Přihrávky čtveřice

V pohybu - útok 4 na 0

přidáno: 26. 6. 2011 9:37, autor: Tomas Cada


4 na 0

autor A.Avakumovič

Čtverylka

přidáno: 8. 6. 2011 11:35, autor: Tomas Cada

ŠTVORYLKA - PRIHRÁVKY VO VÝSKOKU


KATEGÓRIA : U 12 - 18

POMÔCKY :
4 hráči – 2 lopty

POPIS CVIČENIA :
Cvičenie začínajú zároveň hráči A a B s prihrávkami vo výskoku na hráčov 1 a 2. Títo obdržia prihrávku vo výskoku a v tom istom výskoku prihrávajú loptu späť hráčom A a B.

Po prihrávke obaja prebiehajú na novú pozíciu. Hráči A a B chytajú spätnú prihrávku vo výskoku a robia obrátku a znovu
prihrávajú vo výskoku v druhom smere dobiehajúcemu hráčovi

RADY PRE NÁCVIK :
– Zo začiatku iba prihrávky na kratšiu vzdialenosť a bez výskoku
- Prebeh do novej pozície obranným pohybom (krok-sun-krok). Hráči A, B
– pivotová obrátka

POZNÁMKY :
- Cvičenie vyžaduje plnú koncentráciu
- Lopty (aj hráči) sú stále vo vzduchu

ĎALŠIE MOŽNOSTI :
- Súťaž : Ako dlho vydrží priebeh cvičenia bez prerušenia ?
- Prihrávky vo výskoku jednou rukou (kategória 18)

PEDAGOGICKÝ VÝZNAM :
- Výmena : 1 → A, 2 → B

CIEĽ :
- Nácvik orientačných a reakčných schopností
- Zlepšovanie stabilizácie a rovnováhy
- Rozvoj koordinačných schopností a načasovania
- Rozvoj technicko-motorických schopností ako chytanie lopty, zlepšovanie výskoku, krátke šprinty

Autor: Roman Fikar


Změny ve čtverci

přidáno: 16. 10. 2010 13:26, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 10. 2010 13:38 ]
Cvičení na časování pohybu hráčů a přihrávek, také na periferní vidění.

Úkolem je dostat se do čtverce, ve kterém měníme pohyb, směr přihrávek, driblink a pohyb hráčů. Zpět se vrátíme stejným spůsobem na dvě přihrávky.

Nácvik přihrávek na místě se dvěma obránci

přidáno: 8. 7. 2010 12:00, autor: Tomas Cada
4 hráči, 2 útočníci, dva obránci, 1 míč

Přidáním druhého obránce se vytváří větší tlak na přihrávajícího útočníka.

Přihrávky v pohybu

přidáno: 8. 7. 2010 11:44, autor: Tomas Cada
4 hráči, tři útočníci, 1 obránce, 1 míč

Útočníci provádí přihrávky ve trojicích, kdy střední nahrává hráči na pravé straně a běží na jeho místo, ten nahrává spoluhráči naproti a obloukem za jeho zády běží na jeho místo atd. (zakončení dvojtaktem zprava, nebo zleva),
obránce vybíhá do přihrávky.

Přihrávky přes stojící hráče zakončené dvojtaktem

přidáno: 29. 5. 2010 4:11, autor: Tomas Cada


4 hráči, 2 míče

2 hráči s míčem ve dvou protilehlých rozích hřiště. Další 2 hráči stojí na čáře trestného hodu. Hráč 1 přihrává hráči 4, který mu přihrávku vrací. Hráč 1 ihned přihrává na hráče 3, který mu míč přihrává na střelu kolem vymezeného území nebo do dvojtaktu. 
Totéž cvičení provádíme na opačné straně. 

Počet přihrávek určuje trenér. Doporučujeme výměnu po deseti přihrávkách.


V pohybu

přidáno: 24. 11. 2009 12:01, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:06 ]Cvičení pro : několik čtyř i vícečlenných družstev
Potřeby : dostatek míčů

Popis : Rozdělíme hráče na několik čtyř a vícečlenných družstev (podle celkového počtu). Cvičení provádíme buď na polovině hřiště nebo, při větším počtu hráčů, na celého hřiště. Záměrem cvičení je, aby se hráči všech družstev pohybovali mezi sebou a navzájem se prolínali, z důvodu větších nároků na orientaci, výběr přihrávek, uvolnění. Hráči jednoho družstva jsou očíslováni 1-4. V každém družstvu začínáme se dvěma míči, později, podle zdatnosti, přidáváme míče další. Míče ve čtyřčlenném družstvu rozdělíme tak, že jeden má hráč 1, druhý hráč 3. Na povel si hráči začnou přihrávat systémem 1-2, 2-3, 3-4, 4-1. Podle pohybu ostatních hráčů volí způsob přihrávky. Ihned po přihrávce musí dávat pozor na přihrávku na ně.
Z důvodu komunikace můžeme přihrávat po zavolání jména hráče, na kterého je přihráváno. Žádný hráč nesmí odhodit míč na jiného hráče, aniž by s ním navázal vizuální kontakt. ZA přihrávku odpovídá přihrávající hráč. Toto klade velké nároky na hráče, na jejich vnímání, orientaci i pohyb, volbu zda přihrát nebo použít před přihrávkou krátký driblink. Dáváme pozor na správné provedení přihrávek. Postupně přidáváme další míče, až do chvíle, kdy budou mít míč všichni hráči.
Cvičení lze zařazovat do úvodní části tréninku.

Chyť přihrávku

přidáno: 24. 11. 2009 12:00, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:08 ]Cvičení pro : čtveřice
Potřeby : 1  míč

Popis : Hráči stojí v postavení dle obrázku. Hráč 1 přihrává hráčům 2 a  3, obránce dva kroky před hráči 2 a 3 se snaží míč chytit, tečovat. Hráč 1 využívá fint, nesignalizovanou přihrávku, musí přihrávat přesně a tvrdě. Obránce je neustále ve střehu, obranném postoji a v pohybu, snaží se "přečíst" úmysl hráče 1 a míč chytit.
Velmi dobré cvičení na reakci, přihrávku, postřeh a anticipaci obránce. Hráče pravidelně střídáme po deseti (x) přihrávkách. Cvičení můžeme používat jako soutěž a počítáme špatné přihrávky a chycené přihrávky jako bod pro obránce a dobré přihrávky jako bod pro útočníky.

Celoplošné přihrávky

přidáno: 24. 11. 2009 11:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 7. 3. 2010 12:05 ]Cvičení pro  : 4 nebo více hráčů s míčem ve dvou protilehlých rozích hřiště.
4 další hráči na rozích vymezeného území.  

Obměňujte místo, vzdálenost a rychlost přihrávky. 

Hráč 5 přihrává hráči 1, 1 přihrává zpět hráči 5, 5 přihrává hráči 4 a běží pro zpětnou přihrávku. 

Na konci hráč 5 vystřelí nebo zakončí dvojtaktem, doskočí si svůj míč a začíná totéž cvičení na druhé straně. 

Hráči 1 až 4 zůstávají na svých místech ( roh vymezeného území) po dobu jedné minuty a poté se vymění s ostatními hráči.  


1-9 of 9