V pohybu

přidáno: 24. 11. 2009 12:01, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:06 ]


Cvičení pro : několik čtyř i vícečlenných družstev
Potřeby : dostatek míčů

Popis : Rozdělíme hráče na několik čtyř a vícečlenných družstev (podle celkového počtu). Cvičení provádíme buď na polovině hřiště nebo, při větším počtu hráčů, na celého hřiště. Záměrem cvičení je, aby se hráči všech družstev pohybovali mezi sebou a navzájem se prolínali, z důvodu větších nároků na orientaci, výběr přihrávek, uvolnění. Hráči jednoho družstva jsou očíslováni 1-4. V každém družstvu začínáme se dvěma míči, později, podle zdatnosti, přidáváme míče další. Míče ve čtyřčlenném družstvu rozdělíme tak, že jeden má hráč 1, druhý hráč 3. Na povel si hráči začnou přihrávat systémem 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. Podle pohybu ostatních hráčů volí způsob přihrávky. Ihned po přihrávce musí dávat pozor na přihrávku na ně.
Z důvodu komunikace můžeme přihrávat po zavolání jména hráče, na kterého je přihráváno. Žádný hráč nesmí odhodit míč na jiného hráče, aniž by s ním navázal vizuální kontakt. ZA přihrávku odpovídá přihrávající hráč. Toto klade velké nároky na hráče, na jejich vnímání, orientaci i pohyb, volbu zda přihrát nebo použít před přihrávkou krátký driblink. Dáváme pozor na správné provedení přihrávek. Postupně přidáváme další míče, až do chvíle, kdy budou mít míč všichni hráči.
Cvičení lze zařazovat do úvodní části tréninku.

Comments