O výměnu stanoviště

přidáno: 25. 11. 2009 23:15, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:08 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika:  rychlost

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Materiál : 0

Čas : 0

Počet hráčů : 2 družstva

Pravidla : Cvičenci jsou rozděleni do dvou soupeřících družstev. Družstva stojí proti sobě na svých startovních čárách, vyznačených rovnoběžně s kratšími stranami tělocvičny (hřiště), od středové čáry asi 4-6 m. Družstva jsou tady od sebe např. 8-12 m . Na povel vybíhají řady proti sobě s úkolem vyměnit si co nejrychleji stanoviště. Přebíha­jící družstva si v postupu (při průstupu) vzájemně zab­raňují; hráči mohou soupeře přidržet, uchopit, za­stupovat cestu apod. Zakázané je strkání, vrážení, pod­rážení. Vyhrává družstvo, které dříve v klidu stojí na protější straně (na původním stanovišti soupeře).

Při opakování a odvetných přebězích mohou družstva startovat a na novém stanovišti také končit v různých polohách; např. vleže na břiše, hlavou nebo nohama k soupeři, vsedě, vleže na zádech aj. Přeběhy se zabraňováním v postupu mohou být i dvojnásobné, tj. tam a po šlápnutí oběma nohama za soupeřovu startovní čáru ihned co nejrychleji zpět na svou.

V náročnějších obměnách jsou v rozích hřiště (tělocvičny) položeny žíněnky; všichni cvičenci se rozdělí do 4 družstev, každé stojí na jedné. Na povel vybíhají všechna družstva po úhlopříčkách na protější žíněnku, snaží se co nejrychleji změnit stanoviště. Uprostřed i jinde v místech střetu (průstupu) si vzájemně za­braňují v postupu, zdržují přesun soupeřících družstev. Vítězí družstvo, které prvé a v plném počtu stojí na novém stanovišti.


Comments