Basketbalová cvičení‎ > ‎Obrana‎ > ‎

Obrana 4


Nácvik nepřímé clony

přidáno: 27. 6. 2011 12:51, autor: Tomas Cada3 na 0 nácvik nepřímé clony z opačné strany od míče a únik pod koš s přihrávkou po odclonění a zakončení

Nácvik nepřímé clony z opačné strany od míče s obranou na hráče, který dostane clonu.Obránce clonícího hráče si vymění při cloně obranu a po jejím postavení brání cloněného hráče.autor A.Avakumovič

Obrana pivotmana

přidáno: 30. 4. 2011 13:33, autor: Tomas Cada


Cvičí obránce, útočník a dva pomocníci. Jeden z pomocníků je na místě rozehrávače, druhý na místě křídla (poloroh). Při obraně pivotmana se řídíme pravidly :

  • když je míč nad úrovní prodloužené čáry trestného hodu, bráníme pivotmana ze strany čáry trestného hodu, ze 3/4 zepředu. Paže blíže míči v dráze přihrávky (passing lane), druhá paže - "závora". Tím zabráníme útočníkovi zašlápnout obránci některou stranu
  • když je míč pod úrovní prodloužené čáry trestného hodu, brání obránce od koncové čáry na 3/4 před útočníkem
  • výjimkou je útočník v postavení pod dolním postavení pivotmana. V tom případě bráníme vždy z horní strany, bez ohledu na pozici míče.
  • při změně postavení z horní na dolní stranu pivotmana používáme přesun před pivotem čelem k němu. Při každém přesunu se mění úloha paží obránce.

Obrana naběhnutí pivotmana (flash post)

přidáno: 30. 4. 2011 13:11, autor: Tomas Cada
Cvičíme se dvěma přihrávači, jeden v postavení pravého rozehrávače, druhý na levé křídle.

  • útočník začíná na pravém křídle, má míč, obránce je u něj.
  • útočník přihraje míč rozehrávači, který okamžitě přihraje napříč hřiště na levé křídlo. Ihned po přihrávce rozehrávači, fintuje útočník pohyb a v okamžiku, kdy míč dostává levé křídlo, vyrazí přes vymezené území k míči.
  • obránce odstoupí při každé přihrávce směrem k míči (jump to the ball). Při naběhnutí útočníka se obránce snaží uprostřed vymezeného území o kontakt. Chceme, aby obránce vytlačil nabíhajícího hráče nad místo třetího doskakujícího při trestného hodu, do prostoru kam může odstoupit obránce rozehrávače. Snažíme se v každém případě zabránit sběhnutí za zády obránce, kterým by se útočník uvolnil do dolního postavení.Obrana naběhnutí přes vymezené území na čáru trestného hodu (diagonal cut)

přidáno: 30. 4. 2011 12:47, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 28. 5. 2011 23:35 ]
Dva přihrávači, jeden jako rozehrávač, druhý jako křídlo na opačné straně. Míč má pomocník na křídle, útočník v dolním postavení pivotmana. Zároveň s přihrávkou rozehrávači na slabé straně, udělá útočník dva kroky směrem do rohu a tvrdě naběhne k míči. Snaží se dostat přihrávku k čáře trestného hodu. Obránce se řídí pravidly :

  • kontakt s útočníkem na hranici vymezeného území
  • vytlač útočníka mimo prostor čáry trestného hodu. Ubránění tohoto naběhnutí je klíčové pro předejití backdoor úniku rozehrávače, který je proti presinku často používán.
Krytí hráče ve vymezeném území

přidáno: 8. 7. 2010 10:52, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 8. 7. 2010 11:06 ]
4 hráči, 1 míč. Krytí hráče bez míče ve vnitřním prostoru, 2 přihrávající hráči + trenér, útočník a obránce. Změnu přihrávajících, útočníka a obránce řídí trenér.


Útočník bez míče nabíhá ve vymezeném území pro přihrávku. Platí pravidlo tří vteřin. Hráči na periferii si mohou libovolně přihrávat s cílem přesně přihrát útočníkovi do vnitřního prostoru. Obránce se snaží zaujímat výhodné postavení mezi hráčem a míčem, v okamžiku přihrávky odstoupit od útočníka spolu s vytvořením výhodné pozice pro obranu hráče s míčem.

Doporučení
Trenérům:
1. určit způsob krytí útočníka (zda preferují obranu před, vedle či za hráčem)
2. stanovit zakázané přihrávky pro hráče vnějšího prostoru (např. přehození, vrchní přihrávku obouruč)
3. nedohrávat 1/1, míč po přihrávce jde zpět k trenérovi.

Hráčům:
1. je to především boj o postavení, je potřeba využít práci těla
2. úspěchem obránce je vytlačení útočníka do dolních rohů
vymezeného území a do větších vzdáleností od koše
3. přihrávajícím hráčům - vybrat si postavení pro přihrávku na
vtlačujícího se hráče pod prodlouženou čárou trestného hodu

Nácvik odstupované obrany ve 4

přidáno: 8. 7. 2010 10:15, autor: Tomas Cada
4 hráči, 1 míč, dva obránci, dva útočníci.

Hráč s míčem hraje 1/1 pokud není zastoupen obráncem nebo výpomocí druhého obránce. V takovém případě se otáčí, vrací se zpět do původního postavení a přehrává míč na druhou stranu, kde se druhý útočník pokouší o totéž. 

Činnost útočníka na slabé straně je zpočátku pasivní. Později hráč nabíhá dle pokynů trenéra a až v poslední fázi nácviku je útočníkovi na slabé straně povolen volný pohyb. Situace končí střelbou s doskokem a hrou 2/2 na druhou stranou hřiště. 

Trenér určuje způsob dohrání cvičení a změnu obránců (útočníků).

Krytí útočníka bez míče na slabé straně

přidáno: 8. 5. 2010 15:34, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 4 hráče, 2 útočníci, 2 obránci, trenér, míč

Popis: Útočník 1 je na slabé straně. Obránce 2 v postoji, ve vzdálenosti 2-3 metry od útočníka, periferně sleduje míč i útočníka 1. Obránce 1 je v čelném postavení těsně kryje útočníka 2. Trenér může s měnit postavení a obránci se posunují podle  jeho pohybu.


Přiblížení k hráči

přidáno: 8. 5. 2010 15:27, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 4 hráče, míč

Popis: Hráč přihrává na hráče 2 a ten na hráče 3, mezitím dobíhá hráč 1 k hráči 3 a kryje jeho snahu o přihrání zpět na hráče 2 nebo do zástupu na hráče 4. Hráči se na každém postu mění.


Krytí útočníků jedním obráncem

přidáno: 8. 5. 2010 15:05, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 4 hráče, 3 útočníci, 1 obránce, míč


Popis: Útočník 1 dribluje napříč, útočník 2 dribluje, útočník 3 opačným směrem. Od obránce vyžadujeme správný pohyb a udržování postavení na úrovni míče a obranný postoj.


Stahování míčů pro čtyři hráče

přidáno: 8. 5. 2010 14:51, autor: Tomas Cada
Cvičení pro 4 hráče, 2 útočníci, 2 obránci, míč


Popis: Dvojice soutěží, která z nich dá dříve 20 bodů tak, že hráči 1 a 2 střílejí na koš ze střední vzdálenosti, stále ze stejného místa a odražené míče stahují obránci a přihrávají svému partnerovi ke střelbě – obránce 1 útočníkovi 1 a obránce 2 útočníkovi 2. Obě dvojice se pak střídají v úlohách.


1-10 of 31