Hry a cvičení IV


Čudkovy čtverce

přidáno: 16. 11. 2010 11:04, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 9. 5. 2011 1:11 ]
Zaměření: Rychlost přihrávky
Skupina: Statické přihrávkové pohybové hry
Pomůcky: Basketbalové míče
Organizace: Dvě čtveřice vytvoří čtverce tak, že společně vzniká osemiúhelník. Délka hrany čtverce je 4 – 5 metrů. V každé čtveřici je jeden míč. Úlohou družstva je přihrávat si v daném směru ( vleve nebo vprave ) a přihrávkou predstihnout míč soupeře.
Hraje se vždy na více vyhraných kol, 3 až 5, přičemž směr pohybu míče se mění po každé hře.
   

Poznámky: Je nutné aby hráči dodržovali svoje stanovené postavení.

Zdroj: Ing. František Kubala (čerpáno z trénérské praxe Petra Čudka)

Tři míče

přidáno: 16. 11. 2010 11:02, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 11. 2010 11:03 ]
Zaměření: Rychlost a koordinace rukou při přihrávání.

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Hráči soutěží ve dvojicích, rozestavení ve vzdálenosti min. 5 metrů. Jeden hráč má dva míče;1.na zemi pod nohami,2. v rukou, druhý hráč má jeden míč v rukou. Hráč s jedním míčem přihrává hráči ( 1 ), ten si míč vyhodí nad sebe, přijme a ihned odehraje přihrávku, kterou hráč ( 2 ) zpracuje a okamžite položí míč na zem. Následně chytá vyhozený míč a opět jej ihned přihraje hráči ( 2 ). Na závěr bere hráč ( 1 ) poslední míč ze země a směřuje nahrávku na hráče ( 2 ), který si jeden míč vyhazuje a zpracuje a odehraje třetí míč. Tento koloběh se opakuje. Jak vidíme v jednom momentu má jeden hráč v moci tři míče a druhý žádný a naopak. Právě tyto momenty se zaznamenávají. Každý hráč si počítá kolikrát se ocitl bez míče. Vyhrává ta dvojice, ve které se oba hráči ocitli 10, 15, 20 krát bez míče.
   

Zdroj: Ing. František Kubala

Vypadávaná

přidáno: 16. 11. 2010 11:01, autor: Tomas Cada
Zaměření: Rychlost reakce, periferní vidění, odhad.

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Hráči stojí vedle sebe v řadě. Každý má svůj míč. Proti nim je trenér se svým míčem. Úlohou hráčů je reagovat na případnou přihrávku od trenéra vyhozením míče, odehráním přesné přihrávky na trenéra a opětovným zpracováním vlastního míče. Hráč vypadává, když nestihne zareagovat a nevyhodí si míč; vyhodí si míč a nezpracuje přihrávku; vyhodí si míč, zpracuje přihrávku ale zpětně nechytí vlastní míč; odehraje nepřesnou přihrávku směrem k trenérovi; zbytočne si vyhodí míč, když na něj nesměřuje přihrávka. Na závěr nám zůstane vítěz.
   
Poznámky: trenér začína jednoduchými přihrávkami, postupně přidává rychlost, variabilitu, fintování přihrávek.

Zdroj: Ing. František Kubala

Satelit

přidáno: 16. 11. 2010 10:59, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 17. 11. 2010 4:11 ]
Zaměření: Zdokonalování přihrávek v pohybu, rozvoj periferního vidění a rychlosti při zpracování míče

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Ve dvou šestičlených družstvech se hráči označí číslicemi od 1 do 6 ( 8 ). Potom se míč přidelí hráči 1 a na znamení si hráči začnou přihrávat postupně od prvního, přes druhého až po posledního hráče zpět k prvnímu a znovu dokola. Hráči se pohybují jako satelit v maximální vzdálenosti 6 až 7 m. od předcházejícího hráče, od kterého prijímají míč a přihrávájí následujícímu. Poslední šestý ( osmý ) hráč počítá svoje přihrávky.
Vítězí to družstvo, které dá dříve 50 až 100 přihrávek nebo to družstvo, které udrželo míč déle než soupeř.
   
Poznámky: ve vyspělejších družstvech je možné přidat další 2 - 3 míče.

Zdroj: Böhmer M.;DP.

Přihrávky na dva

přidáno: 16. 11. 2010 10:56, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 11. 2010 10:59 ]
Zaměření: Nácvik přihrávek, rozvoj rychlosti a obratnosti

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Šestičlené družstvo vyšle ke koncovým čarám dva „nahráváče„. První hráči dvou zástupů přihrají nahráváči a sami se přesunou do druhého zástupu svého družstva. Nahráváči svoje přihrávky počítají.
Soutěž je trojkolová. V každém kole se „nahráváči„ vymění. Vítězem kola je družstvo, které dalo dvěma nahráváčům více přihrávek jako soupeř za časový limit ( 1 až 3 min. ). Vítězné družstvo je družstvo s nižším součtem umístění v trojkole.


Zdroj: Böhmer M.;DP.

Na deset přihrávek

přidáno: 16. 11. 2010 10:55, autor: Tomas Cada
Zaměření: Zdokonalení přihrávek, uvolňování se bez míče, obrana hráče s míčem.

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Hráči se rozdělí po třech,(čtyřech). Na každé polovině hřiště se hra začne rozskokem. Hráči si navzájem přihrávájí a počítají přihrávky. Nesmí driblovat. Jakmile se míče zmocní hráči soupeře, přihrávat si začnou oni (i oni si počítají přihrávky). Po každém získání míče se počítání přihrávek začína znovu.
Vítězí to družstvo, které dosáhne x přihrávek.
   
Poznámky: Možné je hrát však i o nejvyšší počet přihrávek za sebou (od získání po přebrání) - potom se hrje na čas (3 až 5 minut)

Zdroj: Speváková B.; DP

Přihrávaná

přidáno: 16. 11. 2010 10:54, autor: Tomas Cada
Zaměření: Obrana hráče bez míče, uvolňování se hráče bez míče, přihrávka na uvoňujícího se hráče.

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Na půlce hřiště hrají tři dvojice. 2 dvojice obsadí rohy basketbalového hřiště, kde každý hráč má míč. 3.dvojice – útočník, obránce začínají ze středu. Úlohou útočníka je co nejrychlejší uvolnění tak, aby postupně od každého rohového hráče dostal míč. Po každé přihrávce se rychle vrací zpět do středu (čímž umožní obránci opět nabýt správné obranné postavení) a snaží se opět uvolnit. Po přihrávce od čtvrtého spoluhráče si úlohy vymění. Vítěz je ten, kdo se rychleji uvolnil pro všechny přihrávky. Hraje se na více kol a dvojice v středu se střídají.
   

Zdroj: Ing. František Kubala (čerpáno z trénérské praxe od trenéra Petra Bálinta)

Deska - zem

přidáno: 16. 11. 2010 10:53, autor: Tomas Cada
Zaměření: Nácvik přihrávky, prostorového myšlení

Pomůcky: Basketbalová míč

Organizace: Hraje se na basketbalovém hřišti, podle basketbalových pravidel. Rozdíl je jen v tom,že se nesmí využívat driblink a bod se dosáhne tehdy, když se míč po nahození o desku dotkne země bez dotyku protihráče. Hrajeme na čas nebo do určitého počtu bodů.
   
Poznámky: Možnost hrát i na tři koše.

Zdroj: Ing. František Kubala

Prolínaná

přidáno: 16. 11. 2010 10:51, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 16. 11. 2010 10:53 ]
Zaměření: Zdokonalování herních činností jednotlivce a herních kombinácí

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Hráči se rozdělí do třech družstev (3 až 5 členných). Družstvo 1 útočí proti družstvu 2 dokud nedá koš nebo dokud míč nezíská bránící družstvo, které pak začne útočit na protější koš. Na druhé polovině hřiště bráni družstvo 3. Hra pokračuje stejným způsobem, kdy družstva třídavě brání a útočí. Hraje se na čas (2 až 20 min.). Vítězí to družstvo, které dá více košů.
   
Poznámky: při faulu při strelbě se háže jeden trestný hod. Úspešný trestný hod se počítá za jeden koš.

Zdroj: Ing. František Kubala

Přihrávky na místě

přidáno: 16. 11. 2010 10:50, autor: Tomas Cada
Zaměření: Zdokonalování techniky přihrávání, klamání, periferní vidění.

Pomůcky: Basketbalové míče

Organizace: Do každého ze třech kruhů basketbalového hřitě se rozestaví čtyři hráči. Tři stojí na kruhové čáře, čtvrtý je ve středu kruhu. Přihrávají si hráči na čáře. Jakmile se čtvrtý hráč ve středu dotkne míče, vymění si úlohu s hráčem, který vyslal přihrávku. Hráči se na obvodu kruhu nesmí pohnout z místa. Vítězí ten hráč, který byl za určený časový limit nejméně často ve středu kruhu.
   

Zdroj: Ing. František Kubala

1-10 of 31