Čtverylka

přidáno: 8. 6. 2011 11:35, autor: Tomas Cada
ŠTVORYLKA - PRIHRÁVKY VO VÝSKOKU


KATEGÓRIA : U 12 - 18

POMÔCKY :
4 hráči – 2 lopty

POPIS CVIČENIA :
Cvičenie začínajú zároveň hráči A a B s prihrávkami vo výskoku na hráčov 1 a 2. Títo obdržia prihrávku vo výskoku a v tom istom výskoku prihrávajú loptu späť hráčom A a B.

Po prihrávke obaja prebiehajú na novú pozíciu. Hráči A a B chytajú spätnú prihrávku vo výskoku a robia obrátku a znovu
prihrávajú vo výskoku v druhom smere dobiehajúcemu hráčovi

RADY PRE NÁCVIK :
– Zo začiatku iba prihrávky na kratšiu vzdialenosť a bez výskoku
- Prebeh do novej pozície obranným pohybom (krok-sun-krok). Hráči A, B
– pivotová obrátka

POZNÁMKY :
- Cvičenie vyžaduje plnú koncentráciu
- Lopty (aj hráči) sú stále vo vzduchu

ĎALŠIE MOŽNOSTI :
- Súťaž : Ako dlho vydrží priebeh cvičenia bez prerušenia ?
- Prihrávky vo výskoku jednou rukou (kategória 18)

PEDAGOGICKÝ VÝZNAM :
- Výmena : 1 → A, 2 → B

CIEĽ :
- Nácvik orientačných a reakčných schopností
- Zlepšovanie stabilizácie a rovnováhy
- Rozvoj koordinačných schopností a načasovania
- Rozvoj technicko-motorických schopností ako chytanie lopty, zlepšovanie výskoku, krátke šprinty

Autor: Roman Fikar


Comments