Hry a cvičení I.

Všeobecně je známo, že nejlepší motivací je soutěž a soutěživá cvičení a to zejména pro děti. Některé dovednosti a schopnosti se lépe cvičí v soutěživých hrách, než prostým drilem. Jestli jedete na soustředění nebo víkendové pobyty a budete potřebovat odreagovat svěřence, ale přitom trénovat a nevíte jak, nebo jaké hry použít, nabízíme Vám škálu úpolových cvičení s celou řadou zaměření.

Stáhni míč dolů

přidáno: 25. 11. 2009 23:23, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:47 ]

Charakteristika : síla

Materiál : míč nebo medicinbal

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična

Počet hráčů : 2

Pravidla : Jeden hráč stojí a drží míč ve vzpažení, druhý se mu snaží stáhnout míč dolů. Jakmile stáhne míč, hráči si vymění role.


Přetah míčem, dva na dva

přidáno: 25. 11. 2009 23:23, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:48 ]

Charakteristika : síla

Materiál : míč nebo medicinbal

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična

Počet hráčů : 2 dvojice

Pravidla : Hráči stojí proti sobě, drží míč v předpažení dolů. Druzí hráči stojí za prvním a objímá jej zezadu kolem pasu. Na znamení se přetahují, druzí hráči přetahují prvního za pas. Prohrává ta dvojice, která je přetažena za stanovenou mez, nebo které hráč pustí míč. Můžeme provádět i v trojici.


Přetah míčem

přidáno: 25. 11. 2009 23:22, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:49 ]

Charakteristika : síla

Materiál : míč nebo medicinbal

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična

Počet hráčů : 2

Pravidla : Hráči stojí proti sobě, drží míč v předpažení dolů. Na znamení se přetahují. Prohrává ten, kdo je přetažen za stanovenou mez nebo pustí míč.


Vyraz soupeři míč

přidáno: 25. 11. 2009 23:22, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:50 ]

Charakteristika : síla

Materiál : míč nebo medicinbal

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična

Počet hráčů : 2

Pravidla : Jeden hráč drží před sebou míč v pokrčených rukách, druhý se mu snaží vyrazit míč úderem zdola nebo shora. Jakmile mu míč vyrazí, vymění si role. 


Boj o míč (medicinbal)

přidáno: 25. 11. 2009 23:22, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:50 ]

Charakteristika : síla

Materiál : basketbalový míč, malý medicinbal

Čas : 0

Prostor : tělocvična

Počet hráčů : 2

Pravidla : Hráči stojí proti sobě ve stabilním postoji a společně drží míč. Jeden jej drží z ze stran a druhý svrchu a ze spodu, ruce nesmí mít spojeny, ale musí být položeny na míči. Na povel se hráči snaží prudký trhnutím rukama a horní polovinou těla vytrhnout míč z ruky soupeři. Kdo vytrhne soupeři míč, získává bod a pokračuje se znovu s tím, že si oba soupeři vymění polohu rukou. Počítáme získané body.

Obměnou může být, že celé cvičení provádíme v kleče, dále místo míče lze používat medicinbal. S větší vyspělostí soupeřů můžeme zvětšovat hmotnost medicinbalu.


Chyť tyč

přidáno: 25. 11. 2009 23:21, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:50 ]

Charakteristika : rychlost reakce

Materiál : dřevěná tyč (cca 70 cm dlouhá)

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična

Počet hráčů : 2

Pravidla : Jeden hráč drží před sebou tyč, druhý má otevřenou dlaň, dotýká se tyče z boku, spodní hranu dlaně má v úrovni spodního konce tyče. První hráč, který drží tyč, ji libovolně pouští a úkolem druhého hráče je tyč zachytit co nejdříve. Měříme vzdálenost od konce tyče po spodní hranu dlaně svírající tyč. Po třech pokusech se hráči střídají. Vyhrává ten, jehož vzdálenost od konce tyče k dlani, je nejkratší tj. nejrychleji reagoval na spuštěnou tyč.


Udeř soupeře do rukou

přidáno: 25. 11. 2009 23:21, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:50 ]

Charakteristika : rychlost reakce

Materiál : 0

Čas : 0

Prostor : místnost, tělocvična, kdekoliv

Počet hráčů : 2

Pravidla : Hráči stojí proti sobě, oba mají pokrčeny paže v pravém úhlu před sebou. Hráč, který se snaží udeřit soupeře do rukou, má dlaně otočené vzhůru a ruce má přesně pod rukama soupeře, který má dlaně otočené dolů (tj. oba soupeři mají své dlaně otočené k dlaním soupeře – asi 10 cm od sebe). Začíná hráč, který má dlaně otočené nahoru a má je pod dlaněmi soupeře. Snaží se co nejrychleji otočit dlaně a seshora udeřit soupeře do hřbetu rukou. Soupeř, v okamžiku pohybu rukou protivníka, se snaží ucuknou. Jakmile začínající hráč udeří soupeře do hřbetu rukou, vymění si hráči role. Hráči nesmějí naznačovat pohyb.


Ragby

přidáno: 25. 11. 2009 23:21, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:51 ]

Charakteristika : síla, vytrvalost, vysoká fyzická náročnost

Materiál : medicinbal, 2 žíněnky

Prostor : tělocvična

Čas : 0

Počet hráčů : dvě družstva

Pravidla : Dvě družstva hrají na basketbalové hřiště ragby s medicinbalem. Hráči mohou zastavovat tělem a rukama čelem k soupeři, snaží se získat míč přetahem, nesmí tahat za nohy, ruce a hlavu, podrážet nohy, strkat do hráče. Žíněnky jsou položeny asi dva metry od stěn, hráči mohou běhat za žíněnkami, snaží se navzájem si přihrávat a položit na žíněnku medicinbal, což znamená bod či gól. Medicinbal nesmí být na žíněnku hozen, ale položen, ruce musí opustit míč, až když je na žíněnce, jinak bod či gól neplatí. Když se stane, že je míč držen více hráči delší dobu, rozhodčí hru přeruší a vhazuje medicinbal do mlýna tj., hráči stojí v řadách proti sobě a míč je vhazován na zem mezi ně.


Basketbalový fotbal

přidáno: 25. 11. 2009 23:20, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 6. 12. 2009 11:51 ]

Charakteristika : obratnost

Materiál : basketbalový míč pro každého hráče, fotbalový nebo jiný kopací míč, 2 branky

Prostor : tělocvična

Čas : 0

Počet hráčů : dvě družstva

Pravidla : Dvě družstva hrají na basketbalovém hřišti fotbal bez brankářů. Všichni hráči mají míč a driblují. Žádný hráč se nesmí dotknout míče, aniž by dribloval. Pokud se hráč právě neúčastní fotbalu, provádí technický driblink za pohybu, na místě atd.


O dotyk soupeřova kolena nebo lýtka

přidáno: 25. 11. 2009 23:20, autor: Tomas Cada   [ Aktualizováno 26. 2. 2011 9:34 uživatelem Tomas Cada ]

Charakteristika : rychlost, obratnost

Prostor : tělocvična, venku, místnost

Materiál : 0

Čas : 30 s, 5 dotyků

Pravidla : Soupeři se drží za levé ruce. Na povel se snaží dotknout soupeřova kolena. Soupeři se mohou různě pohybovat, přitahovat druhého, unikat nohama z dosahu apod. V obměně usilují o dotyk lýtka soupeře. Vítězí ten, kdo dosáhl dříve 5 dotyků nebo více zásahů do 30 s.


1-10 of 20