Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎Obrana 2‎ > ‎

1 na 1 na celém hřišti

přidáno: 6. 3. 2011 8:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2011 9:49 ]
A. 1 na 1 na celém hřišti bez míče (ruce na bocích soupeře)

Rozdělíme hřiště na tři podélná pásma a hráči musí zůstat ve svém pásmu. Útočník zaujme postavení na koncové  čáře. Obránce zaujme obranný  postoj čelem  k útočníkovi s rukama na jeho bocích. Útočník vyrazí poloviční rychlostí s častými  změnami směru přes hřiště. Když všichni dojdou na koncovou čáru, vymění si obránci a útočníci role. Cvičení opakujeme dvakrát.

Musíme však dávat pozor na to, aby ruce obránce nesloužily jako zábrana pohybu útočníkovi. Smyslem rukou na bocích je zajistit jenom rychlý pohyb nohou obránce. Útočníka omezíme rychlostí, nesmí dělat finty apod. I proto je cvičení ve třech pásmech, aby útočník nemohl dělat dlouhý únik.


B. 1 na 1 bez míče (ruce nad úrovní pasu, paže napjaty)

Stejné cvičení jako předchozí, obránce má však natažené ruce zdvihnuté nad výší pasu. Po celou dobu pohybu zůstává obránce na délku paže od útočníka. Zdůrazňujeme :

  • široce roztažené paže
  • nos obránce proti vnějšímu boku útočníka

Požadujeme, aby se obránce pokaždé, když útočník změní směr, bleskově přesunul a nezůstal o půl kroku za útočníkem.

Důležité cvičení, u kterého je třeba si všímat, aby skutečně obránce měl nos proti vnějšímu boku útočníka, aby se se změnou směru útočníka jen netočil k němu čelem. Je dobré odmyslet si koše a hřiště používat jen jako prostor, protože při přesunu obránců mají tito tendenci bránit mezi košem a hráčem a zůstávají o půl kroku za útočníkem.


C. 1 na 1 s míčem (75% rychlost)

Ke stejnému cvičení přidáme míč. Jedinou změnou v požadavcích na obránce je "nos  u míče". Obránce i útočník se zdokonalují v základních činnostech.

Velmi důležitý je "nos u míče". Používáme  stejně jako předchozí i jako útok na koš. Hřiště jsme rozdělili na dvě pásma a dále jsme prováděli cvičení s využitím celé šířky hřiště, kvůli kombinaci normálního běhu s obranným pohybem, když útočník používá dlouhý únik driblinkem. Při tomto úniku obránce předbíhá útočníka tak, aby se dostal opět proti míči a požadujeme, aby měl připravenou ruku na přehození míče před tělem (cross-over).

D. 1 na 1 s míčem (plná rychlost)

Závěrečné cvičení v sérii jeden na jednoho. Celé družstvo začíná na jedné straně  hřiště. Útočník  má k  dispozici celé  hřiště a snaží se dát koš. Obránce má za úkol :

  • nutit útočníka driblovat slabší rukou (pokud ji má)
  • pomáhat si využitím postranních čar
  • nutit útočníka ke změně směru
  • donutit útočníka ke střelbě z výskoku

Při střelbě požadujeme od obránce normální činnost, tj. tlak na střelbu, odblokování,  volání  "střela", doskočení neúspěšné střely. Někdy necháme útočníky pokusit se o nájezd do koše, jindy je necháme pouze střílet z výskoku. Jakmile první dvojice skončí, nastupuje další. Když celé družstvo přejde na druhou stranu, vymění si hráči úlohy a stejným způsobem pokračujeme zpět. 

Obránce nutí útočníka ke změně směru i tím, že vytváří tlak na míč a předskakuje do směru pohybu útočníka a nutí útočníka ke zpomalení pohybu, při dlouhém úniku obránce přechází z cvalu stranou do normálního běhu, při předbíhání má ruku na obranu cross-over. Musíme dávat pozor na to, aby obránce byl skutečně před míčem tělem a nikoli míč jen sledoval a tlačil hlavu před útočníka. Každé cvičení dohráváme do konce tj. končíme buď doskokem obránce nebo košem útočníka

zdroj www.basketfanclub.cz


Comments