O proniknutí družstvem soupeře

přidáno: 25. 11. 2009 23:15, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 1:08 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika :  rychlost

Čas : 0

Materiál : 0            .

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Počet hráčů : 2  družstva

Pravidla : Prvé družstvo složené z poloviny cvičenců jsou obránci, tvoří zeď. Uprostřed hřiště na středové čáře stojí v řadě asi v půlmetrových rozestupech. Mohou se držet za ruce, nebo též bez držení, nepohybují se však z místa. Druhé družstvo (druhá polovina cvičenců) stojí připravena na čáře u kratší strany tělocvičny (hřiště). Na povel vybíhá proti zdi, snaží se proběhnout družstvem soupeře na druhou stranu hřiště (tělocvičny) a tam se opět postavit na vyznačenou cílovou čáru. Uprostřed stojící (bez opuštění svého místa) cvičenci zabraňují pronikání.Přeběh je na čas, např. na 20 s. Kolik hráčů přeběhne a zaujme postavení na cílové čáře, tolik získá družstvo bodů. V odvetě si družstva vymění úlohy. Vítězí družstvo, které dosáhlo více bodů.


Comments