Rozvoj agility

Cvičení s koordinačním žebříkem pro rozvoj frekvenčních schopností

Žebřík I

přidáno: 26. 10. 2011 13:07, autor: Tomas CadaHop Scotch Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:18, autor: Tomas Cada
Základné cvičenie s koordinačným rebríkom.


 • Základné postavenie znožmo pred rebríkom, nohy mierne pokrčené, trup vzpriamený, ruky vedľa tela
 • Odrazom skok na ľavú nohu (1) do prvého štvorca
 • Odrazom skok na dve nohy (2) do druhého štvorca
 • Odrazom skok na pravú nohu (3) do tretieho štvorca
 • Následne opäť skok na obe nohy (4) do štvrtého štvorca


Cvičenie opakujeme až po koniec rebríka

Cvičenie slúži na oboznámenie s koordinačným rebríkom, používame ho i ako rozcvičenie pred samotným tréningom frekvencie dolných končatín.

In-Out Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:16, autor: Tomas Cada
Základné cvičenie pre tréning frekvencie dolných končatín.

 • Základné postavenie znožmo pred rebríkom
 • Krok ľavou nohou dovnútra prvého štvorca (1)
 • Krok pravou nohou dovnútra prvého štvorca (2)
 • Krok ľavou nohou vedľa druhého štvorca (3)
 • Krok pravou nohou vedľa druhého štvorca (4)
 • Krok ľavou nohou dovnútra tretieho štvorca (5)
 • Krok pravou nohou dovnútra tretieho štvorca (6)
 • Krok ľavou nohou vedľa štvrtého štvorca (7)
 • Krok pravou nohou vedľa štvrtého štvorca (8)
 • Cvičenie potom opakujeme až po koniec rebríka


Toto cvičenie slúži na nácvik rozvoja frekvencie dolných končatín, po zvládnutí krokových variácií postupne zvyšujeme frekvenčnú prácu nôh.

V tréningu agility používane zaťaženie u detí do 10 sekúnd
a u dospelých do 20 sekúnd. Používame 3 - 4 opakovania, medzi opakovaniami aktívny oddych od 90 do 120 sekúnd.

Lateral Feet Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:11, autor: Tomas Cada
Toto cvičenie s koordinačným rebríkom si vyžaduje základnú praktickú zručnosť v koordinačnej činnosti s rebríkom. Ak chceme trénovať rýchlu prácu nôh, cvičenci musia mať zautomatizované kroky, potom môžeme dosiahnuť zvýšenie frekvencie dolných končatín.

 • Začíname zo základného postavenia znožmo mierne vľavo od prvého štvorca
 • Ľavé noha krok (prekročenie) dovnútra prvého štvorca (1)
 • Pravá noha krok dovnútra prvého štvorca (2)
 • Ľavá noha krok (prekročenie)von vedľa prvého štvorca (3)
 • Pravá noha krok von vedľa ľavej nohy (4) do základného postavenia napravo od prvého štvorca
 • Ľavá noha úkrok dovnútra druhého štvorca (5)
 • Pravá noha krok dovnútra druhého štvorca (6)
 • Ľavá noha úkrok von vedľa druhého štvorca (7)
 • Pravá noha krok von vedľa druhého štvorca (8)
 • Cvičenie potom opakujeme z ľavej strany až po koniec rebríka (9,10,11,12, 13,14,15,16).


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4x

Tango Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:09, autor: Tomas Cada
Námetom tohto cvičenia sú tanečné kroky, čo okrem frekvencie rozvíja i zmysel pre rytmus (trojdobý rytmus).

Základné postavenie je mierne vľavo od prvého štvorca

Začíname prekročením ľavou nohou dovnútra prvého 
štvorca (1)

Odrazom preskok na pravú nohu šikmo vedľa rebríka
vpravo(2)

Prinoženie ľavej nohy (3)

Nasleduje opačné garde – začíname prekročením pravej nohy dovnútra druhého štvorca (4)

Odrazom preskok na ľavú nohu šikmo vedľa rebríka vľavo (5)

Prinoženie pravou (6), cvičenie opakujeme až po koniec rebríka


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4x

Five Count Drill

přidáno: 15. 5. 2011 3:03, autor: Tomas Cada
Toto cvičenie je jedno z najťažších, vyžaduje si sústredenosť a vysokú úroveň koordinačných schopností. Cvičením môžeme zistiť pohybovú úroveň hráča. 

Po zvládnutí základných krokov pristúpime k rýchlej práci nôh.

 • Základné postavenie je znožmo pred rebríkom.
 • Krok pravou nohou vpravo vedľa prvého štvorca (1)
 • Krok ľavou dovnútra prvého štvorca (2)
 • Prinoženie pravou dovnútra prvého štvorca (3)
 • Krok ľavou dovnútra druhého štvorca (4)
 • Prinoženie pravou dovnútra druhého štvorca (5)
 • Cvičenie opakujeme len začíname ľavou nohou
 • Krok ľavou nohou vľavo vedľa tretieho štvorca (1)
 • Krok pravou dovnútra tretieho štvorca (2)
 • Prinoženie ľavou dovnútra tretieho štvorca (3)
 • Krok pravou dovnútra štvrtého štvorca (4)
 • Prinoženie ľavou dovnútra štvrtého štvorca (5)
 • Cvičenie opakujeme až po koniec rebríka.


I.Z. do 20 sekúnd (deti do 10 sekúnd)
I.O. 90 - 120 sekúnd, aktívne
P.O. 3 – 4

1-6 of 6