Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎

Obrana 6


Nácvik odstupované obrany v 6

přidáno: 8. 7. 2010 10:21, autor: Tomas Cada
6 hráčů, 1 míč. Tři útočníci, tři obránci.

Hráč s míčem hraje 1/1 pokud není zastoupen obráncem nebo výpomocí druhého obránce. V takovém případě se otáčí, vrací se zpět do původního postavení a přehrává míč na druhou stranu, kde se druhý útočník pokouší o totéž. 

Činnost útočníků na slabé straně je zpočátku pasivní, později hráči nabíhají dle pokynů trenéra, až v poslední fázi nácviku je útočníkům na slabé straně povolen volný pohyb. Situace končí střelbou s doskokem a hrou 3/3 na druhou stranou hřiště. 

Trenér určuje způsob dohrání cvičení a změnu obránců (útočníků).

Změna postoje a pohybu obránce

přidáno: 8. 5. 2010 15:36, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 6 hráčů, 4 útočníci, 2 obránci, míč


Popis: Změna postoje a postavení . Pomocníci 1 a 2 si přihrávají. Obránci  mění včas a rychle postavení a postoj. Určíme frekvenci přihrávek. Po 20 – 30 střídáme hráče. Útočník 4 se může uvolňovat pro míč z počátku pouze v krajním pásmu, později i do vnitřního prostoru.


Krytí útočníka v pásmech

přidáno: 8. 5. 2010 15:18, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 5 obránců, 1 útočník, míč

Popis: Obránci jsou rozestavěni na hřišti a každý brání jen v určitém vymezeném pásmě. Úlohou útočníka je předriblovat přes celé hřiště a dát koš. Obránce se snaží „zadržet“ útočníka ve svém pásmě, vytlačit ho k postranní čáře, nebo 
do zámezí.


Získání míče ve skupinách

přidáno: 8. 5. 2010 14:53, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci, míč


Popis: Útočníci si přihrávají, jeden z nich po nějaké době vystřelí na koš a všichni tři doskakují. V této snaze získat znovu míč jim mají zabránit obránci, kteří se jim včas staví do cesty a po obrátce vyráží ke koši a míč stahují. Z točníků se stávají obránci a vymění se.


Stahování míče pro šest hráčů

přidáno: 8. 5. 2010 14:49, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci, míč


Popis: Střelci 1 a 6 stojí ve střední vzdálenosti od koše a mohou míč buď přihrát na spoluhráče nebo vystřelit – když se jim zdá postavení spoluhráčů pro doskakování výhodné. Hráči v obraně (4 a 5) musí být stále ve střehu, aby po střelbě soupeře míč získali neboť se stávají útočníky a útočníci (2 a 3) obránci. Vítězí ta trojice, která dá dříve stanovený počet košů. Dovolíme-li, aby stříleli i hráči 2 a 3 (resp. 4 a 5), přecházíme tím už k průpravné hře.


Krytí hráčů po trestných hodech

přidáno: 8. 5. 2010 14:40, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci, míč


Popis: Jeden útočník střílí trestný hod. Všichni hráči jsou rozmístěni na doskok podle pravidel trestných hodů. Je důležité, aby se obránci dokázali správně postavit až k soupeři a v okamžiku hodu na koš včas přenesli váhu těla vpřed, tak že zabrání soupeři vniknout do prostoru vymezeného území pro odražený míč. Sledují kam se míč odrazí a nesmí svého útočníka pustit před sebe.


Přebírání nekrytých hráčů

přidáno: 8. 5. 2010 13:19, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci, míč


Popis: Míč má útočník 3 ve středu hřiště. Útočníkovi 1 se podařilo uvolnit od svého obránce 4 do prostoru ke koši a je nebezpečí, že dostane přihrávku a bude střílet. Obránce 5 předvídá vývoj situace a hlasovým podnětem upozorňuje spoluhráče, že přebírá a vyráží prudce k míči. Povinností obránce 4 je pokračovat v rychlém běhu k útočníkovi 2 a zaujmout u něho správné postavení.


Přebírání při křížení

přidáno: 8. 5. 2010 13:15, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci,míč


Popis: Obránce 4 a 5 jdou se svými útočníky těsně k hráči 3, okolo kterého se útočníci kříží. Poté si oba obránci své útočníky vzájemně přeberou. Přebírání je nejvýhodnější obrannou kombinací proti křížení útočníků.


Krytí prostoru kolem koše (míč u postranní čáry)

přidáno: 8. 5. 2010 13:06, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 3 útočníci, 3 obránci, míč
 

Popis: Hráč 2 přihraje spoluhráči 1 k levé postranní čáře. Obránce 5 vyrazil k míči, obránce 6 odstupuje až těsně vpravo od středního útočníka 4. Obránce 7 přistupuje ke svému útočníkovi.


Krytí prostoru kolem koše (ustupuje obránce ze slabé strany)

přidáno: 8. 5. 2010 13:00, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu, 4 útočníci, 4 obránci, míč


Popis: Střední útočník 4 je kryt zepředu obráncem 8. Jeho obranu zezadu zajišťuje obránce 7, který odstupuje od svého soupeře až do vymezeného území; soustředí se hlavně na obranu proti vysokým přihrávkám obloučkem směřujícím mezi útočníka 4 a koš.


1-10 of 13