Driblinková vlna

přidáno: 24. 11. 2009 11:04, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:31 ]
1

Cvičení pro : 3 nebo více hráčů

Potřeby : 1 nebo více míčů
Driblinková vlna je obdobné cvičení jako normální vlna.
Hráč 1 přihrává hráči 3 a běží za zády hráče 3 na jeho místo. 
Hráč 3 přihrává hráči 2 a běží opět za zády hráče 2 ne jeho místo.
Hráč 2 přihrává hráči 1 a běží za míčem za zády hráče 1 ne jeho místo.

2

Můžete si vybrat, zda cvičení provedete tam i zpět nebo jenom tam se zakončením na protějším koši. Pokud budete používat cvičení se zakončením na protějším koši, startuje druhá trojice, jakmile předcházející překročí půlicí čáru. První trojice po zakončení počká na protější straně až dokončí poslední trojice a pak se vrací zpět.

Cvičení končí střelou na koš a doskokem.
3
Driblinková vlna se liší od normální tím, že každý hráč po obdržení přihrávky musí provést jednoúderový driblink a teprve poté přihrát na dalšího hráče. 
Někteří hráči mají velmi rychlý pohyb, ale pomalý přechod do driblinku a následnou přihrávku.
V tomto cvičení se zdokonaluje jak rychlost pohybu, tak i ovládání míče.  

4
V průběhu cvičení dávejte pozor na to, aby hráči nezmenšovali vzdálenosti, aby správně zpracovávali míč a správně přihrávali. 

Varianty : Můžeme provádět i tak, že tam provádíme dle obrázku a zpět protiútok 2/1, přičemž střílející hráč se stává obráncem. Takto pojaté cvičení zdůrazňuje přirozenou snahu o zjednodušení situace, tedy o co nejrychlejší protiútok (většinou na dvě přihrávky).
Další variantou může být naopak předávání míče bez driblinku. Hráči jsou blízko u sebe a stejným principem si předávají míč. Můžeme i vymezit přihrávky až od postranních čar. Dále to může být zakončení na tři přihrávky, které hráče nutí cvičení provádět opravdu v maximální rychlosti.


Comments