In-Out Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:16, autor: Tomas CadaZákladné cvičenie pre tréning frekvencie dolných končatín.

  • Základné postavenie znožmo pred rebríkom
  • Krok ľavou nohou dovnútra prvého štvorca (1)
  • Krok pravou nohou dovnútra prvého štvorca (2)
  • Krok ľavou nohou vedľa druhého štvorca (3)
  • Krok pravou nohou vedľa druhého štvorca (4)
  • Krok ľavou nohou dovnútra tretieho štvorca (5)
  • Krok pravou nohou dovnútra tretieho štvorca (6)
  • Krok ľavou nohou vedľa štvrtého štvorca (7)
  • Krok pravou nohou vedľa štvrtého štvorca (8)
  • Cvičenie potom opakujeme až po koniec rebríka


Toto cvičenie slúži na nácvik rozvoja frekvencie dolných končatín, po zvládnutí krokových variácií postupne zvyšujeme frekvenčnú prácu nôh.

V tréningu agility používane zaťaženie u detí do 10 sekúnd
a u dospelých do 20 sekúnd. Používame 3 - 4 opakovania, medzi opakovaniami aktívny oddych od 90 do 120 sekúnd.

Comments