Driblink trojice

Driblinkové cvičení 1 na 2

přidáno: 9. 7. 2010 13:11, autor: Tomas Cada
Tři hráči, 1 míč.

Dva obránci brání v driblinku hráči s míčem, který se snaží zakončit střelbou v jeho útočné polovině. Trenér může stanovit jak omezení pro obránce (bez vypichování míče, obrana s rukama za zády), tak dohrání cvičení do konce.

V případě zisku míče se obránci stávají útočníky a řeší situaci 2/1.

Driblinková vlna

přidáno: 24. 11. 2009 11:04, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:31 ]

1

Cvičení pro : 3 nebo více hráčů

Potřeby : 1 nebo více míčů
Driblinková vlna je obdobné cvičení jako normální vlna.
Hráč 1 přihrává hráči 3 a běží za zády hráče 3 na jeho místo. 
Hráč 3 přihrává hráči 2 a běží opět za zády hráče 2 ne jeho místo.
Hráč 2 přihrává hráči 1 a běží za míčem za zády hráče 1 ne jeho místo.

2

Můžete si vybrat, zda cvičení provedete tam i zpět nebo jenom tam se zakončením na protějším koši. Pokud budete používat cvičení se zakončením na protějším koši, startuje druhá trojice, jakmile předcházející překročí půlicí čáru. První trojice po zakončení počká na protější straně až dokončí poslední trojice a pak se vrací zpět.

Cvičení končí střelou na koš a doskokem.
3
Driblinková vlna se liší od normální tím, že každý hráč po obdržení přihrávky musí provést jednoúderový driblink a teprve poté přihrát na dalšího hráče. 
Někteří hráči mají velmi rychlý pohyb, ale pomalý přechod do driblinku a následnou přihrávku.
V tomto cvičení se zdokonaluje jak rychlost pohybu, tak i ovládání míče.  

4
V průběhu cvičení dávejte pozor na to, aby hráči nezmenšovali vzdálenosti, aby správně zpracovávali míč a správně přihrávali. 

Varianty : Můžeme provádět i tak, že tam provádíme dle obrázku a zpět protiútok 2/1, přičemž střílející hráč se stává obráncem. Takto pojaté cvičení zdůrazňuje přirozenou snahu o zjednodušení situace, tedy o co nejrychlejší protiútok (většinou na dvě přihrávky).
Další variantou může být naopak předávání míče bez driblinku. Hráči jsou blízko u sebe a stejným principem si předávají míč. Můžeme i vymezit přihrávky až od postranních čar. Dále to může být zakončení na tři přihrávky, které hráče nutí cvičení provádět opravdu v maximální rychlosti.


Únik

přidáno: 24. 11. 2009 10:38, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:32 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : každý hráč má míč

Popis : Cvičení zahajuje hráč 3 na koncové čáře. Snaží se driblinkem uniknout driblujícím hráčům 1 a 2. Hráč 3 využívá celou šířku hřiště nebo můžeme zpočátku vymezit na hřišti dva koridory. Hráči 1 a 2 driblují a pohybují se tak, aby se hráč 3 nedostal za jejich záda.Nesmí ho pustit mezi sebe. Hráč 3 se musí snažit různými změnami rychlosti, směru a fintami dostat se mezi ně nebo uniknout podél postranní čáry. Jakmile se hráč 3 dostane za záda hráčů 1, 2 zastaví a počká na návrat a cvičení pokračuje dál.
Cvičením procvičujeme driblink a základním ovládání míče. Hráči vedou míč do všech směrů, prudce vyráží i zastavují, neustále za driblinku. Zároveň si musí krýt míč.

Honička ve trojicích

přidáno: 24. 11. 2009 10:37, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:33 ]Cvičení pro : trojice
Potřeby : Každý hráč má míč

Popis : Na polovině hřiště honí hráč 1 hráče 2, hráč 2 hráče 3 a hráč 3 hráče 1. Sami si počítají doteky, vítězí ten, kdo jich má nejvíce za určený časový limit. Na polovině hřiště jsou dvě trojice a hráči se mohou vzájemně využívat jako pasivní clonu.
Obměny : Na povel se změní pořadí obráceně tj. hráč hráč 2 honí hráče 1, hráč 3 honí hráče 2 a hráč 1 honí hráče 3.

1-4 of 4