Přihrávky skupiny I.


Přihrávky po driblinku

přidáno: 29. 5. 2010 4:07, autor: Tomas Cada
celý tým, míč

Hráči stojí ve dvou zástupech ve vzdálenosti asi 15 metrů. První hráč v zástupu s míčem zadribluje, provede dvojtakt a přihraje hráči do druhého zástupu. Do téhož zástupu se zařadí.
Obměny: V době přihrávky může být příjemce již v pohybu proti míči.


Přihrávky přes středního

přidáno: 29. 5. 2010 3:46, autor: Tomas Cada
skupina hráčů, 2 míče

Jeden hráč ve středu, ostatní vytvoří kolem kruh cca tři metry od středového hráče. Střední hráč má míč, druhý míč má jeden z hráčů v kruhu. Na povel hráč 1 přihraje míč hráči, který stojí v kruhu vedle hráče s míčem a hráč v kruhu s míčem  přihraje na středního hráče. Stejným způsobem cvičení pokračuje, jakmile dostane míč hráč, který začínal, vystřídá se se středovým hráčem. Tento dribluje na střed a z driblinku přihrává dalšímu hráči.


Přihrávky v běhu zakončené dvojtaktem

přidáno: 29. 5. 2010 3:43, autor: Tomas Cada
Cvičení zahajuje hráč 1 krátkým driblinkem, zároveň vyráží hráč 2 ke koši, dostává přihrávku od hráče 1 a hned z běhu přihrává hráči 3, který mezitím vyběhl ze svého zástupu. Hráč 3 zakončuje dvojtaktem, jakmile získá zpět míč, přesunuje se po straně zástupu 2 na protější koš, kde zakončuje opět dvojtaktem a zařazuje se do zástupu 1.

Čtverec I.

přidáno: 24. 11. 2009 13:32, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:54 ]


1

Cvičení pro : 8 nebo více hráčů
Potřeby : 2 míče


Cvičení na přihrávku v pohybu.
Popis : Hráči 3 a 7 běží na střed a dostávají přihrávku zprava od hráčů 1 a 5. 

Toto cvičení se dá také používat jako rozcvičení, nutí  hráče ke koncentraci na míč, k soustředění na to, co právě dělají.  

2

Hráči 3 a 7 přihrávají míč hráčům 4 a 8. Mezitím hráči 1 a 5 běží na střed.
V průběhu cvičení můžete měnit typ přihrávky ( o zem, nad hlavou, jednoruč a pod.)3

Hráči 4 a 8 přihrávají míč hráčům 5 a 1, tak aby obdrželi přihrávku zprava. Po obdržení přihrávky hráči 1 a 5 přihrávají hráčům 6 a 2.
Po přihrávce následuje opět nová pozice cvičení.
4

Hráči 2 a 6 přihrávají míč na hráče 4 a 8, kteří přijímají přihrávku zprava. Po obdržení přihrávky hráči 4 a 8 přihrávají na hráče 3 a 7. 
Po přihrávce hráči následují přihrávku do nové pozice. 
Jako variantu používejte přihrávku, jdoucí na hráče zleva. 

Čtverec II.

přidáno: 24. 11. 2009 13:31, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:57 ]

1
Cvičení pro : skupiny
Potřeby : 2 míče


Popis : Toto cvičení na přihrávky se dá také použít jako rozcvičení před utkáním.
Základní princip je přihrát a sledovat míč.
Hráč 3 přihrává hráči 5 a běží za přihrávkou Hráč 1 přihrává hráči 7, který zakončuje dvojtaktem. Hráč 1 běží na místo odkud vybáhal hráč 7.2

Hráč 7 chytá míč a provádí dvojtakt bez driblinku. Po  této střelbě přihrává hráč 5 míč hráči 2 a běží za míčem.

3

Hráč 7 po střelbě doskakuje svůj míč a přihrává jej hráči 4. 
4
A jsme opět na začátku cvičení.

Toto cvičení můžeme provádět i z druhé strany se střelbou z levé strany.
Face backboard

přidáno: 24. 11. 2009 13:31, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:59 ]Cvičení pro : skupinu na jeden koš
Potřeby : 1 míč

Popis : Hráči jsou rozestavení dle obrázku, na povel vybíhá hráč ze zástupu, dostává přihrávku a současně s přihrávkou provádí obrátku čelem ke koši. Přihrávající odbíhá do druhého zástupu. Totéž se opakuje na druhou stranu. Toto cvičení je na správou práci nohou při příjmu přihrávky (obrátka na patě špičkou ke koši). Důležitá je i práce rukou, míč k boku na stranu nebo zaujetí pozice trojí hrozby (střela, přihrávka, únik).

Hvězda I.

přidáno: 24. 11. 2009 13:30, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:00 ]Cvičení pro : skupinu na jeden koš
Potřeby : 3 míče

Popis : Hráči jsou na koš rozestaveni dle obrázku, hráči za čarou mají míč. Na povel první hráč s míčem zahájí krátký driblink proti hráči dle obrázku, který současně s driblinkem vyrazí proti míči. Po obdržení přihrávky vyrazí další hráč atd. až poslední hráč zakončí a doskočí míč. Přihrávající se zařadí vždy do protějšího zástupu (kam přihrál). Hlídáme správné provedení přihrávek i zakončení. Výhodou cvičení je, že se zde objevuje množství přihrávek letících z různých stran (z boku, zepředu, zezadu). První přihrávka je náročná na správné chytání míčů (palce proti míči) a dělá zejména menším dětem velké problémy. Je třeba si uvědomit, že přihrávka do protipohybu je velmi prudká a tvrdá tzn. je nutné chytání míče se široce rozevřenými prsty.

Hvězda II.

přidáno: 24. 11. 2009 13:29, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:01 ]Cvičení pro : skupiny, 10 hráčů
Potřeby : 2 míče do skupiny

Popis : Hráči utvoří pět zástupů dle obrázku, první hráči ve dvou sousedících zástupech mají míč.Na povel hráči přihrávají do zástupu, který je vedle sousedícího zástupu (přes jeden zástup). Po přihrávce hráč následuje míč na konec zástupu do nějž přihrál.
Obměny : Pro začátečníky použijeme jeden míč, dále můžeme měnit druh přihrávky. Na povel trenéry můžeme změnit směr přihrávky (vlevo, vpravo). Můžeme měnit vzdálenost přihrávky.
Pro nácvik komunikace můžou hráči volat jméno hráče, kterému přihrávají, hráči si ukáží rukou pro přihrávku.

Malý čtverec

přidáno: 24. 11. 2009 13:29, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:03 ]Cvičení pro : skupinu
Potřeby : 2 míče

Popis : Rozestavení skupiny je dle obrázku. Na povel si hráči přihrávají podle schématu.Po přihrávce běží na místo hráče, kterému přihráli. Po odehrání přihrávky musí ihned sledovat možnou přihrávku na sebe a rychle se přemístit. Čtverec se nesmí zvětšovat. Obměnami jsou možné různé druhy přihrávek např. z výskoku a dále zařazujeme větší počet míčů, dokud to hráči zvládnou tzn., že mohou být v pohybu i čtyři míče. Cvičení je velmi náročné na orientaci, koordinaci, rychlost reakce a správné provedení přihrávky v obtížném postavení. Hráči mají také sami snahu, udržet v pohybu co nejvíce míčů.

První a poslední přihrávka

přidáno: 24. 11. 2009 13:28, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 13:04 ]Cvičení pro : skupinu na oba koše
Potřeby : 2 míče (postupně můžeme přidávat více míčů)

Popis : Hráči jsou rozestavení podle obrázku, na  povel hráč s míčem dribluje ke koši, střílí z dvojtaktu, doskakuje vlastní střelu a přihrává jako na založení protiútoku hráči ve vedlejším zástupu dle obrázku. Ten nesmí vybíhat příliš brzy, jakmile naváže vizuální kontakt se spoluhráčem. Po obdržení přihrávky přihrává hráči v dalším zástupu na zakončení střelbou z dvojtaktu. Driblink je tedy jen při zahájení cvičení. U méně vyspělých hráčů (dětí) se driblink povoluje samozřejmě podle vyspělosti a zdatnosti. Musíme dávat pozor na správné provedení přihrávek, aby vybíhající hráči nedostávali přihrávku na záda, ale do pohybu a samozřejmě neustále hlídáme správné provedení střelby.

1-10 of 18