Přičítačka - odčítačka

přidáno: 16. 11. 2010 10:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 11. 2010 10:23 ]Zaměření: Nácvik střelby

Pomůcky: Basketbalové míče, 4 až 6 košů

Organizace: Hraje se na 4 až 6 košů. Při každém koši jsou určena dvě střelecká místa. Každý hráč má míč. Jakmile dá hráč koš, postoupí podle schématu o 1 střelecké místo vpřed. Pokud nedá koš, musí se vrátiť o dvě střelecké místa zpět (méně vyspělí hráči jen o jedno střelecké místo zpět). Hráči si počítají počet ukončených tzv. dobrých kol. Každé +kolo=1bod. Když se hráč dostane do mínusu, počítá tzv. -špatné body. Když se však takovému hráči podaří dostat do výchozí polohy, bojuje opět o +(dobré) body. Vítězí hráč, který za určený čas (5-10 min) získal více +kol (+košů), nebo dříve docílil určený počet +kol(+bodov).
   
Poznámky: Podobně mohou soutěžit i dvoučlenná družstva. Když oba členové družstva dají koš, postoupí o jedno místo vpřed. Když však dal koš jen jeden z nich, vrátí se o jedno místo zpět, a když oba nedají koš, vrátí se o dvě místa zpět.

Zdroj: Böhmer M.;DP.

Comments