Five Count Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:03, autor: Tomas CadaToto cvičenie je jedno z najťažších, vyžaduje si sústredenosť a vysokú úroveň koordinačných schopností. Cvičením môžeme zistiť pohybovú úroveň hráča. 

Po zvládnutí základných krokov pristúpime k rýchlej práci nôh.

 • Základné postavenie je znožmo pred rebríkom.
 • Krok pravou nohou vpravo vedľa prvého štvorca (1)
 • Krok ľavou dovnútra prvého štvorca (2)
 • Prinoženie pravou dovnútra prvého štvorca (3)
 • Krok ľavou dovnútra druhého štvorca (4)
 • Prinoženie pravou dovnútra druhého štvorca (5)
 • Cvičenie opakujeme len začíname ľavou nohou
 • Krok ľavou nohou vľavo vedľa tretieho štvorca (1)
 • Krok pravou dovnútra tretieho štvorca (2)
 • Prinoženie ľavou dovnútra tretieho štvorca (3)
 • Krok pravou dovnútra štvrtého štvorca (4)
 • Prinoženie ľavou dovnútra štvrtého štvorca (5)
 • Cvičenie opakujeme až po koniec rebríka.


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4

Comments