Kondiční a kompenzační cvičení

Kondiční cvičení podle Františka Róna

 • 4 sprinty a obrana 1Toto cvičení je na kondici a výpomoc v obraně.4 hráči začínají na základní čáře.Hráč 1 má míč a začíná přihrávkou na hráče 2.2Všichni hráči jdou ...
  Přidáno v 13. 10. 2010 14:09, autor: Tomas Cada
 • Nabíhané sprinty Hráči sprintují mezi dvěma kužely, zvolní a opět nabíhají k dalšímu sprintu   Varianty: - hráči plynule nabíhají do sprintu - hráči běží ke kuželu 50% maxima, až na jeho úrovni sprintují   Manipulace ...
  Přidáno v 11. 5. 2010 4:43, autor: Tomas Cada
 • Sprintuj x zvolni Hráči začínají velmi pomalým klusem, sníží těžiště (side step) a akcelerují 4-5 kroků, opět zvolní, atd.   Manipulace se zatížením: Zařazení min. 3, max. 6 akcelerací, interval odpočinku (chůze, vyklusání ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:39, autor: Tomas Cada
 • Box Drill Hráči se pohybují mezi kužely různými způsoby basketbalového pohybu (viz diagramy).  Upozorňujeme na ostré změny směru a udržení těžiště na stejné úrovni. Legenda: SP – sprint, OP – obranný pohyb, POZ – běh ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:37, autor: Tomas Cada
 • Triangl Drill Hráč A v obranném pohybu k hráči B, chytí míč, přihraje C, zpět k židli sprintuje, ostrá změna směru, obranným pohybem k hráči C, sebere míč, přihraje B, atd.   Varianty ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:31, autor: Tomas Cada
 • Sprint – Slide Drill Hráč sprintuje ke kuželu, změní sprint na obranný pohyb, na konci dráhy sprint zpět ke kuželu a opět změna na obranný pohyb. Upozorňujeme na udržení stejné úrovně těžiště v pohybu ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:21, autor: Tomas Cada
 • Bržděný pohyb Varianty:Hráč B drží A za ramena a brzdí jeho sprint, u kuželu ho pouští, A vyráží sprintem vpřed k dalšímu kuželu, B kolem kuželu zpět   Hráč A drží B ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:19, autor: Tomas Cada
 • Bržděný pohyb, driblink a zakončení Hráč A je bržděn za ramena a drží míč, u kuželu ho B pouští, A začíná driblink a zakončení v plné rychlosti, B sprintuje zpět.   Legenda: SP – sprint, OP – obranný ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:12, autor: Tomas Cada
 • Bržděný pohyb, přihrávka, zakončení Hráč A provádí bržděný obranný pohyb ke kuželu, jakmile ho B pustí sprintuje, chytá přihrávku od C a zakončuje v plné rychlosti. B sprintuje zpět. Legenda: SP – sprint, OP – obranný ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:11, autor: Tomas Cada
 • Štafetový závod – I Hráč A dribluje ke kuželu, přihrává B, sprintuje k další překážce, obíhá ji sprintuje zpět. Mezi kužely chytá přihrávku od B, dribluje zpět, za koncovou čárou předá míč hráči B ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:08, autor: Tomas Cada
 • Štafetový závod – II Hráč A sprintuje ke vzdálenějšímu kuželu a zpět, mu !předá! míč, A dribluje k bližšímu kuželu, přihrává B sprintuje zpět. B startuje až předá míč A.
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:07, autor: Tomas Cada
 • Štafetový závod – III Hráč A začíná driblinkem kolem kuželu, až je zpět za koncovou čárou přidává se k němu B. Oba sprintují a současně si přihrávají k půlicí čáře a zpět, za startovací ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:05, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „obrana hráče bez míče“ Útočníci 1 a 2 současně vybíhají ke kuželu a zpět ke koncové čáře, obránci A a B v obranném pohybu sledují pohyb útočníků, po dotyku koncové čáry vybíhají kolem kuželů ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 12:02, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „obrana hráče bez míče a RP“ Obránci A a B startují stejně na čáře trestného hodu, provádí sprint, obranný pohyb (viz diagram), po dotyku rukou sprintují kolem kuželů do koridoru u postranní čáry, chytí míč, který ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:59, autor: Tomas Cada
 • Cvičení Sprint – Slide „obrana hráče s míčem“ Útočník 1 dribluje maximální rychlostí, A se snaží sprintem předběhnout 1, jakmile je na úrovni míče přechází do obranného pohybu. Útočník nechá obránce provést 4 – 5 „kroků“ v obranném pohybu ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:55, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „souboj o pozici“ Hráči A a B začínají pod košem „soubojem o pozici“ (přetlačováním ramenem, bokem) po dobu 3 sec., na pokyn trenéra sprintují ke kuželu, provádí obranný pohyb (viz diagram), opět dochází ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:57, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „souboj o pozici a obrana hráče s míčem“ Hráči 1 a 2 mají míč a stojí v rohu hřiště. Obránci A a B začínají „přetlačováním“ pod košem po dobu 3 sec.. Na pokyn trenéra se snaží co nejrychleji ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:46, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „obrana hráče s míčem a posun“ Trenér přihraje 1, tím startuje obránce A, který sprintuje k útočníkovi, ten začíná driblink až je obránce na jeho úrovni. Dribluje ke koncové čáře maximální rychlostí a od ní přihraje ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:43, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „obrana hráče s míčem a bez míče“ Útočník 1 dribluje maximální rychlostí ke koncové čáře a zpět, útočník 2 sprintuje současně ke koncové a zpět. A brání obranným pohybem 1 – hráče s míčem, B brání na slabé ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:40, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „přechod z útoku do obrany“ Hráči 1 vystřelí ze střední vzdálenosti a vracejí se do obrany v maximální rychlosti – sprint,  běh pozpátku, obranný pohyb (viz diagram). Zpět vyklušou a zařadí se druhého zástupu. Hráči 2 ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:29, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „z útoku do obrany po presinku“ Hráč 1 dribluje maximální rychlostí k vymezenému území a zpět A ho sleduje obranným pohybem. U postranní čáry hráč s míčem přihraje 2, A musí sprintem dostat „pod kontrolu“ hráče ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:30, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „RP ve trojici“ Hráči 1 a 2 si přihrávají v plné rychlosti, hráč 3 sprintuje v koridoru u postranní čáry. Za půlicí čarou jeden z hráčů přihrává 3, ten zakončuje a ihned pokračuje ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:31, autor: Tomas Cada
 • Cvičení „RP v pětici“ Hráči začínají ve vymezeném území, po odrazu míče o desku. Hráči 3 a 4 vybíhají jako křídelní útočníci (koridor u postranní čáry), 1 přihrává např. hráči 3, ten 4, který ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:32, autor: Tomas Cada
 • Cvičení Hráč 1 nabíhá sprint mezi kužely, v průběhu sprintu chytí míč přihraný od 2 a ihned přihraje 3, který začíná sprint v momentě přihrávky od 2. Hráč 3 chytí míč ...
  Přidáno v 9. 5. 2010 11:33, autor: Tomas Cada
Zobrazení příspěvků 1 - 24 z 24 Zobrazit více »

Kompenzační cvičení

 • Posilovací cvičení Tato cvičení jsou zaměřena na posilování těch svalových skupin, které majítendenci k ochabování. Dbáme na správné zapojování svalů a tím podporujemesprávné stereotypy. Pohyby provádíme řízeně – v koordinaci s ...
  Přidáno v 1. 11. 2010 14:34, autor: Tomas Cada
 • Protahovací cvičení Tato cvičení jsou zaměřená na protahování svalů s tendencí ke zkrácení, těch svalových skupin, které jsou nejvíce zatěžovány. Cvičení neprovádíme násilně,cvičíme pomalu, plynule, v koordinaci s dechem.ZP – základní ...
  Přidáno v 1. 11. 2010 13:56, autor: Tomas Cada
 • Uvolňovací cvičení Tato cvičení jsou zaměřená na rozhýbání a uvolnění ztuhlých kloubů, uvolnění a mobilizaci páteře, uvolnění zvýšeného svalového napětí v okolí kloubů. Z důvodu lepší stability volíme cviky v nižších polohách ...
  Přidáno v 1. 11. 2010 12:58, autor: Tomas Cada
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 3 Zobrazit více »

Rozvoj agility

 • Cvičení s koordinačním žebříkem pro rozvoj frekvenčních schopností
 • Žebřík I
  Přidáno v 26. 10. 2011 13:07, autor: Tomas Cada
 • Hop Scotch Drill Základné cvičenie s koordinačným rebríkom.Základné postavenie znožmo pred rebríkom, nohy mierne pokrčené, trup vzpriamený, ruky vedľa telaOdrazom skok na ľavú nohu (1) do prvého štvorcaOdrazom skok na ...
  Přidáno v 15. 5. 2011 3:20, autor: Tomas Cada
 • In-Out Drill Základné cvičenie pre tréning frekvencie dolných končatín.Základné postavenie znožmo pred rebríkomKrok ľavou nohou dovnútra prvého štvorca (1)Krok pravou nohou dovnútra prvého štvorca (2)Krok ľavou nohou vedľa ...
  Přidáno v 15. 5. 2011 3:18, autor: Tomas Cada
 • Lateral Feet Drill Toto cvičenie s koordinačným rebríkom si vyžaduje základnú praktickú zručnosť v koordinačnej činnosti s rebríkom. Ak chceme trénovať rýchlu prácu nôh, cvičenci musia mať zautomatizované kroky, potom môžeme dosiahnuť zvýšenie ...
  Přidáno v 15. 5. 2011 3:15, autor: Tomas Cada
 • Tango Drill Námetom tohto cvičenia sú tanečné kroky, čo okrem frekvencie rozvíja i zmysel pre rytmus (trojdobý rytmus).Základné postavenie je mierne vľavo od prvého štvorcaZačíname prekročením ľavou nohou dovnútra prvého ...
  Přidáno v 15. 5. 2011 3:11, autor: Tomas Cada
 • Five Count Drill Toto cvičenie je jedno z najťažších, vyžaduje si sústredenosť a vysokú úroveň koordinačných schopností. Cvičením môžeme zistiť pohybovú úroveň hráča. Po zvládnutí základných krokov pristúpime k rýchlej práci nôh.Základné ...
  Přidáno v 15. 5. 2011 3:08, autor: Tomas Cada
Zobrazení příspěvků 1 - 6 z 6 Zobrazit více »

Různé

Zobrazení příspěvků 1 - 8 z 8 Zobrazit více »

Comments