Získej míč pro družstvo

přidáno: 24. 11. 2009 11:15, autor: Tomas Cada   [ aktualizováno 2. 3. 2010 11:01 ]


Cvičení pro : 5/5 
Zaměření : driblink, krytí míče, technika míče
Trvání : 2 - 5 minut

Popis : Každé družstvo má na jedné polovině 3 útočníky s míčem a na druhé polovině 2 obránce. Soutěžíme asi v prostoru poloviny volejbalového hřiště (prostor můžeme upravovat podle technické a fyzické vyspělosti). Na povel se obránci na obou polovinách současně snaží získat míč pod kontrolu. Kdo získá míč přejde s ním na druhou polovinu hřiště do pozice útočníka a naopak útočník, který ztratil míč přechází jako obránce. Vítězí družstvo, které má po uplynutí časového úseku více driblujících hráčů.
Výhody : Útočník musí umět krýt míč i proti tvrdším útokům obránce, zábava
Pozn. : Pro lepší názornost jsou na opačné polovině zobrazeni útočníci jako obránci, aby bylo vidět, kdo tvoří jedno družstvo. 

Comments