Lateral Feet Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:11, autor: Tomas CadaToto cvičenie s koordinačným rebríkom si vyžaduje základnú praktickú zručnosť v koordinačnej činnosti s rebríkom. Ak chceme trénovať rýchlu prácu nôh, cvičenci musia mať zautomatizované kroky, potom môžeme dosiahnuť zvýšenie frekvencie dolných končatín.

  • Začíname zo základného postavenia znožmo mierne vľavo od prvého štvorca
  • Ľavé noha krok (prekročenie) dovnútra prvého štvorca (1)
  • Pravá noha krok dovnútra prvého štvorca (2)
  • Ľavá noha krok (prekročenie)von vedľa prvého štvorca (3)
  • Pravá noha krok von vedľa ľavej nohy (4) do základného postavenia napravo od prvého štvorca
  • Ľavá noha úkrok dovnútra druhého štvorca (5)
  • Pravá noha krok dovnútra druhého štvorca (6)
  • Ľavá noha úkrok von vedľa druhého štvorca (7)
  • Pravá noha krok von vedľa druhého štvorca (8)
  • Cvičenie potom opakujeme z ľavej strany až po koniec rebríka (9,10,11,12, 13,14,15,16).


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4x

Comments