Box Drill

přidáno: 9. 5. 2010 12:33, autor: Tomas Cada

Hráči se pohybují mezi kužely různými způsoby basketbalového pohybu (viz diagramy).  Upozorňujeme na ostré změny směru a udržení těžiště na stejné úrovni.

Legenda: SP – sprint, OP – obranný pohyb, POZ – běh pozpátku

Comments