absolvovat určený počet kol. Hráč 1 přihraje hráči 2 a běží si pro zpětnou přihrávku, přihrává hráči 3 atd. až se dostane opět na své místo, přihrává hráči 2 a ten pokračuje ve stejné činnosti. Hráč 1 běží na jeho místo. Vítězí to družstvo, které se rychleji dostalo do původního postavení nebo absolvovalo určený počet kol
2

Základní rozestavení družstev.
Schéma přihrávek : 1-2, 2-1,1-3, 3-1, 1-4, 4-1, 1-5, 5-1, 1-6, 6-1, 1-2, 2-3, 3-2, 2-4, 4-2 atd. Hráč 1 zaujímá místo hráče 2. Toto se neustále opakuje. Můžeme cvičení ukončit až hráči zajumou původní místa. 
Comments