V družstvu

přidáno: 24. 11. 2009 12:06, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:46 ]
1

Cvičení pro : pětice
Potřeby : do každého družstva 2 míče

Popis : Určíme, na který koš každé družstvo zakončuje. Hráči každého družstva jsou očíslování čísly 1 - 5 (x). Hráči 1 a 3 každého družstva mají míč. Na povel si hráči přihrávají podle čísel za libovolného pohybu, navzájem se prolínají. Hráč přihrává 1 hráči 2, hráč 2 hráči 3 ap. Za přihrávku vždy odpovídá přihrávající hráč. Hráči musí být v neustálém pohybu a musí být připravení přijmout přihrávku. Do povelu k zakončení hráči nesmí driblovat.

2

Na povel se snaží každé družstvo okamžitě zaútočit na přidělený koš. Podle obrázku modrý hráč 2 okamžitě zakončí dvojtaktem do koše a hráč 4 ihned zahájí driblink na střed, hráč 1 se uvolní pro přihrávku a zároveň se uvolňuje hráč 5, který po obdržení přihrávky zakončuje. Na povel se uvolňují všichni hráči, vyžadujeme pouze přihrávky na hráče s nímž je navázána mimoverbální komunikace tzn., že hráč nesmí přihrát slepě dopředu na spoluhráče, ale musí si být jist, že spoluhráč je připraven od něj přijmout přihrávku. Totéž provádí i druhé družstvo (je označeno jako obránci) na opačný koš. Jakmile je provedena střelba, pokračuje se plynule dále v přihrávkách v pohybu. Hráči nepřestávají běhat, uvolňovat se, nabízet se pro přihrávku. Po koši nebo střelbě ihned přihrávají míč dalšímu spoluhráči.
Cvičení je vhodné zařadit do úvodní části tréninku.Je dobré zejména na postřeh, rychlé rozhodování a mimoverbální komunikaci.  


Comments