Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎

Obrana 2


Převzetí útočníka v přesilové situaci

přidáno: 17. 7. 2013 4:38, autor: Filip Cada


Převzetí útočníka v nevýhodné přesilové situaci.

autor A.Avakumovič

Zabránění přihrávce

přidáno: 30. 4. 2011 14:03, autor: Tomas Cada

Hráči stojí za koncovou čárou. Cvičíme ve dvojicích, vždy jeden útočník a jeden obránce. Po každém provedení si hráči vymění úlohy. První dvojice začne v polorohu. Trenér je v postavení rozehrávače a má míč. Na jeho signál se snaží útoční "V" únikem uvolnit do pozice křídla. Obránce se snaží zabránit přihrávce následovně :

 • paže blíže k míči natažena do dráhy přihrávky. Dlaň otočena k míči (palec směřuje k podlaze)
 • paže bližší k útočníkovi ohnuta v lokti do pravého úhlu. Takto ohnutou paži nazýváme "závora" a má za účel nepustit útočníka příliš blízko k obránci, aby mu nemohl zašlápnout pohyb některým směrem.
 • obránce udržuje odstup od útočníka až na úroveň prodloužené čáry trestného hodu. Tam požadujeme, aby se obránce "závorou" dotknul útočníka. Bez kontaktu s útočníkem vzrůstá riziko úniku backdoor.
 • obránce sleduje zrakem bod asi v polovině vzdálenosti mezi útočníkem a míčem, nedívá se přímo ani na hráče ani na míč obránce, udržuje nízký postoj se širokou základnou. Nesmí se natahovat ani naklánět za míčem. Neustále zdůrazňujeme důležitost držení hlavy pro rovnováhu.
 • zadní noha je hnací.
 • jestliže útočník dostane přihrávku, musí obránce okamžitě přizpůsobit své postavení tak, aby jeho vnitřní noha mířila útočníkovi do klína. Brání (overplays) o půl hráče směrem ke koncové čáře.Zastavení vniku po zadní čáře

přidáno: 30. 4. 2011 13:57, autor: Tomas Cada

 • útočník, který dostal přihrávku nafintuje střelbu a pokusí se okamžitě o nájezd po koncové čáře
 • obránce ustoupí šikmo vzad ke koncové čáře, aby vnik zastavil. Při zastavování nájezdu musí obránce došlápnout na koncovou čáru, paže má zdviženy, útočníka zastavuje vypnutou hrudí, aby se vyhnul faulu rukama
 • jakmile útočník zastaví driblink, přizpůsobí obránce postavení nohou tak, aby byl zády do hřiště. Obránce může tak zabránit přihrávce do vymezeného území, což je pro obranu nejobtížnější situace
 • nahlas informuje spoluhráče, že útočník zastavil driblink, aby všichni obránci mohli předskočit před své hráče a zabránit přihrávce. Chceme vynutit porušení pravidla 5 s.
 • při cvičení podrží útočník míč dvě sekundy, než jej přihraje zpátky trenérovi. To umožňuje zkontrolovat postavení nohou obránce, postoj s vypnutou hrudí i hlasitou informaci o zastavení driblinku.
 • obránce kopíruje rukama pohyb míče a snaží se tečovat zpětnou přihrávku trenérovi. Jakmile míč přejde nad jeho rukama, odstoupí okamžitě k míči do základní obranné pozice (denial defense).Krytí úniku backdoor

přidáno: 30. 4. 2011 13:46, autor: Tomas Cada


 • útočník se uvolňuje normálně pro přihrávku (V únik, výpad k míči, ukáže si)
 • jakmile útočník dojde na prodlouženou čáru trestného hodu, nafintuje trenér přihrávku a útočník se pokusí o backdoor
 • obránce ustupuje s útočníkem až do okamžiku, kdy ztratí míč z očí. V tom momentu otočí rychle hlavu, aby přes rameno blíže ke koši opět míč viděl. Zároveň s otočením hlavy rychle změní postavení nohou a pozici paží a rukou. V dráze přihrávky má nyní paži bližší ke koši, druhá paže vytváří závoru.
 • když útočník nedostane míč vyrazí zpět pro přihrávku na křídlo a obránce opět změní postavení.Nácvik obrany hráče s míčem - Únik jeden na jednoho

přidáno: 30. 4. 2011 11:03, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 28. 5. 2011 23:36 ]


Nejdůležitější cvičení, které používáme denně. Při správném provedení je klíčem k úspěšné obraně hráče s míčem. Družstvo je rozděleno do dvojic. Každá dvojice má přidělený koš nebo alespoň stranu. Snažíme se nemít nikdy víc než dvě dvojice na jeden koš. Útočník začíná 5-6 m od koše. Obránce zaujme obranné postavení a podá útočníkovi míč. Útočník má dvě sekundy na akci. Obránce musí vyvinout tlak na střelce tím, že :

 • blokuje střelbu
 • přinutí útočníka změnit způsob střelby
 • přinutí útočníka změnit rytmusPo vystřelení křičí "střela", odblokuje útočníka a doskočí míč. Po úspěšné střelbě dojde obránce pro míč, opět jej podá útočníkovi do pozice 5-6 m od koše a cvičení pokračuje stejným způsobem. Jestliže útočník nedá koš, ale doskočí míč uvnitř vymezeného území, okamžitě znovu vystřelí nebo udělá krátký únik do koše. Když doskočí útočník míč mimo vymezené území, předá míč obránci a zaujme postavení 5-6 m od koše k dalšímu pokusu. Když doskočí míč obránce, předá jej útočníkovi a sám zaujme postavení 5-6 m od koše. Útočníkům stanovujeme určitá omezení, která denně měníme !

 • povolíme jeden, dva ap. údery míčem o zem
 • dva nebo tři údery, ale se změnou směru ap.
 • povolit pouze střelbu z výskoku
 • útočníkovi počítáme každé doskočení jako koš
 • oba hráči po doskočení smějí ihned vystřelit

Hrajeme do 7 - 10 košů.Slide drill na postranní čáře

přidáno: 6. 3. 2011 9:03, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2011 9:42 ]Družstvo je rozděleno na dvě skupiny, každá začíná v jednom rohu hřiště. Útočník (bez míče) zaujme postavení vně postranní čáry, obránce ve hřišti, čelem k  útočníkovi. Na povel vyrazí útočník podél postranní čáry a každé tři až čtyři kroky změní směr pohybu. Snaží se fintami hlavou a rameny setřást obránce, jehož úkolem je  kopírovat pohyb útočníka. 

Od útočníka požadujeme, aby měnil rytmus zastavení a vyražení. Jakmile dojdou první dva hráči do třetiny hřiště, startuje další dvojice. Když  dojdou až na koncovou čáru, přeběhnou do opačného rohu, vymění si role a pokračují ve cvičení.

Od obránce vyžadujeme, aby byl o půl kroku napřed, aby anticipoval pohyb obránce a při předbíhání měl připravenou ruku na obranu při přehození míče (cross-over). Útočník nejprve používá jen zpomalení a zrychlení na krátké vzdálenosti, později mění i směr, rychlost, používá finty, zastavuje apod.


1 na 1 na celém hřišti

přidáno: 6. 3. 2011 8:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 3. 2011 9:49 ]

A. 1 na 1 na celém hřišti bez míče (ruce na bocích soupeře)

Rozdělíme hřiště na tři podélná pásma a hráči musí zůstat ve svém pásmu. Útočník zaujme postavení na koncové  čáře. Obránce zaujme obranný  postoj čelem  k útočníkovi s rukama na jeho bocích. Útočník vyrazí poloviční rychlostí s častými  změnami směru přes hřiště. Když všichni dojdou na koncovou čáru, vymění si obránci a útočníci role. Cvičení opakujeme dvakrát.

Musíme však dávat pozor na to, aby ruce obránce nesloužily jako zábrana pohybu útočníkovi. Smyslem rukou na bocích je zajistit jenom rychlý pohyb nohou obránce. Útočníka omezíme rychlostí, nesmí dělat finty apod. I proto je cvičení ve třech pásmech, aby útočník nemohl dělat dlouhý únik.


B. 1 na 1 bez míče (ruce nad úrovní pasu, paže napjaty)

Stejné cvičení jako předchozí, obránce má však natažené ruce zdvihnuté nad výší pasu. Po celou dobu pohybu zůstává obránce na délku paže od útočníka. Zdůrazňujeme :

 • široce roztažené paže
 • nos obránce proti vnějšímu boku útočníka

Požadujeme, aby se obránce pokaždé, když útočník změní směr, bleskově přesunul a nezůstal o půl kroku za útočníkem.

Důležité cvičení, u kterého je třeba si všímat, aby skutečně obránce měl nos proti vnějšímu boku útočníka, aby se se změnou směru útočníka jen netočil k němu čelem. Je dobré odmyslet si koše a hřiště používat jen jako prostor, protože při přesunu obránců mají tito tendenci bránit mezi košem a hráčem a zůstávají o půl kroku za útočníkem.


C. 1 na 1 s míčem (75% rychlost)

Ke stejnému cvičení přidáme míč. Jedinou změnou v požadavcích na obránce je "nos  u míče". Obránce i útočník se zdokonalují v základních činnostech.

Velmi důležitý je "nos u míče". Používáme  stejně jako předchozí i jako útok na koš. Hřiště jsme rozdělili na dvě pásma a dále jsme prováděli cvičení s využitím celé šířky hřiště, kvůli kombinaci normálního běhu s obranným pohybem, když útočník používá dlouhý únik driblinkem. Při tomto úniku obránce předbíhá útočníka tak, aby se dostal opět proti míči a požadujeme, aby měl připravenou ruku na přehození míče před tělem (cross-over).

D. 1 na 1 s míčem (plná rychlost)

Závěrečné cvičení v sérii jeden na jednoho. Celé družstvo začíná na jedné straně  hřiště. Útočník  má k  dispozici celé  hřiště a snaží se dát koš. Obránce má za úkol :

 • nutit útočníka driblovat slabší rukou (pokud ji má)
 • pomáhat si využitím postranních čar
 • nutit útočníka ke změně směru
 • donutit útočníka ke střelbě z výskoku

Při střelbě požadujeme od obránce normální činnost, tj. tlak na střelbu, odblokování,  volání  "střela", doskočení neúspěšné střely. Někdy necháme útočníky pokusit se o nájezd do koše, jindy je necháme pouze střílet z výskoku. Jakmile první dvojice skončí, nastupuje další. Když celé družstvo přejde na druhou stranu, vymění si hráči úlohy a stejným způsobem pokračujeme zpět. 

Obránce nutí útočníka ke změně směru i tím, že vytváří tlak na míč a předskakuje do směru pohybu útočníka a nutí útočníka ke zpomalení pohybu, při dlouhém úniku obránce přechází z cvalu stranou do normálního běhu, při předbíhání má ruku na obranu cross-over. Musíme dávat pozor na to, aby obránce byl skutečně před míčem tělem a nikoli míč jen sledoval a tlačil hlavu před útočníka. Každé cvičení dohráváme do konce tj. končíme buď doskokem obránce nebo košem útočníka

zdroj www.basketfanclub.cz


Obrana „ Ruce v bok“

přidáno: 8. 5. 2010 15:42, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 4 obránce, 4 útočníky

Popis: Útočníci mají za úkol proniknout ke koši a obránci  se jim v tom snaží zabránit. Všichni při tom mají ruce v bok, aby si vzájemně nebránili v pohybu pažemi.


Semafor se stínováním

přidáno: 8. 5. 2010 15:39, autor: Tomas Cada
Cvičení pro skupinu rozdělenou na útočníky a obránce, trenér

Popis: Obránci stojí zády k trenérovi, útočníci čelem. Útočníci se pohybují podle trenéra a obránci se snaží útočníky stínovat. Po určeném časovém limitu, výměna  obránců s útočníky.


Krytí hráče bez míče

přidáno: 8. 5. 2010 15:38, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 1 útočníka, 1 obránce


Popis: Hráči běží ve dvojicích po obvodu hřiště. Útočník běží uvnitř zpomaluje, zrychluje, vrací se zpět a vyráží vpřed. Obránce se pohybuje cvalem stranou v nízkém postoji a kopíruje pohyb spoluhráče. 


1-10 of 31