Přihrávky do trojúhelníku

přidáno: 16. 11. 2010 10:35, autor: Tomas CadaZaměření: Nácvik přihrávek, rozvoj rychlosti a obratnosti.

Pomůcky: Basketbalové míče, kužele.

Organizace: Hráči se rozdelí do trojíc a postaví se do rovnostranného trojuholníku. ( a = 6m ). Ve středu trojuholníku je meta.
Na znamení si začnou hráči přihrávat proti směru hodinových ručiček, přičemž každý hráč se musí po každé přihravce dotknout mety a vrátit se zpět. Vítězí družstvo, které za časový limit (1 až 3 min.) dalo více přihrávek. Za přihrávku se považuje počet přihrávek třetího člena družstva. Je možné hrát i na určený počet přihrávek (20 až 40).
   

Zdroj: Böhmer M.;DP.

Comments