Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎Obrana 3‎ > ‎

3 na 3 zdvojování II.

přidáno: 27. 11. 2009 13:04, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 20. 9. 2011 12:05 uživatelem Tomas Cada ]1

Cvičení pro : trojice
Potřeby : 1 míč do trojice

Popis : Cvičení probíhá souběžně na podélných polovinách hřiště (máme-li více trojic). Zahajuje útočník s míčem 1 a dribluje a snaží se uvolnit driblinkem. Obránce 1 ho těsně brání tak, že se snaží vždy být o krok před útočníkem (nos na míči) a nutí útočníka k obrátkám a zpomalení driblinku (ruku na přehození míče - cross over). Jakmile přechází půlicí čáru změní obránce postavení a snaží nutit útočníka driblovat podél postranní čáry, opět půl kroku před obráncem (nos na míči). Postavení obránce nyní je čelem k postranní čáře. Po přejití půlicí čáry se útočník snaží driblovat ke středu, obránce ho tam nesmí pustit.

2

Jakmile se dostává obránce na úroveň prodloužené čáry TH, prudce vyráží obránce 2, zastavuje útočníka a společně s obráncem 1 stínují míč. Cvičení končí úspěšným zastavením útočníka.
Útočník musí být skutečně zastaven a musí mít snahu dostat se přes zdvojení (toto provádíme až je cvičení dostatečně zažité). Pozor dáváme na zastavení obráncem 2, který musí předpokládat, že se jej bude snažit útočník obejít. Obránci si musí počínat velmi agresivně a musí projevit maximální snahu o obranu těsnou a úpornou. Při zdvojení mohou obránci používat smluvené volání, které ještě zvýrazní agresivitu. Hráče pravidelně střídáme, obránce jde zdvojovat, útočník bránit a zdvojující útočit.Obměny : Můžeme pod koš postavit pomocníka, kterému útočník přihraje, je-li zastaven. Není-li, pokračuje do koše a zakončuje dvojtaktem.

Comments