Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎

Obrana 3


2 na 1 s uvolněním obrátkou

přidáno: 17. 7. 2013 4:36, autor: Filip Cada


2 na 1 obránce brání útočníka s míčem. Útočník s míčem se uvolňuje obrátkou a přihrává spoluhráči. Ten se také uvolňuje obrátkou a přihrává prvnímu hráči, který po přihrávce zběhl do volného prostoru a po obdržení přihrávky se snaží proti obránci uniknout do koše driblinkem. Obránce svým pohybem sleduje míč od jednoho útočníka ke druhému.

autor A.Avakumovič


Driblink 1 na 1, přihrávka, clona

přidáno: 27. 6. 2011 13:01, autor: Tomas Cada


1 na 1 obrana předsunutá před clonu. Driblující hráč přihrává clonícímu hráči, který po postavení clony sbíhá pod koš.


autor A.Avakumovič

Nácvik postavení clony po driblinku

přidáno: 27. 6. 2011 12:45, autor: Tomas Cada

2 na O nácvik postavení clony po driblinku a přihrávka sbíhajícímu
1 na 1 + 1 stejné cvičení, ale s obranou driblujícího hráčeautor A.Avakumovič

Slide drill na koncové čáře

přidáno: 6. 3. 2011 9:07, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2011 9:38 ]

Družstvo je rozděleno na čtyři skupiny, každá s jedním trenérem (pomocníkem). Obránci musí reagovat na pohyb útočníka. Důraz klademe na:
  • sledování útočníka - obránce sleduje trup útočníka

  • udržení postoje proti útočníkovi

Doba, po kterou obránce zůstává v činnosti není pevně stanovena. Závisí na rozhodnutí trenéra, kdy  považuje činnost  obránce za uspokojující.

Obránce vždy střídá pomocníka. Útočník reagujel na změnu směru, kterou mu ukazuje pomocník. Obměny – pomocník dribluje v žádaném směru. Měníme frekvenci změn, rychlost pohybu útočníka podle vyspělosti obránce. Později v plné rychlosti, útočník reaguje co nejrychleji na ukazovanou změnu směru (rychlost reakce).

Obměna - čtyři skupiny po  čtyřech. Jedna  dvojice v  postavení obránce a   útočníka,  funkci pomocníka vykonává jeden z odpočívající dvojice, po určeném čase se dvojice vystřídají.

zdroj www.basketfanclub.cz


Nácvik krytí úniku útočníka od míče

přidáno: 8. 7. 2010 11:16, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:41 uživatelem Tomas Cada ]
3 hráči, jeden míč

Útočník po přihrávce na spoluhráče provádí uvolnění od míče.
Cvičení je zaměřeno na nácvik krytí hráče bez míče. Obránce tedy vyráží až současně s přihrávkou a jeho cílem je obsadit útočníka tak, aby mu zamezil v obdržení zpětné přihrávky od spoluhráče.

Nácvik krytí úniku útočníka k míči

přidáno: 8. 7. 2010 11:08, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:42 uživatelem Tomas Cada ]
3 hráči, jeden míč

Útočník po přihrávce na spoluhráče provádí uvolnění k míči. Cvičení je zaměřeno na nácvik krytí hráče bez míče. Obránce tedy vyráží až současně s přihrávkou a jeho cílem je obsadit útočníka tak, aby mu zamezil v obdržení zpětné přihrávky od spoluhráče.

Nácvik krytí hráče bez míče ve 3

přidáno: 8. 7. 2010 10:58, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:42 uživatelem Tomas Cada ]
Tři hráči, jeden míč.

Hráči po provedené střelbě doskakují míč a vyráží do rychlého protiútoku s vytvořením zásady trojúhelníku a přihrávkou na libovolného krajního hráče před půlící čarou. Ten pomocí driblinku vede míč na úroveň prodloužené čáry trestného hodu, kde nekončí driblink a snaží se přihrát druhému krajnímu hráči, který sbíhá trenérem určeným (nebo libovolným) způsobem ke koši. Středový hráč se stává obráncem a jeho úkolem je znesnadnit přihrávku na
nabíhajícího hráče.

Doporučení
Trenérům:
1. rozdělit hráče do výškově a výkonnostně podobných trojic
2. zdůraznit skutečnost, že cvičení začíná až obránce zaujme postoj
3. hráč s míčem nekončí driblink a neustále ohrožuje koš
4. dohrát situaci po přihrávce 1/1 nebo doskokem po střelbě hráče, který neměl možnost přihrát na uvolňujícího se hráče bez míče

Dostihni a braň

přidáno: 6. 7. 2010 12:22, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:43 uživatelem Tomas Cada ]
3 hráči, 1 míč. 2 útočníci, 1 obránce, míč v držení útočníků

Cvičení začíná vyběhnutím obránce ze středu koncové čáry. Útočníci se z rohů vymezeného území pokouší pomocí přihrávek úspěšně zakončit na protilehlý koš. 

Obránce nesmí vybočit z postavení mezi útočníky (běží stále
středem hřiště). Jeho cílem je dostihnout útočníky a zachytit přihrávku, nebrání zakončení. 

Způsob dohrání a výměnu obránce určuje trenér.

Na dvě přihrávky

přidáno: 6. 7. 2010 12:16, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:43 uživatelem Tomas Cada ]
3 hráči, 1 míč. 2 útočníci, 1 obránce, míč v držení útočníků

Cvičení začíná kombinací útočníků „hoď a běž“. Obránce vybíhá z určeného místa v prostoru vymezeného území. 

Po provedení dvou přihrávek provádí zakončení driblující hráč. Obránce se pokouší dostihnout a blokovat útočníka s míčem, trenér může povolit shození na volného hráče při zakončení dvojtaktem. 

Způsob dohrání a výměnu obránce určuje trenér.

Po obrátce

přidáno: 6. 7. 2010 11:57, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 30. 4. 2011 10:43 uživatelem Tomas Cada ]
3 hráči, 1 míč. 2 útočníci, 1 obránce, míč v držení útočníků

Cvičení začíná slovní signálem útočníků (např. „HOP“). 
Obránce stojící ve směru zakončení vyráží, na půlící čáře provádí obrátku čelem k útočníkům a brání dle výše zmiňovaných možností (způsob obrany – např. vyražení proti hráči s míčem – určuje trenér). 

Útočníci po signálu mají stanoveno provedení jedné přihrávky. 

Způsob dohrání a výměnu obránce určuje trenér.

1-10 of 32