Přihrávky pětice

Hvězdice

přidáno: 16. 10. 2010 13:53, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 10. 2010 13:56 ]


Cvičení v pětici je bez driblinku a bez padnutí míče na zem. Podle diagramu si hráči přihrávají od prsou.
Na tomto obrázku je znázorněn pohyb hráčů po přihrávce, jednoduše běží do toho zástupu, kam přihráli míč. Hráč 6 už začíná přihrávkou další pohyb po třetí přihrávce předcházejícího hráče 1. Cvičení můžeme urči na daný počet košů za sebou, na časový limit.

Nácvik přihrávek 4 na 1

přidáno: 8. 7. 2010 12:06, autor: Tomas Cada
4 útočníci, 1 obránce, 1 míč

Změna postavení útočníků a obránce, obránce se snaží zachytit přihrávku, smí se pohybovat pouze v určeném pásmu.

Útočníci v trojúhelníku

přidáno: 8. 7. 2010 11:56, autor: Tomas Cada
5 hráčů, tři útočníci, 2 obránci, 1 míč

Přihrávky v kruhu – namaluj „hvězdu“

přidáno: 29. 5. 2010 4:09, autor: Tomas Cada
5 hráčů, 1 – 5 míčů

Hráči stojí v kruhu na vzdálenost asi 3 metry. Cvičení začíná s jedním míčem. Hráči si přihrávají směrem doprava ob dva hráče. Dráhy přihrávek „kreslí“ pomyslnou hvězdu. Každý hráč přihrává neustále tomu stejnému spoluhráči. Přihrávky mohou být jakéhokoliv typu. Později je možné přidat další míče.


List

přidáno: 24. 11. 2009 12:08, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:40 ]

1

Cvičení pro : pětice
Doba cvičení : dle trenéra 3-5 minut
Potřeby : 1 míč


Popis : Hráč na obvodu s míčem přihraje doprava, hráč, který obdržel míč přihraje přes středního hráče na hráče úhlopříčně stojícího. Kdo přihraje na střed, vymění si místo se středním hráčem dle obrázku a cvičení pokračuje stejně dál. Můžeme provádět jako soutěž mezi družstvy, každý hráč si počítá kolikrát byl na středu včetně prvního postavení - vítězí největší  počet.

2

Pokračování cvičení.Proplétání hráčů

přidáno: 24. 11. 2009 12:07, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:42 ]Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč do pětice

Popis : Hráči stojí v postavení dle obrázku. Cvičení zahajuje hráč 1, který má míč. Hráč 1 přihrává hráči 3 a obíhá všechny hráče ve směru, kam přihrál. Hráč 3 přihrává hráči 2 a opět obíhá všechny hráče ve směru kam přihrál. Hráč 2 přihrává hráči 4 a ten hráči 3, který mezitím oběhl všechny hráče. Hráč 3 pak přihrává hráči 1, který zakončuje střelbou na koš.

Obměny : Cvičení můžeme provádět i v trojici.
Provádíme na tolik přihrávek tak, aby střílející hráč zakončoval z pohybu.

Čtverec

přidáno: 24. 11. 2009 12:06, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:43 ]Cvičení pro : 5 hráčů
Potřeby : 1 míč

Popis : Hráči jsou postaveni v rozích hřiště, hráč 5 má míč a stojí na postranní čáře na prodloužené čáře TH. Cvičení zahajuje hráč 1 vyběhnutím směrem ke středu hřiště. Hráč 5 ihned přihrává hráči 1, ten chytá míč a přihrává jej hráči 2, který mezitím vybíhá směrem ke středu hřiště. Hráč 5 běží na místo hráče 1, hráč 1 po přihrávce na místo hráče 2, hráč 2 po přihrávce na místo hráče 3 atd. Dále hráči pokračují stejnou činností.
Procvičujeme chytání míče v pohybu, časování přihrávky i vyběhnutí.

Obměny : Používáme různé druhy přihrávek, provádíme přihrávky na druhou stranu a můžeme provádět i jako soutěž na čas i na počet přihrávek mezi dvěma skupinami.
Dáváme pozor na správné přihrávání do běhu a na chytání míče. 

V družstvu

přidáno: 24. 11. 2009 12:06, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:46 ]

1

Cvičení pro : pětice
Potřeby : do každého družstva 2 míče

Popis : Určíme, na který koš každé družstvo zakončuje. Hráči každého družstva jsou očíslování čísly 1 - 5 (x). Hráči 1 a 3 každého družstva mají míč. Na povel si hráči přihrávají podle čísel za libovolného pohybu, navzájem se prolínají. Hráč přihrává 1 hráči 2, hráč 2 hráči 3 ap. Za přihrávku vždy odpovídá přihrávající hráč. Hráči musí být v neustálém pohybu a musí být připravení přijmout přihrávku. Do povelu k zakončení hráči nesmí driblovat.

2

Na povel se snaží každé družstvo okamžitě zaútočit na přidělený koš. Podle obrázku modrý hráč 2 okamžitě zakončí dvojtaktem do koše a hráč 4 ihned zahájí driblink na střed, hráč 1 se uvolní pro přihrávku a zároveň se uvolňuje hráč 5, který po obdržení přihrávky zakončuje. Na povel se uvolňují všichni hráči, vyžadujeme pouze přihrávky na hráče s nímž je navázána mimoverbální komunikace tzn., že hráč nesmí přihrát slepě dopředu na spoluhráče, ale musí si být jist, že spoluhráč je připraven od něj přijmout přihrávku. Totéž provádí i druhé družstvo (je označeno jako obránci) na opačný koš. Jakmile je provedena střelba, pokračuje se plynule dále v přihrávkách v pohybu. Hráči nepřestávají běhat, uvolňovat se, nabízet se pro přihrávku. Po koši nebo střelbě ihned přihrávají míč dalšímu spoluhráči.
Cvičení je vhodné zařadit do úvodní části tréninku.Je dobré zejména na postřeh, rychlé rozhodování a mimoverbální komunikaci.  


Přihrávka odběh

přidáno: 24. 11. 2009 12:05, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:49 ]Cvičení pro : pětice
Potřeby : 1 míč

Popis : Hráči stojí v  postavení dle obrázku a libovolně si přihrávají. Přihrávající hráč po přihrávce si vymění místo s libovolným hráčem bez míče. Hráč s míčem nesmí přihrát hráči, který si vyměňuje místo s jiným hráčem.
Obměny : Hráč může po přihrávce zahájit driblink k libovolnému hráči, s nímž si vymění místo.

1-9 of 9