Tango Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:09, autor: Tomas CadaNámetom tohto cvičenia sú tanečné kroky, čo okrem frekvencie rozvíja i zmysel pre rytmus (trojdobý rytmus).

Základné postavenie je mierne vľavo od prvého štvorca

Začíname prekročením ľavou nohou dovnútra prvého 
štvorca (1)

Odrazom preskok na pravú nohu šikmo vedľa rebríka
vpravo(2)

Prinoženie ľavej nohy (3)

Nasleduje opačné garde – začíname prekročením pravej nohy dovnútra druhého štvorca (4)

Odrazom preskok na ľavú nohu šikmo vedľa rebríka vľavo (5)

Prinoženie pravou (6), cvičenie opakujeme až po koniec rebríka


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4x

Comments