Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎Obrana 2‎ > ‎

Zabránění přihrávce

přidáno: 30. 4. 2011 14:03, autor: Tomas Cada
Hráči stojí za koncovou čárou. Cvičíme ve dvojicích, vždy jeden útočník a jeden obránce. Po každém provedení si hráči vymění úlohy. První dvojice začne v polorohu. Trenér je v postavení rozehrávače a má míč. Na jeho signál se snaží útoční "V" únikem uvolnit do pozice křídla. Obránce se snaží zabránit přihrávce následovně :

  • paže blíže k míči natažena do dráhy přihrávky. Dlaň otočena k míči (palec směřuje k podlaze)
  • paže bližší k útočníkovi ohnuta v lokti do pravého úhlu. Takto ohnutou paži nazýváme "závora" a má za účel nepustit útočníka příliš blízko k obránci, aby mu nemohl zašlápnout pohyb některým směrem.
  • obránce udržuje odstup od útočníka až na úroveň prodloužené čáry trestného hodu. Tam požadujeme, aby se obránce "závorou" dotknul útočníka. Bez kontaktu s útočníkem vzrůstá riziko úniku backdoor.
  • obránce sleduje zrakem bod asi v polovině vzdálenosti mezi útočníkem a míčem, nedívá se přímo ani na hráče ani na míč obránce, udržuje nízký postoj se širokou základnou. Nesmí se natahovat ani naklánět za míčem. Neustále zdůrazňujeme důležitost držení hlavy pro rovnováhu.
  • zadní noha je hnací.
  • jestliže útočník dostane přihrávku, musí obránce okamžitě přizpůsobit své postavení tak, aby jeho vnitřní noha mířila útočníkovi do klína. Brání (overplays) o půl hráče směrem ke koncové čáře.Comments